Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/01/2020 07:04

Đảng ủy báo Công Thương: Sinh hoạt chuyên đề về vai trò của Đảng trong chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế

18:09 | 02/10/2019
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/10, tại Hà Nội, Đảng ủy báo Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về vai trò của Đảng trong chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế.    

Đồng chí Ngô Minh Tuấn – Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã đến dự và trao đổi kinh nghiệm với Đảng ủy Báo Công Thương.

dang uy bao cong thuong sinh hoat chuyen de ve vai tro cua dang trong chi dao hoi nhap kinh te quoc te
Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Công Thương Nguyễn Hữu Quý cho biết, công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong định hướng, phát triển cơ quan

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Công Thương Nguyễn Hữu Quý cho biết, xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong định hướng, phát triển cơ quan, nhằm làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương, ngoài các buổi sinh hoạt theo quy định, để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt Đảng, thời gian qua, Đảng ủy báo Công Thương đã tích cực gắn sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề thực tế.

dang uy bao cong thuong sinh hoat chuyen de ve vai tro cua dang trong chi dao hoi nhap kinh te quoc te
Đồng chí Ngô Minh Tuấn – Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã đến dự và trao đổi kinh nghiệm với Đảng ủy Báo Công Thương

Ngay trong tháng 8/2019, Báo Công Thương đã có chuyến đi thực tế tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đồng thời có buổi làm việc, trao đổi về công tác Đảng với Đảng bộ doanh nghiệp này. Mục đích của chuyến đi nhằm tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng cũng như công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Khẳng định vai trò chỉ đạo của Đảng trong hợp tác quốc tế và hợp tác kinh tế quốc tế thời gian qua, đồng chí Ngô Minh Tuấn điểm lại, Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện và sâu sắc mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi sâu sắc và một cục diện, trật tự thế giới mới đang hình thành, trong đó các nước có chế độ chính trị khác nhau vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau. Đảng đã nhận thức rõ rằng bối cảnh đó là điều kiện để chúng ta phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở.

dang uy bao cong thuong sinh hoat chuyen de ve vai tro cua dang trong chi dao hoi nhap kinh te quoc te
Đông đảo đảng viên báo Công Thương có mặt tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Từ mốc đầu tiên đó, những năm qua, hàng loạt các chủ trương của Đảng được triển khai đã coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Giai đoạn 5 năm gần đây gắn liền với việc Chính phủ đã triển khai nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Hội nhập quốc tế”, trong đó xác định hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016, của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nhờ đó, nước ta đã đạt những kết quả quan trọng nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo...

Những kết quả này đã khẳng định chủ trương, chiến lược đúng đắn của Đảng và vai trò quan trọng của công tác hội nhập quốc tế, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó dự báo.

Đến nay, hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật khi GDP tăng cao, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 400 tỷ USD và dần tiến tới mốc 500 tỷ USD, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối chỉ đạo của Đảng.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy và đảng viên thuộc Đảng bộ Báo Công Thương đã có nhiều ý kiến phát biểu xung quanh những hiệu quả mà đường lối hội nhập kinh tế quốc tế đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định sẽ lồng ghép những nội dung này trong các tác phẩm báo chí thời gian tới.

Lan - Dũng - Duân