Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 chuyển đổi số vào quản lý vận hành

Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Trước kỷ nguyên của nền công nghệ hiện đại, của lối tư duy khác biệt, hơn bao giờ hết mỗi Chi bộ Đảng và Đảng viên cần “chuyển đổi” đúng cách để phù hợp với thời đại mới. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 thuộc Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo và Đảng viên ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, đầu tư xây dựng, vận hành lưới và hạ tầng công nghệ thông tin để tăng doanh thu và thời gian lao động.

Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) nhận định chuyển đổi số là nhu cầu quan trọng và buộc phải thực hiện, với mục tiêu “Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để ngành truyền tải điện phát triển dựa trên những đột phá về công nghệ số, nếu tận dụng cơ hội này chúng ta sẽ theo kịp các tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới”.

Để thực hiện thành công mục tiêu thách thức này, Đảng ủy PTC1 định hướng: Chuyển đổi số (CĐS) gắn liền với chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, chiến lược chuyển đổi số được xây dựng như sau: PTC1 sẽ chuyển đổi từ con người bằng việc đào tạo nhân lực hiểu về chuyển đổi số và thực thi hiệu quả. Sau đó, sẽ đến các bước gồm: Số hóa Quản trị, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành lưới Truyền tải điện và xây dựng hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin phục vụ chuyển đổi số.

Hướng đi này của PTC1 cũng phù hợp với chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thời gian qua: Đảng kêu gọi các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó, xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm ứng dụng tiến bộ của công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Lấy con người làm trung tâm chuyển đổi

Khi chuyển đổi số, có vô vàn rào cản mà các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt, như văn hóa doanh nghiệp hay tính minh bạch; thay đổi toàn bộ quy trình. Một trong những khó khăn lớn nhất chính là chuyển đổi con người, chuyển đổi tư duy. Hiểu được lý thuyết đó, Đảng ủy PTC1 chỉ đạo Ban Lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng nhân lực chuyển đổi số thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người lao động song hành với kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho các bộ phận công nghệ thông tin.

Về mặt chủ trương, Đảng ủy PTC1 ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động” với mục tiêu đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại nhằm góp phần xây dựng xây dựng PTC1 là một trong những đơn vị dẫn đầu của EVNNPT trong quản lý vận hành lưới Truyền tải điện.

Trong năm 2021, công ty đã tổ chức 02 lớp CĐS trong EVNNPT bằng hình thức đào tạo Elearning nội dung đào tạo chuyên sâu về CĐS và khoa học phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp, đối tượng là CBCNV làm CNTT trong công ty, các thành viên trong tổ công tác CĐS trong các lĩnh vực. Lớp 2 khóa đào tạo về nhận thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi số cho cán bộ quản lý; quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, công ty xây dựng tài liệu về các thói quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi số, an toàn thông tin để cán bộ đảng viên công nhân viên thực thi.

Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 chuyển đổi số vào quản lý vận hành
Ứng dụng Lidar đo chiều cao pha đất tại các điểm bất kỳ để cảnh báo nguy cơ mất an toàn

Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra cú hích chưa từng có về nhu cầu chuyển đổi số của mọi tổ chức, doanh nghiệp. PTC1 không nằm ngoài xu thế đó. Nhanh chóng nắm bắt tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin, Đảng ủy Công ty chỉ đạo Ban Lãnh đạo chuyển dịch mạnh mẽ và nâng tầm vị thế bằng cách thành lập và ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo chuyển đổi số.

Ban chỉ đạo đã thành lập các Tổ công tác giúp việc gồm: Truyền thông và đào tạo nhằm thay đổi nhận thức và nâng cao trình độ; Quản trị; Đầu tư xây dựng; Quản lý vận hành lưới Truyền tải điện; Xây dựng Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin và an toàn an ninh thông tin

Tổng quan nhiệm vụ chuyển đổi số của PTC1 gồm 63 nhiệm vụ, 144 mục tiêu, 181 công việc cụ thể. Hoàn thành trong năm 2021 là 104 công việc cụ thể; trong đó, PTC1 được giao 71 công việc và 34 công việc phối hợp thực hiện (do EVNNPT hoặc các đơn vị khác trực thuộc EVNPT chủ trì).

Tính đến thời điểm hết tháng 10/2021, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của PTC1 hoàn thành: 49 công việc, đạt tỷ lệ 70%; Đang thực hiện: 22 công việc, đạt tỷ lệ 30%; Tỷ lệ hoàn thành trong cả giai đoạn 2021-2025 đạt 39%.

Đối với các công tác của Đảng, Đảng ủy PTC1 nghiên cứu các giải pháp lưu trữ điện tử thay thế cho hệ thống lưu trữ các văn bản giấy tờ trước đây, đổi mới phương thức trao đổi giữa đảng bộ đến các chi bộ, từ chi bộ đến các đảng viên đều dưới dạng điện tử có kèm hệ thống xác thực điện tử.

Xây dựng và phát triển nhóm chung trong chi bộ, đảng bộ để cập nhật các tình hình chỉ đạo mới nhất của Đảng, đồng thời là nguồn tra cứu các thông tin, các nghị quyết và văn kiện của Đảng. Việc thu Đảng phí cũng được triển khai theo hình thức e-banking để thuận tiện cho các đảng viên cũng như người quản lý. Tăng cường việc trao đổi, học tập nghị quyết qua cầu truyền hình hoặc các ứng dụng họp trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản trị và kinh doanh

Ngoài định hướng và phân công nhiệm vụ, PTC1 đã đưa các công nghệ mới vào áp dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất. Một số công nghệ đặc trưng đã mang lại kết quả rõ rệt. Có thể kể đến hệ thống quan trắc sét giúp hỗ trợ công tác xác định vị trí sự cố, cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố do giông sét để có đánh giá, đưa ra giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Hệ thống định vị sự cố giúp định vị vị trí, khoảng cột xảy ra sự cố một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Trước kia để tìm vị trí sự cố có khi mất thời gian từ 2-3 ngày, từ khi áp dụng hệ thống định vị sự cố, việc tìm điểm sự cố rất kịp thời, nhanh chóng với khoảng thời gian nhỏ hơn 24 giờ (tùy thuộc vào thời điểm xảy ra sự cố vào ban đêm, tình hình thời tiết… Hệ thống với sai số trung bình dưới 300 - 400 m (trong một khoảng cột) giúp nâng cao độ ổn định, tin cậy lưới truyền tải điện, giảm công sức lao động, tối ưu hóa chi phí vận hành điều này chính là cốt lõi làm nên sự hài lòng khách hàng sử dụng điện.

Công ty cũng ứng dụng UAV trong kiểm tra, quản lý đường dây: Giúp cho công tác kiểm tra đường dây tại những vùng địa hình bị chia cắt, khó khăn trong di chuyển; giảm thiểu thời gian kiểm tra và an toàn cho con người.

Nắm bắt được những hiệu quả của công nghệ đem lại, vừa qua, PTC1 đã chủ động nghiên cứu, thử nghiệm một số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong điều hành và sản xuất của Công ty như: PTC1 cũng ứng dụng AI trong quản lý đường dây, thu thập dữ liệu xây dựng bản đồ lưới, kiểm tra hành lang, cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện…

Bên cạnh đó, còn có thể kể đến ứng dụng số hóa bản đồ lưới điện truyền tải điện 1; Mạng LoraWAN truyền không dây giám sát trạng thái cột, ứng dụng hiệu quả bản đồ lưới điện, bản đồ mạng lưới kênh dịch vụ Viễn thông, Thử nghiệm thiết bị IoT giám sát trạng thái thiết bị và đường dây. Đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ…

Công nghệ cũng giúp Ban lãnh đạo PTC1 quản trị điều hành hiệu quả hơn. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong đào tạo thông qua việc tương tác giữa người đào tạo và học viên. Cán bộ nhân viên được thực hành trên mô hình đào tạo trực quan giúp việc tiếp thu và cải thiện kỹ năng được hiệu quả hơn; xây dựng được nhiều tình huống đào tạo giả định mà thực tế rất khó thực hiện.

Công nghệ giúp người PTC1 Quản lý luồng công việc theo đầu mục với tiến độ rõ ràng. Từ đó, các hệ thống hỗ trợ thông báo, trích xuất báo cáo tổng hợp, tăng hiệu quả trong quản lý điều hành của Công ty.

Việc kiểm soát ra vào tối ưu hơn nhờ ứng dụng camera ứng dụng AI trong giám sát an ninh, soi phát nhiệt mối nối trong TBA. Từ đó, có thể tự động kiểm soát an ninh, nhiệt độ mối nối và cảnh báo tự động.

Công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản giúp các cuộc họp giúp giảm 70% thời gian tổng hợp, kết luận. Từ đó, hỗ trợ công tác quản lý điều hành công việc, hạn chế hồ sơ giấy; kết hợp cùng công nghệ gọi tự động giúp tăng hiệu quả trong kiểm tra, giám sát ca trực, đội công tác.

Trên cơ sở có 5 cấp độ đánh giá về độ trưởng thành Chuyển đổi số (Cấp độ khởi động, Bắt đầu, Hình thành, Nâng cao, Dẫn dắt), dựa trên kết quả thử nghiệm và áp dụng thực tế tại PTC1, Ban Lãnh đạo cho rằng công ty cấp độ 3. Dự kiến đến năm 2022, PTC1 đạt mức độ 4- Nâng cao. Chuyển đổi số sẽ góp phần giúp PTC1 hiện thực hóa mục tiêu năm 2025 trở thành “Doanh nghiệp số trong lĩnh vực Truyền tải điện”./.

Nguyễn Phúc An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty Truyền tải điện 1

Tin mới nhất

Cảng Chu Lai - Kết nối nông sản Việt ra thị trường thế giới

Cảng Chu Lai - Kết nối nông sản Việt ra thị trường thế giới

THILOGI đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kết nối hoạt động giao nhận vận chuyển đường bộ - cảng biển - đường biển, tối ưu hóa chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản
BamBoo Capital (BCG): Doanh thu và lợi nhuận quý 1/2024 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

BamBoo Capital (BCG): Doanh thu và lợi nhuận quý 1/2024 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Hết quý 1/2024, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 đạt 98,2 tỷ đồng
Ngành điện Thừa Thiên Huế: Xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

Ngành điện Thừa Thiên Huế: Xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

PC Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chủ tịch FRT: Các bạn trẻ thích ở riêng nhưng vẫn lo lắng cha mẹ ở xa, để FPT Long Châu lo

Chủ tịch FRT: Các bạn trẻ thích ở riêng nhưng vẫn lo lắng cha mẹ ở xa, để FPT Long Châu lo

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - mã FRT), đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đồng cổ đông FRT chiều 17/4.
Những người bảo dưỡng "thành phố ngàn sao"

Những người bảo dưỡng "thành phố ngàn sao"

Khi đêm xuống, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD) tựa một thành phố thu nhỏ, lấp lánh ánh đèn như hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng.

Tin cùng chuyên mục

Công Viên Ánh Sáng Đồi Rồng - điểm nhấn độc đáo lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng

Công Viên Ánh Sáng Đồi Rồng - điểm nhấn độc đáo lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng

Trong dịp lễ 30/4 & 1/5/2024 tại Hải Phòng thành phố cảng sôi động lần đầu tiên xuất hiện Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng
PV GAS hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

PV GAS hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

PV GAS đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động phong phú và thiết thực.
Chi nhánh Khí Hải Phòng tăng cường công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy

Chi nhánh Khí Hải Phòng tăng cường công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy

Chi nhánh Khí Hải Phòng đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức diễn tập lớn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trung tâm phân phối khí Tiền Hải .
Chiếc điện thoại siêu bảo mật thu hút giới thượng lưu Việt Nam sau loạt lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng

Chiếc điện thoại siêu bảo mật thu hút giới thượng lưu Việt Nam sau loạt lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng

Người dùng liên tục bị tấn công mã hoá dữ liệu. Giới thượng lưu, giới doanh nhân Việt lập tức có động thái nâng cấp điện thoại để đề phòng rủi ro.
Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động thể thao để gắn kết người lao động

Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động thể thao để gắn kết người lao động

Các đơn vị thuộc PV GAS luôn chủ động tổ chức và tham gia các giải thể thao lành mạnh, vừa sức và cổ vũ tinh thần quyết tâm vì mục tiêu tập thể mạnh.
Mô hình 5S - Chìa khóa cho môi trường làm việc hiệu quả tại PV GAS PMC

Mô hình 5S - Chìa khóa cho môi trường làm việc hiệu quả tại PV GAS PMC

Chương trình 5S tại PV GAS PMC được triển khai với sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong nỗ lực cải thiện môi trường làm việc mỗi ngày.
Doanh thu của Tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex tăng trưởng ngoạn mục

Doanh thu của Tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex tăng trưởng ngoạn mục

Tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex đã công bố kết quả tăng trưởng doanh thu ấn tượng 10,4%.
AB InBev vững bước trên hành trình hướng tới tương lai có nhiều niềm vui hơn

AB InBev vững bước trên hành trình hướng tới tương lai có nhiều niềm vui hơn

AB InBev nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 3 liên tiếp với Giải thưởng Doanh nghiệp đóng góp tích cực cho các hoạt động bền vững.
PV Power Service đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện

PV Power Service đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, PV Power Service (PVPS) đã phát huy tốt lợi thế và nắm bắt thị trường, đẩy mạnh, tích cực tìm kiếm mở rộng hợp đồng dịch vụ.
VitaDairy và Kpmg Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đối số V - UP

VitaDairy và Kpmg Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đối số V - UP

VitaDairy cùng đối tác chiến lược KPMG và SAP chính thức khởi động dự án V-UP với mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng IFRS với giải pháp SAP S/4 HANA Cloud.
Phân xưởng Chưng cất dầu thô Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất trở lại

Phân xưởng Chưng cất dầu thô Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất trở lại

Phân xưởng CDU Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành bảo dưỡng, khởi động trở lại và sản xuất các sản phẩm thương mại trong đợt BDTT lần thứ 5 NMLD Dung Quất.
Giải pháp quyết liệt, đồng bộ mang lại mức tăng trưởng hiệu quả cho VIMC

Giải pháp quyết liệt, đồng bộ mang lại mức tăng trưởng hiệu quả cho VIMC

Ngày 16/4/2024, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
Petrovietnam tài trợ xây dựng 400 căn nhà cho người nghèo tại tỉnh Trà Vinh

Petrovietnam tài trợ xây dựng 400 căn nhà cho người nghèo tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 12/4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trao tặng kinh phí xây dựng 400 căn nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Petrovietnam ủng hộ 5 tỷ đồng cho phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Petrovietnam ủng hộ 5 tỷ đồng cho phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Tại lễ phát động, đồng chí Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã thay mặt Tập đoàn ủng hộ 5 tỷ đồng cho chương trình.
Công ty TNHH Đất Mới Việt Nhật Long An đồng hành trong hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

Công ty TNHH Đất Mới Việt Nhật Long An đồng hành trong hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

Công ty TNHH Đất Mới Việt Nhật Long An và một đối tác tại Việt Nam công bố hợp tác với Công ty Zeroboard, Inc hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa.
PV Power Services tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PV Power Services tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power Services đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Supe Lâm Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Supe Lâm Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 11/4/2024, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Ứng dụng Sben – Một doanh nghiệp trẻ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực dọn sạch mặt bằng

Ứng dụng Sben – Một doanh nghiệp trẻ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực dọn sạch mặt bằng

Mới ra đời 2 năm, App công nghệ do một nhóm bạn trẻ phát triển đã tạo được tiếng vang đối với nhiều khách hàng trong việc dọn rác xây dựng, rác cồng kềnh
Liên hoan phim Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2024 và những con số ấn tượng

Liên hoan phim Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2024 và những con số ấn tượng

Giám đốc điều hành HIFF 2024 cho biết, Liên hoan phim Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần 1 - năm 2024 (HIFF 2024) đã đạt được những con số ấn tượng.
Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Nâng tầm quản trị doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia theo chuẩn quốc tế

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Nâng tầm quản trị doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia theo chuẩn quốc tế

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch TTC AgriS - kiên định với chiến lược nâng tầm quản trị, hướng tới các thông lệ tốt nhất để phát triển nông nghiệp tuần hoàn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động