Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/01/2021 18:26

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: Làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước

17:55 | 29/07/2020
Các doanh nghiệp (DN) trong Đảng ủy Khối DN Trung ương giữ vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, dù đang phải xử lý nhiều khó khăn, thách thức nhưng đứng trước nhiều cơ hội để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực mới cho phát triển, vươn lên.    

Chủ động, sáng tạo giữ vững sản xuất kinh doanh

Tại Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối DN Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra ngày 29/7, theo báo cáo của Đảng ủy Khối DN Trung ương, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết DN trong Khối 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 đều sụt giảm. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 663,18 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,09 nghìn tỷ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.

3030 yyng yy khyi
Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối DN Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo của Đảng ủy khối nêu cụ thể, trong 6 tháng năm 2020, Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt nhiều khó khăn, thách thức lớn để đảm bảo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật là tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tại toàn bộ 1.101/1.101 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng ủy cấp trên cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các DN triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước và giữ vững sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội chung của đất nước.

Các DN, ngân hàng trong Khối đã khẳng định được và nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của DN nhà nước, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước”- báo cáo nêu rõ.

Bí thư Đảng ủy khối, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, mặc dù, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước ta, các DN, ngân hàng trong Khối đã khẳng định được và nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của DN nhà nước, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước; tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ, đảm bảo ổn định kinh tế xã hội với tổng trị giá quy đổi trên 24 nghìn tỷ đồng. Các đơn vị trong Khối cũng thành công trong công tác phòng chống dịch cho đội ngũ hơn 800 nghìn lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Khối DN Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020. “Những kết quả quan trọng nói trên đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020”- ông Nguyễn Văn Bình đánh giá.

Thực hiện tốt cơ cấu lại DN

Tuy nhiên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng lưu ý, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cần phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung lãnh đạo các DN quán triệt Kết luận 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2020. Trên cơ sở đó, phát huy trí tuệ, sáng tạo, năng động tìm các giải pháp mới tranh thủ tối đa cơ hội, chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, cơ cấu lại DN nói riêng và cả nền kinh tế nói chung; thực hiện tốt việc cơ cấu lại DN theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Trung ương và các đề án của Chính phủ; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về DN nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế.ư

3105 yyng yy khyi 1

Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của các đơn vị thuộc khối trong đó liên quan tới các kiến nghị về giải quyết các khó khăn trong bối cảnh Covid-19, Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, thời gian tới, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ sẽ lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối phát huy trí tuệ, sáng tạo, bản lĩnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DN Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình, cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN Trung ương về đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở, chỉ đạo khắc phục những mặt hạn chế. Cụ thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở đúng nội dung, kế hoạch, yêu cầu đề ra; coi trọng hơn nữa công tác xây dựng văn kiện đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất khách quan, toàn diện, coi công tác nhân sự là “then chốt” của “then chốt” và lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy khối DN Trung ương theo dõi sát tình hình, nhất là diễn biến dịch Covid-19 để các biện pháp phù hợp, kết hợp linh hoạt hình thức tổ chức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm tiến độ, kế hoạch; công tác tổ chức đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối DN Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”- ông Nguyễn Văn Bình giao nhiệm vụ.

dang uy khoi doanh nghiep trung uong lam tot vai tro dan dat cua doanh nghiep nha nuoc

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho đ/c Nghiêm Xuân Thành

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối DNTW đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y 2 đồng chí: đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và đ/c Bùi Hồng Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Lan Anh