Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 15:24

Đảng ủy Petrolimex học tập, quán triệt Nghị quyết 02 về chuyển đổi số tại doanh nghiệp

19:59 | 20/10/2021
Ngày 19/10/2021 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex) kết nối trực tuyến Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương (DNTW) tổ chức.
Đảng ủy Petrolimex triển khai Nghị quyết Trung ương 9 Đảng ủy Petrolimex tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8

Theo chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối đã thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối DNTW đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã truyền tải chuyên đề “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hàng Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp trao đổi và giải đáp về chuyển đổi số Quốc gia, những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Đảng ủy Petrolimex học tập, quán triệt Nghị quyết 02 về chuyển đổi số tại doanh nghiệp
Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chủ trì điểm cầu tại Petrolimex

Hội nghị đã tích cực thảo luận và thống nhất cao các nhiệm vụ và giải pháp triển khai Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về chuyển đổi số tại doanh nghiệp: Một là: Thống nhất nhận thức về chuyển đổi số và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Hai là: Đặc biệt chú trọng công tác hoạch định chiến lược chuyển đổi số và công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai. Ba là: Tập trung chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và tài chính cho chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

Bốn là: Từng bước xây dựng và phát triển hạ tầng phù hợp. Năm là: Xây dựng và triển khai chiến lược về dữ liệu, quyết liệt thực hiện số hóa dữ liệu và quy trình nghiệp vụ; Sáu là: Tăng cường triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, gia tăng trải nghiệm khách hàng;

Bảy là: Phát triển các nền tảng dùng chung để phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của doanh nghiệp trong Khối nhằm tối ưu hóa nguồn lực và góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; Tám là: Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Chín là: Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường chuyển đổi số.

Đảng ủy Petrolimex học tập, quán triệt Nghị quyết 02 về chuyển đổi số tại doanh nghiệp
Ông Nguyễn Văn Sự - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Petrolimex phát biểu tham luận tại hội nghị

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 02-NQĐUK, sau chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết do ĐUK tổ chức, Đảng ủy Petrolimex đề nghị các Đảng bộ/chị bộ tiếp tục quan tâm thông tin tới cán bộ/đảng viên của đơn vị về các nội dung Nghị quyết. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn sẽ quyết tâm cùng các đơn vị nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Khối, tiếp tục đồng hành cùng chính phủ, Đảng ủy Khối để đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ngọc Tú