Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 03:16

Đảng bộ TKV kiên định phương châm: An toàn - Đổi mới - Phát triển

18:40 | 07/01/2019
Năm 2018, dù gặp nhiều khó khăn, song bằng nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, Đảng bộ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng với tất cả các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu cao hơn trong năm 2019.

Những bài học thành công

Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng uỷ TKV, ông Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV - cho biết: năm 2018, TKV đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu tổng hợp, 6/6 chỉ tiêu sản lượng, 4/4 chỉ tiêu xây dựng Đảng đã đề ra trong Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 11/01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ; trong đó các chỉ tiêu, như: doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động… tăng trưởng cao so với năm 2017, đặc biệt, năng suất lao động tính theo giá trị tăng 15,8%, năng suất lao động trong sản xuất than tính theo sản lượng tăng 15,7% so với năm 2017, cao hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ II đã đề ra.

dang bo tkv kien dinh phuong cham an toan doi moi phat trien
Năm 2018, có 25/25 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc TKV được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 6 đơn vị được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Dẫn một vài số liệu để minh chứng, ông Minh cho biết, kết thúc năm 2018, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 121,7 ngàn tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch và tăng 11% cùng kỳ năm; lợi nhuận trước thuế dự kiến 3.500 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2017; nộp ngân sách 15,89 ngàn tỷ đồng, tăng 1,09 ngàn tỷ đồng so với thực hiện năm 2017...

Trong năm qua, hầu hết các sản phẩm chính của TKV đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, than nguyên khai thực hiện 36,95 triệu tấn; than tiêu thụ 40,5 triệu tấn, tăng 4,5 triệu tấn so với kế hoạch và tăng 5,5 triệu so với thực hiện 2017 (trong đó tiêu thụ than trong nước đạt 38,7 triệu tấn, xuất khẩu đạt 1,8 triệu tấn)…

Đặc biệt, sản xuất Alumina (quy đổi) đạt 1,31 triệu tấn, tăng trên 170 ngàn tấn so với năm 2017. Các sản phẩm khoáng sản khác, như: kẽm, thiếc,... đạt kế hoạch đầu năm giao về sản lượng; sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp đạt 67.000 tấn, bằng 110% kế hoạch;…

Nói về bài học kinh nghiệm đưa đến thành công trong năm 2018, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TKV - Đặng Thanh Hải - cho rằng, trước hết là việc thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt và hiệu quả những nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ TKV, trong đó có 2 chủ trương lớn là thực hiện “3 quy” và “3 hoá”. Cụ thể, “3 quy” gồm quy tụ, quy chế và quy hoạch, còn “3 hoá” là cơ giới hoá (CGH), tự động hoá (TĐH) và tin học hoá (THH).

Làm rõ hơn, ông Hải cho biết, Đảng bộ TKV đã xây dựng và triển khai nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đồng thời đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cùng đó là việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, trong đó có Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60-NĐ/2013, ngày 19/6/2013 của Chính phủ; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong công tác cán bộ, phân phối tiền lương, tiền thưởng; tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đảng Bộ TKV cũng đã tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và người lao động về những khó khăn, thuận lợi, mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.

dang bo tkv kien dinh phuong cham an toan doi moi phat trien
Ông Lê Tuấn Minh: Năm 2018, TKV đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với tất cả các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Với chủ trương “3 Hoá”, trong những năm qua, TKV đã đẩy mạnh CGH và CGH đồng bộ trong khai thác than hầm lò. Sản lượng CGH đồng bộ năm 2018 ước đạt 3,062 triệu tấn, bằng 92,4% KH giao, chiếm tỷ trọng 13,6%/tổng sản lượng khai thác hầm lò, tăng 15% so với năm 2017.

Các ứng dụng TĐH cũng được triển khai áp dụng trên tất cả các khối, ngành sản xuất. Năm 2017 và 2018 một số công trình TĐH đã được hoàn thành đưa vào vận hành, đã nâng cao năng suất lao động, tiết giảm lao động trực tiếp. Đến nay, TKV đã hoàn thành các tuyến băng tải chở than với tổng công suất 24 triệu tấn than/năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, loại trừ được ô nhiễm môi trường do vận chuyển bằng ô tô nhất là trên địa bàn Quảng Ninh. Đã thử nghiệm thành công tuyến băng tải đất đá tại Cao Sơn, là cơ sở để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới…

Kiên định phương châm An toàn - Đổi mới - Phát triển

“Để cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và các nghị quyết của Đảng ủy tập đoàn, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đề ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 với phương châm An toàn – Đổi mới - Phát triển” - ông Lê Tuấn Minh nói và cho biết, Đảng uỷ Tập đoàn xác đinh mục tiêu chính trong năm 2019 là tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, nhất là sản xuất than, điều hành sản xuất - kinh doanh linh hoạt, nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với biến động của thị trường.

Song song đó là lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 với trọng tâm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, an sinh xã hội.

dang bo tkv kien dinh phuong cham an toan doi moi phat trien
Ông Đặng Thanh Hải: Năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ TKV đề ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với phương châm An toàn – Đổi mới – Phát triển

Trong công tác Đảng, Tập đoàn sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành. “Phấn đấu có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 99% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên đạt 5%/năm. Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông Minh thông báo mục tiêu phấn đấu và bổ sung, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, toàn Tập đoàn phấn đấu đạt tổng doanh thu 128.000 tỷ đồng (trong đó: sản xuất than 68.848 tỷ đồng, khoáng sản 19.648 tỷ đồng, điện 12.357 tỷ đồng, vật liệu nổ công nghiệp 4.756 tỷ đồng, cơ khí 2.375 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh khác 23.916 tỷ đồng)… Ngoài ra, các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, năng suất lao động, thu nhập bình quân của người lao động… để tăng cao hơn so với thực hiện năm 2018.

Để hoàn thành những mục tiêu nói trên, Đảng uỷ Tập đoàn đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng; tập trung các giải pháp, quyết liệt đẩy mạnh sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu; tiếp tục thực hiện cơ chế khoán, quản trị chi phí, tiêu thụ sản phẩm đi kèm với việc đẩy mạnh công tác pháp chế doanh nghiệp, quản trị rủi ro, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người lao động nhằm tăng cường ý thức thực thi pháp luật và đảm bảo các hoạt động nằm trong khuôn khổ cho phép của phát luật, nghiên cứu đổi mới cơ chế huy động, giải ngân vốn giữa công ty mẹ và công ty con với mục tiêu thúc đẩy tổ hợp cùng phát triển và phù hợp với quy định hiện hành đặc biệt là thu xếp vốn cho các dự án xây dựng mỏ nâng cao sản lượng than…

Cùng đó là nhóm giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất; bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, bảo vệ sản xuất; thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, đổi mới khoa học công nghệ; chăm lo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội;…

Hoàng Châu