Đảng uỷ TKV tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 4/1, Đảng uỷ TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng.
Đảng ủy TKV tiếp tục thúc đẩy Tập đoàn phát triển vững mạnh Đảng ủy TKV: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Nhiều thành tựu quan trọng

Báo cáo của Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho thấy, năm 2023 kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, bất ổn địa chính trị, suy giảm kinh tế... Đối với TKV, bên cạnh những khó khăn chung, còn gặp nhiều khó khăn do khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp; thời tiết diễn biến khó lường ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; bên cạnh đó, một số cơ chế chính sách của nhà nước chưa được điều chỉnh kịp thời dẫn tới thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư chậm so với kế hoạch.

Tuy nhiên, Đảng uỷ TKV đã phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tập trung lãnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD), đảm bảo việc làm, tiền lương (dự kiến 16,7 triệu đồng/người/tháng) và các chế độ cho khoảng 94 ngìn lao động; cung cấp đủ và tăng 5 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nộp ngân sách nhà nước 28,868 ngàn tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch năm (tăng cao nhất kể từ khi thành lập TKV đến nay); tập trung rà soát, từng bước hoàn thiện các quy chế quy định, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng uỷ TKV tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đảng uỷ TKV tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện nghị quyết số 73-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Đảng uỷ TKV về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, Đảng ủy TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối), Ban Cán sự Đảng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành 06 chỉ thị, 08 nghị quyết, 15 kế hoạch, 46 kết luận, gần 180 quyết định... cùng trên 420 các văn bản của BTV, BCH Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch từng tháng, quý và cả năm 2023.

Đảng ủy TKV luôn chú trọng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, công tác tư tưởng chính trị, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực... Năm vừa qua, thực hiện Quy định 60-QĐ/TW, Đảng ủy TKV kịp thời tiếp nhận 13 tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ TKV, đồng thời , thành lập các Ban Đảng chuyên trách theo Quy định 87-QĐ/TW.

Về công tác quản lý, điều hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đã ban hành Kết luận số 126-KL/ĐU ngày 15/11/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV. Bên cạnh đó Tập đoàn luôn thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền đảm bảo nhu cầu thanh toán đồng thời kiểm soát các hệ số tài chính của Tập đoàn trong giới hạn an toàn; Thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường tiêu thụ than, khoáng sản trong và ngoài nước, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có các giải pháp điều hành phù hợp; Tăng cường an toàn vệ sinh lao đông trong sản xuất, dự báo nguy cơ rủi ro; thực hiện giải ngân nhiều công trình an sinh xã hội.

Kết thúc năm 2023, dưới sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy TKV, tổng doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến thực hiện 170 ngàn tỷ đồng. Giá trị đầu tư ước đạt 8.773 tỷ đồng bằng 97% kế hoạch năm, bằng 93% so với năm 2022; Nộp ngân sách 28,9 ngàn tỷ đồng, đạt 142% so với kế hoạch, tăng 28% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 6 ngàn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch.

Các chỉ tiêu chủ yếu về giá trị và sản lượng cơ bản đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết số 73-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Đảng uỷ TKV đã đề ra, đặc biệt, nộp ngân sách tăng cao, góp phần đóng góp tăng trưởng GDP cả nước; chỉ tiêu than thương phẩm, than tiêu thụ đạt và vượt so với kế hoạch, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đảng uỷ TKV tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đảng uỷ TKV đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo giúp Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Tự tin tiếp bước năm 2024

Năm 2024, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đối với TKV sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương; cùng với những kết quả đạt được trong năm 2023 và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”… sẽ là những thuận lợi cơ bản và là động lực quan trọng để Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Với mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”, TKV sẽ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đầu tư phát triển sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hoá, chuyển đổi số trong doanh nghiệp; thực hiện chặt chẽ quản trị nội bộ; đảm bảo an toàn trong mọi lĩnh vực; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động; duy trì mức tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh (SXKD); bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giữ vững vai trò là trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Tập đoàn đề ra.

Theo kế hoạch dự kiến năm 2024, Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 175,15 ngàn tỷ đồng; Lợi nhuận 4.380 tỷ đồng; Tổng giá trị đầu tư: 9,4 ngàn tỷ đồng; Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn trên 16,43 triệu đồng/người/tháng. Trong đó tiền lương bình quân công ty mẹ 17,64 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó phấn đấu sản xuất than sạch đạt 37,39 triệu tấn; Than nhập khẩu 14,3 triệu tấn; Than tiêu thụ 50 triệu tấn; Sản lượng thiếc thỏi 140 tấn; Kẽm thỏi 8.215 tấn; Tinh quặng đồng 107 ngàn tấn; Sản lượng đồng tấm 30 ngàn tấn; Tinh quặng sắt 202,5 ngàn tấn; Phôi thép 220 ngàn tấn; Vàng: 956 kg; Alumin (quy đổi) 1,3 triệu tấn.

Sản xuất và tiêu thụ điện đạt 10,5 tỷ kWh; Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đạt 73,35 ngàn tấn; cung ứng thuốc nổ 112,37 ngàn tấn; sản xuất và tiêu thụ Nitrat Amon 200 ngàn tấn.

Bên cạnh đó, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và sự cố; không có tai nạn, sự cố có tính thảm họa, tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại TKV đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

Để đạt được những kết quả trên, Đảng uỷ TKV sẽ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ đảng; tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của bộ máy lãnh đạo quản lý và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể; khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động; duy trì sự thống nhất, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn TKV 10/10 (1994-2024), các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành gắn với triển khai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đình Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TKV sẽ đầu tư nhiều Dự án Bô xít – Alumin – Nhôm tại Đắk Nông

TKV sẽ đầu tư nhiều Dự án Bô xít – Alumin – Nhôm tại Đắk Nông

Đây là thông tin được Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đưa ra tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Nông ngày 8/4/2024.
Điểm lại hợp tác Việt Nam - Lào về than đá trong năm 2023

Điểm lại hợp tác Việt Nam - Lào về than đá trong năm 2023

Trong năm 2023 vừa qua, Việt Nam và Lào đã đạt nhiều dấu mốc mới trong hợp tác về than đá.
Ngành than cam kết cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong mùa khô 2024

Ngành than cam kết cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong mùa khô 2024

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cam kết đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo đúng hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Lãi lớn năm 2023, các chỉ số tài chính của TKV giữ ổn định

Lãi lớn năm 2023, các chỉ số tài chính của TKV giữ ổn định

Với doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.800 tỷ đồng TKV tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng.
Nhiệm vụ quan trọng của ngành than trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Nhiệm vụ quan trọng của ngành than trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Duy trì khai thác, đẩy mạnh nghiên cứu thăm dò các bể than... là một trong những nhiệm vụ của ngành than thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố hầm lò tại Công ty Than Thống Nhất

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố hầm lò tại Công ty Than Thống Nhất

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố hầm lò tại Quảng Ninh.
Tập đoàn TKV phấn đấu thu nhập bình quân người lao động trên 17 triệu/tháng

Tập đoàn TKV phấn đấu thu nhập bình quân người lao động trên 17 triệu/tháng

Đây là thông tin tại Hội nghị Người lao động năm 2024 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) diễn ra ngày 26/2/2024.
TKV – Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

TKV – Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

TKV tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ sau Tết nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn.
TKV tiêu thụ hơn 118.000 tấn than ngày đầu ra quân Xuân Giáp Thìn

TKV tiêu thụ hơn 118.000 tấn than ngày đầu ra quân Xuân Giáp Thìn

Những ngày đầu xuân các đơn vị thuộc TKV đồng loạt ra quân sản xuất, tổ chức tiêu thụ hơn 118.000 tấn than đầu tiên của năm mới Xuân Giáp Thìn 2024.
Tết đầm ấm, an vui của công nhân lao động TKV

Tết đầm ấm, an vui của công nhân lao động TKV

Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam - TKV chăm lo tết Giáp Thìn 2024 chu đáo cho người lao động toàn tập đoàn
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nhìn lại 1 năm hoạt động hiệu quả của công đoàn Than Núi Béo

Nhìn lại 1 năm hoạt động hiệu quả của công đoàn Than Núi Béo

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin phát huy giá trị truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
Năm 2023: TKV cung cấp than cho sản xuất điện vượt gần 14%

Năm 2023: TKV cung cấp than cho sản xuất điện vượt gần 14%

Năm 2023, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã cung ứng 39,85 triệu tấn than cho sản xuất điện đạt 103,4% kế hoạch năm và bằng 113,9 % so với cùng kỳ.
TKV tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

TKV tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 12/1, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
TKV phát huy thành quả, tự tin bước vào năm mới

TKV phát huy thành quả, tự tin bước vào năm mới

Từ những thành quả đạt được năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) tự tin bước vào năm 2024 với nhiều mục tiêu mới.
Năm 2023: Tập đoàn TKV hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu; nộp ngân sách kỷ lục tăng 41%

Năm 2023: Tập đoàn TKV hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu; nộp ngân sách kỷ lục tăng 41%

Không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) nộp ngân sách kỷ lục.
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Tập đoàn TKV giai đoạn 2021-2025

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Tập đoàn TKV giai đoạn 2021-2025

Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Nhập khẩu than các loại của Việt Nam tháng 11 tăng mạnh về lượng

Nhập khẩu than các loại của Việt Nam tháng 11 tăng mạnh về lượng

Nhập khẩu than các loại của Việt Nam đạt hơn 4,98 triệu tấn, tương đương hơn 688 triệu USD trong tháng 11/2023, tăng mạnh về lượng và trị giá so với cùng kỳ.
Ủy ban Quản lý vốn yêu cầu triển khai giải pháp cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024

Ủy ban Quản lý vốn yêu cầu triển khai giải pháp cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024

Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước đã có văn bản gửi 3 tập đoàn EVN, PVN, TKV triển khai các nhiệm vụ cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024.
Bộ Công Thương phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024

Bộ Công Thương phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BCT phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào

Ngày 9/12, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đã đến lúc chuyển đổi điện than sang một nguồn năng lượng sạch hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đã đến lúc chuyển đổi điện than sang một nguồn năng lượng sạch hơn

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 2/12 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại tọa đàm về “Đẩy nhanh chuyển đổi điện than” do Tổng thống Pháp chủ trì.
10 tháng đầu năm, lượng than nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 41,3 triệu tấn

10 tháng đầu năm, lượng than nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 41,3 triệu tấn

10 tháng đầu năm, nhập khẩu than đạt hơn 41,3 triệu tấn với trị giá hơn 5,85 tỷ USD, tăng mạnh 53,6% về lượng nhưng giảm 6,1% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thủ tướng vừa ký công điện yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Kỷ luật và đồng tâm - Sức mạnh nội sinh của ngành than, công nhân vùng mỏ

Kỷ luật và đồng tâm - Sức mạnh nội sinh của ngành than, công nhân vùng mỏ

Trải qua 87 năm, lớp lớp thợ mỏ đã luôn gìn giữ, hun đúc, phát huy hiệu quả truyền thống tốt đẹp của ngành than.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động