Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 18:20

Đảng bộ Văn phòng Bộ Công Thương: Đồng lòng, chung sức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:56 | 06/06/2020
Chiều ngày 5/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy; và Đại diện Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ đã đến tham dự và chúc mừng Đại hội.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ lần thứ II

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ lần thứ II đề ra.

dang bo van phong bo cong thuong dong long chung suc quyet tam hoan thanh nhiem vu nhiem ky 2020 2025
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Công tác tham mưu của Văn phòng Bộ đã chủ động hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong điều hành hoạt động của Bộ, trong công tác cải cách hành chính, trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong công tác thông tin, truyền thông, trong công tác văn thư lưu trữ. Công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ hoạt động của Bộ ngày càng chuyên nghiêp hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Công tác xây dựng đảng được tăng cường trên mọi mặt, chất lượng đảng viên và tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Các tổ chức quần chúng làm tốt chức năng giáo dục chính trị, tư tưởng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 17 quần chúng ưu tú vào đảng, cử đi học lớp nhận thức về đảng 25 quần chúng ưu tú. Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Văn phòng Bộ có 74 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Bộ cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 4/6 (66,7%) chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 5 năm, 2/6 chi bộ có 1 năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, nhiệm kỳ vừa qua, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, cụ thể như: công tác cán bộ còn thụ động, việc kiện toàn cấp ủy, lãnh đạo cấp phòng chậm, chưa kiên quyết; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chưa chủ động, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy Văn phòng đến cấp ủy các chi bộ

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, Bí thư Hoàng Quốc Vượng biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ Văn phòng Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

dang bo van phong bo cong thuong dong long chung suc quyet tam hoan thanh nhiem vu nhiem ky 2020 2025

Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, qua Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025, có thể nhận thấy được sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Văn phòng Bộ cũng như của toàn cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao. Đảng ủy Văn phòng Bộ đã nghiêm túc xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, chương trình công tác hàng năm trong bối cảnh tái cơ cấu tổ chức bộ máy, khối lượng nhiệm vụ mới được giao nhiều hơn. Đảng ủy Văn phòng Bộđã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốtnhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt công tác: tổng hợp, cải cách hành chính, hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin, truyền thông, tài chính kế toán, thi đua khen thưởng, lễ tân, an ninh quốc phòng, bảo vệ cơ quan bộ, quản trị… nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong quá trình hoạt động của Bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng đánh giá, Đảng ủy Văn phòng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng thời hạn. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên hàng năm bám sát hướng dẫn, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo đúng quy trình. Công tác dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thểvững mạnh, là một trong số những đơn vị tham gia, đóng góp nhiều vào các hoạt động chung của tổ chức Công đoàn, Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Bộ Công Thương; quan tâm sâu sắc đối với các hoạt động tri ân, tình nghĩa.

Trong 5 năm qua, mặc dù Đảng bộ Văn phòng Bộ gặp không ít khó khăn khi số lượng cán bộ, công chức và người lao động lớn (trên 150 người) với 74 đảng viên, phần lớn làm việc tại các bộ phận phục vụ, có thu nhập chưa cao, điều kiện làm việc khó khăn; Lãnh đạo Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Bộ có nhiều biến động nhất là người đứng đầu đơn vị; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ chính quyền còn chậm ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên…tuy nhiên, tập thể cán bộ, đảng viên đã phát huy truyền thống đoàn kết và giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ; không ngừng nâng cao nhận thức, có ý thức tự giác chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ. Do đó, Đảng bộ Văn phòng Bộ luôn được Đảng ủy Bộ đánh giá là đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Văn phòng quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, quy chế của các tổ chức đảng cơ sở; tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức sơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, có như vậy mới nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy Văn phòng đến cấp ủy các chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, sâu sát công việc.

Thứ hai, tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, tập trung làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Văn phòng.

Thứ ba, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định trong đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng.

Thứ tư, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của chuyên môn.

Thứ năm, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, phân công trách nhiệm rõ ràng; minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc...

Thứ sáu, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; quan tâm đến đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phù hợp và đáp ứng yêu cầu mới...

Triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ và hiệu quả

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không sợ khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Văn phòng đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những mặt làm được, nghiêm túc kiểm điểm những mặt tồn tại, hạn chế, phân tích sâu những nguyên nhân, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới để làm cơ sở xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp khoa học, phù hợp và cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025 có tính khả thi và hiệu quả cao.

dang bo van phong bo cong thuong dong long chung suc quyet tam hoan thanh nhiem vu nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 3, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã cân nhắc lựa chọn để bầu những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khóa III là những đồng chí có lập trường vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có trình độ, trí tuệ và năng lực tham gia các quyết định của tập thể Ban Chấp hành, có khả năng tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội quyết nghị.

dang bo van phong bo cong thuong dong long chung suc quyet tam hoan thanh nhiem vu nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang - Chánh Văn phòng, thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang - Chánh Văn phòng gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tín nhiệm của tập thể đảng viên Đảng bộ Văn phòng. Đại diện Ban chấp hành hứa giai đoạn tới sẽ luôn cố gắng chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Đảng bộ hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất.

dang bo van phong bo cong thuong dong long chung suc quyet tam hoan thanh nhiem vu nhiem ky 2020 2025

Tại Đại hội, các đảng viên đã thống nhất 100% phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu: 100% các chi bộ, đảng viên được học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, khóa XIII của Đảng; 80% các chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Văn phòng Bộ đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 15 đến 20 quần chúng tích cực vào Đảng; Lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Bộ và Chi đoàn thanh niên Văn phòng Bộ đạt vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Bộ Hoàng Quốc Vượng yêu cầu, sau Đại hội, Đảng bộ Văn phòng cần tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm hoàn thiện văn kiện, các chương trình công tác, quy chế, phân công Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng, ổn định để đi vào hoạt động, triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ và hiệu quả nhất.