Đảng cầm quyền liêm chính

Một Đảng cầm quyền là liêm chính khi mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều gắn bó mật thiết với lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân.
Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Theo TS. Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một Đảng cầm quyền là liêm chính khi mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều gắn bó mật thiết với lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đảng cầm quyền liêm chính - Ảnh 1.
Một Đảng cầm quyền liêm chính khi mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều gắn bó mật thiết với lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đảng lãnh đạo và cầm quyền

Từ hướng tiếp cận quản trị công, "cầm quyền" đề cập đến việc các chủ thể (cá nhân, tổ chức) được nắm giữ và sử dụng các phương tiện Nhà nước (quyền lực công, nguồn lực công, tổ chức công) để triển khai hành động nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối chính trị mà họ theo đuổi. Thông qua các quy trình chính trị và pháp lý, các chủ thể cầm quyền có thể ban hành và thực thi chính sách công để giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Khi một Đảng chính trị trở thành "Đảng cầm quyền" thì bên cạnh quyền lực chính trị sẵn có, Đảng sẽ có thêm quyền lực Nhà nước, hay "quyền lực cứng", tức là sức mạnh mang tính cưỡng ép dựa trên lợi ích công.

Nếu vai trò lãnh đạo yêu cầu chủ thể lãnh đạo phải tạo ra được sự thay đổi tích cực hơn so với hiện tại thì chủ thể cầm quyền phải duy trì được trật tự và sự nhất quán trong hành động nhằm thực hiện bằng được các kế hoạch đã đề ra. Như vậy, với bất kỳ Đảng chính trị nào và đặt trong bất cứ hệ thống chính trị nào, "cầm quyền" không tách rời "lãnh đạo", mà là một cấu phần của chức năng và vai trò lãnh đạo của Đảng. "Cầm quyền" thành công thì sẽ củng cố vai trò lãnh đạo; ngược lại, nếu cầm quyền kém hiệu quả hoặc thất bại thì sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trên thế giới, các Đảng chính trị có thể giành được vai trò "cầm quyền" thông qua nhiều cách khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, văn hóa chính trị, hay đặc trưng thể chế chính trị. Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền sau khi lãnh đạo phong trào cách mạng giành thắng lợi, thành lập ra chính quyền dân chủ nhân dân vào năm 1945. Từ đó đến nay, Đảng đã đồng hành cùng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, và phát triển. Sự gắn bó mật thiết với lợi ích của nhân dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của dân tộc đã khẳng định và vun đắp vị thế và vai trò lãnh đạo, cầm quyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là Đảng chính trị duy nhất trong hệ thống quản trị quốc gia.

Cầm quyền liêm chính

Với mỗi cá nhân, "liêm chính" có nghĩa là "trong sạch, chính trực, đàng hoàng". Một vị quan ngày xưa hay cán bộ công quyền ngày nay sẽ được cho là "liêm chính" nếu họ luôn ý thức rõ ràng về ranh giới giữa "việc công và việc tư"; "lợi ích công và lợi ích riêng tư", nhờ đó mà hành xử "chí công vô tư".

Trong lịch sử nước ta, những tấm gương về các vị quan "liêm chính" luôn được nhân dân ca ngợi, nể trọng bởi họ coi sự phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước như một giá trị đạo đức nền tảng. Người liêm chính không chỉ tránh xa những hành động vụ lợi vị kỷ, mà còn dám chấp nhận những thiệt thòi cho bản thân, sẵn sàng can ngăn người khác làm điều xấu, có hại cho nhân dân, cho đất nước.

Ở cấp độ tổ chức và đặt trong bối cảnh hệ thống chính trị với một Đảng duy nhất như ở nước ta hiện nay, để được coi là Đảng cẩm quyền liêm chính thì cần thực hiện nghiêm túc lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân số 217, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 1954, với bút danh C.B. Theo đó: "Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác". Cụ thể hơn, vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng sẽ phải đáp ứng ba kỳ vọng chính yếu sau đây.

Thứ nhất, Đảng phải lãnh đạo chính quyền không để xảy ra tình trạng cán bộ tham nhũng, lạm dụng quyền lực công để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Khái quát hơn, chính quyền chỉ vận hành trên cơ sở lợi ích công và bảo vệ lợi ích công. Mọi ý đồ thao túng chính quyền của các lợi ích cá nhân ích kỷ, phe nhóm thiển cận phải được ngăn chặn, giảm thiểu.

Thứ hai, Đảng phải lãnh đạo được hệ thống chính quyền hoạt động công khai, minh bạch, trung thực và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Mỗi cán bộ công quyền cần luôn ý thức rằng chính quyền được thành lập và hoạt động là dựa trên nguồn lực của đất nước, do nhân dân đóng góp. Bởi thế, bổn phận cao nhất của hệ thống công quyền là phải nỗ lực phục vụ nhân dân, tôn trọng và lắng nghe nhân dân, sẵn sàng điều chỉnh chính sách để đáp ứng đúng mong đợi, nguyện vọng của các nhóm xã hội khác nhau.

Thứ ba, mọi chủ trương, đường lối chính trị của Đảng cần phải luôn gắn bó mật thiết với lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Cũng có nghĩa, lợi ích của tổ chức Đảng không chỉ gắn kết với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân mà còn phải đặt dưới lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc.

Cải thiện liêm chính

Từ góc độ quản trị công, chúng ta không khỏi lo ngại khi chứng kiến sự gia tăng số lượng cán bộ, đảng viên bất liêm bị phát hiện và xử lý thời gian gần đây. Theo thống kê được công bố tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ, truy tố 16.699 vụ, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ với 5.841 bị can, truy tố 2.628 vụ với 6.199 bị can, xét xử sơ thẩm 2.439 vụ với 5.647 bị cáo.

Tính riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã có gần 4.200 vụ/7.572 bị can bị khởi tố, điều tra về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Các vụ án mới về tham nhũng được khởi tố ở tất cả các địa phương cho thấy tính chất quyết liệt của hoạt động phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước.

Có thể thấy, khi không kiểm soát được động cơ vị kỷ và lòng tham thì những cán bộ, đảng viên bất liêm sẽ làm gia tăng tình trạng tham nhũng, giảm chất lượng chính sách, giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; và nghiêm trọng nhất là bào mòn lòng tin của người dân vào chính quyền, vào thể chế công, vào phẩm chất liêm chính của Đảng trong vai trò lãnh đạo và cầm quyền.

Những kết quả đáng khích lệ trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng thời gian gần đây cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Đảng ta trong việc bảo vệ sự liêm chính của Đảng, của chính quyền. Cải thiện liêm chính khu vực công là nhu cầu bức thiết mà Đảng ta cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Văn Đáng

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

baochinhphu.vn

Tin mới cập nhật

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia tại Bình Thuận

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia tại Bình Thuận

Trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận-Hội tụ xanh" sẽ có hơn 200 sự kiện, hoạt động có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế.
Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu vượt cửa biển Thuận An; thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu vượt cửa biển Thuận An; thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Chiều 25/3, trong chương trình làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng cầu qua cửa biển Thuận An.
Thủ tướng nhắn nhủ thế hệ trẻ "dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo"

Thủ tướng nhắn nhủ thế hệ trẻ "dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo"

Sáng 25/3, tại, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023.
Bộ Công Thương: Kiểm soát chuỗi sản xuất mì ăn liền xuất sang Châu Âu

Bộ Công Thương: Kiểm soát chuỗi sản xuất mì ăn liền xuất sang Châu Âu

Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị kiểm nghiệm tiếp tục thực hiện tốt các quy định kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn của EU
Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức.
Doanh nghiệp là lực lượng chủ lực phát triển kinh tế của đất nước

Doanh nghiệp là lực lượng chủ lực phát triển kinh tế của đất nước

Doanh nghiệp là lực lượng chủ lực, là động lực quan trọng góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thủ tướng gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam

Thủ tướng gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam

Thủ tướng mong muốn thanh niên Việt Nam tiên phong trong học tập, nâng cao bản lĩnh, ý chí; tiên phong trong lao động, SX đổi mới sáng tạo trong thời đại CN 4.0
Tiếp tục duy trì trao đổi, các cơ chế song phương Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục duy trì trao đổi, các cơ chế song phương Việt Nam - Campuchia

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao-Hợp tác quốc tế Campuchia đồng chủ trì Kỳ họp thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia
Báo chí phải thay đổi tư duy, cách làm để đẩy nhanh chuyển đổi số

Báo chí phải thay đổi tư duy, cách làm để đẩy nhanh chuyển đổi số

Dự Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023, chiều 19/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn chuyển đổi số báo chí thực sự
Thường trực Ban Bí thư: Tuổi thọ khỏe mạnh là mục tiêu sống quan trọng của người cao tuổi

Thường trực Ban Bí thư: Tuổi thọ khỏe mạnh là mục tiêu sống quan trọng của người cao tuổi

Ngày 18/3, TW Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII

Tin khác

Thủ tướng chủ trì hội nghị với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng chủ trì hội nghị với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Chiều 17/3, Thủ tướng gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh như vậy tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023, sáng 17/3.
Thủ tướng đề nghị Ba Lan thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU với Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Ba Lan thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU với Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17/3/2023.
Góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.Góp phần
Hải Dương cần biến di sản thành nguồn lực phát triển

Hải Dương cần biến di sản thành nguồn lực phát triển

Thủ tướng lưu ý Hải Dương tập trung nguồn lực phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, thu hút nguồn lực đầu tư vào Khu di tích lịch sử Côn Sơn-Kiếp Bạc...
Bộ Giao thông vận tải lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô

Bộ Giao thông vận tải lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định thành lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô nhằm mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô.
Phải chi đúng, chi đủ cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phải chi đúng, chi đủ cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chiều 15/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh phải chi đúng, chi đủ cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cuộc làm việc với Bộ Y tế.
Tỉnh thứ 5 hoàn thành xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn

Tỉnh thứ 5 hoàn thành xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn

Chiều 15/3, tại TP. Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thủ tướng làm việc với Công ty Ford Việt Nam và thăm Trung tâm bảo trợ xã hội Hải Dương

Thủ tướng làm việc với Công ty Ford Việt Nam và thăm Trung tâm bảo trợ xã hội Hải Dương

Chiều 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam tại nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Ford Việt Nam, TP. Hải Dương.
Xem thêm

Đọc nhiều

Quản lý thị trường An Giang: Phát hiện lô lưới cước hơn 22 triệu đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Quản lý thị trường An Giang: Phát hiện lô lưới cước hơn 22 triệu đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 6 (Tỉnh An Giang) kiểm tra phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá trên 22 triệu đồng.
Hồ sơ bị ngâm quá lâu, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh xin gặp lãnh đạo tỉnh

Hồ sơ bị ngâm quá lâu, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh xin gặp lãnh đạo tỉnh

Hồ sơ bị ngâm quá lâu, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh xin được trực tiếp gặp và báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh để tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo.
Quảng Ninh: Ba người bị máy cưa cắt vào tay trong cùng một ngày

Quảng Ninh: Ba người bị máy cưa cắt vào tay trong cùng một ngày

Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) vừa liên tiếp tiếp nhận 3 bệnh nhân bị tai nạn lao động do máy cưa cắt vào tay trong cùng một ngày.
Hải Phòng: Nam thanh niên trả lại gần 100 triệu đồng tiền nhặt được ở cây ATM

Hải Phòng: Nam thanh niên trả lại gần 100 triệu đồng tiền nhặt được ở cây ATM

Một nam thanh niên tại TP. Hải Phòng đã giao nộp cơ quan Công an số tiền gần 100 triệu đồng để trả lại người mất
Phát triển cây rau trái vụ nâng cao thu nhập cho đồng bào Mông vùng cao

Phát triển cây rau trái vụ nâng cao thu nhập cho đồng bào Mông vùng cao

Hoàng Thu Phố - Bắc Hà đã và đang tập trung trồng, mở rộng diện tích rau trái vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững cho đồng bào Mông vùng cao.
TP. Hồ Chí Minh triển khai đúng tiến độ dự án đường Vành đai 3

TP. Hồ Chí Minh triển khai đúng tiến độ dự án đường Vành đai 3

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đúng theo tiến độ đề ra và sẽ khởi công Dự án vào ngày 30/6 tới.
Phí thuê sạp cao, hàng ngàn tiểu thương trung tâm thương mại An Đông đòi nghỉ bán

Phí thuê sạp cao, hàng ngàn tiểu thương trung tâm thương mại An Đông đòi nghỉ bán

Kinh doanh ế ẩm nhưng giá thuê sạp lại cao đã khiến hàng ngàn tiểu thương kinh doanh tại trung tâm thương mại An Đông (TP.HCM) đóng cửa đòi giảm phí thuê.
Kỳ vọng đầu tư công liệu có "cứu" được ngành thép năm 2023?

Kỳ vọng đầu tư công liệu có "cứu" được ngành thép năm 2023?

2 tháng đầu năm, sản xuất và tiêu thụ thép giảm mạnh so với cùng kỳ. Các nhà sản xuất thép đặt niềm tin vào đầu tư công với hy vọng ngành thép khởi sắc hơn.
Sóc Trăng tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sóc Trăng tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Quản lý thị trường Thái Nguyên: Phát hiện 26 máy tính xách tay nhập lậu

Quản lý thị trường Thái Nguyên: Phát hiện 26 máy tính xách tay nhập lậu

Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đang bày bán 17 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Latitude 3310 và 9 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Latitude 3300.
Phiên bản di động