Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 17/10/2019 07:41

Đảng ủy Báo Công Thương tổ chức quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

17:31 | 07/12/2018
Sáng ngày 07/12/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (T.Ư) Đảng (khóa XII) tới các đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Báo Công Thương đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Quý - UV BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy -Tổng Biên tập Báo Công Thương và đồng chí Đặng Thái Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Đảng (khóa XII). Đó là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược Phát triển Bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

dang uy bao cong thuong to chuc quan triet noi dung hoi nghi trung uong 8 khoa xii
Tổng biên tập Nguyễn Hữu Quý chủ trì Hội nghị

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Báo Công Thương đã giới thiệu dự thảo Chương trình Hành động của BCH Đảng bộ Báo Công Thương thực hiện các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Đảng (khóa XII).

Được biết, Đảng bộ Báo Công Thương là một trong những tổ chức trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai sớm nhất Kế hoạch hành động thực hiện các nội dung của Hội nghị T.Ư 8.

dang uy bao cong thuong to chuc quan triet noi dung hoi nghi trung uong 8 khoa xii

Trên cơ sở tiếp thu những nội dung cơ bản được trình bày, các đảng viên thuộc Đảng bộ Báo Công Thương đã tiến hành thảo luận sôi nổi, nghiêm túc và có những liên hệ cụ thể với nội dung công việc hàng ngày được đảm nhiệm tại Báo Công Thương. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, các nội dung được thảo luận và quyết định tại Hội nghị T.Ư 8 đã đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, có giá trị tổng kết và lý luận sâu sắc. Đặc biệt, việc Hội nghị ban hành Quy định số 08- QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UV Bộ Chính trị, UV Ban Bí thư, UV BCH T.Ư là rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa sâu sắc từ Trung ương đến cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quý nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII) cần được cụ thể hóa, gắn với việc thực hiện các lĩnh vực công tác của các đơn vị trực thuộc Báo Công Thương. Cán bộ, đảng viên tham gia các buổi học tập do cấp ủy đảng tổ chức cần thể hiện nhận thức về các nội dung được tiếp thu và học tập thông qua bản thu hoạch cá nhân, có liên hệ, đề xuất giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao.

Quang Lộc - Cấn Dũng