Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 26/10/2020 13:26

Đảng bộ PC Quảng Nam: Tiêu biểu, vững mạnh 5 năm liền

08:59 | 07/02/2020
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; quốc phòng – an ninh; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể, Quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội khác.    

Đảng bộ PC Quảng Nam là một trong 24 tổ chức Đảng tiêu biểu được vinh danh trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2020) tại Hà Nội. Trước đó, đầu tháng 1/2020, Đảng bộ PC Quảng Nam là một trong 5 tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh được Tỉnh ủy Quảng Nam tặng cờ "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu" 5 năm liền (2015 - 2019).

dang bo pc quang nam doan ket thuc hien thang loi moi nhiem vu
Đảng bộ PC Quảng Nam được Tỉnh ủy Quảng Nam tặng Cờ đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền

Xây dựng Đảng là then chốt

Đảng bộ PC Quảng Nam trực thuộc Thành ủy Tam Kỳ, hiện có 308 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ trực thuộc. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Nam - Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ, bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ đơn vị rút ra của từ nhiều năm qua là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Khi tổ chức Đảng mạnh thì nội bộ đơn vị sẽ đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; phát huy tính dân chủ, tinh thần sáng tạo, phong trào thi đua... sẽ là nhân tố quyết định để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng bộ PC Quảng Nam đã bám sát và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ Công ty để lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực; đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của công ty đi vào nền nếp, có hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn thành chương trình điện khí hóa nông thôn. Sau khi học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy PC Quảng Nam đều triển khai việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của từng tập thể và cá nhân sát với tình hình thực tế của công ty. Nhờ đó, trong 5 năm qua, chất lượng đảng viên hằng năm của đơn vị được nâng cao. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 91,24%, vượt 1,24% so với nghị quyết đề ra; kết nạp 76 đảng viên mới, vượt 26 chỉ tiêu giao…

dang bo pc quang nam doan ket thuc hien thang loi moi nhiem vu
Điện lưới quốc gia đã đến xã cuối cùng của tỉnh Quảng Nam đầu năm 2019, về đích trước 2 năm

Điểm nổi bật trong công tác Đảng ở PC Quảng Nam là nhiều năm qua luôn xác định rõ: Con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Vì thế, Đảng ủy PC Quảng Nam quan tâm lãnh đạo công tác bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ; đồng thời gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã tiến hành điều động, bổ nhiệm 53 cán bộ quản lý đảm đương tốt nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội luôn được Đảng bộ công ty quan tâm, nhằm tạo dựng mối gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng, tạo sự yên tâm, gắn bó của người lao động với công ty, góp phần đưa năng suất lao động ngày càng nâng cao.

Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Trong những năm qua, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ PC Quảng Nam cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những năm qua, nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng vào lĩnh vực SXKD và dịch vụ khách hàng của PC Quảng Nam, đã góp phần đáng kể vào việc tăng năng suất lao động, tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện.

Tổng sản lượng điện thương phẩm 5 năm (2015 - 2019) đạt 8,34 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,52%/năm, tăng 1,52%/năm so với nghị quyết đề ra. Đặc biệt, trong năm 2019 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 2,042 tỷ kWh, tăng 45% so với năm 2015; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 4,69%, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 14.400 tỷ đồng, tăng bình quân 15,84%/năm, tăng 0,84% so với nghị quyết đề ra. Đến năm 2019, điện lưới quốc gia đã đến 100% số xã trong toàn tỉnh Quảng Nam với 99,16% số hộ dân được sử dụng điện lưới.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI “Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, 5 năm qua, Đảng bộ Công ty luôn xác định và thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện phải đi trước, đón đầu, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội; hướng vào hai nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư mở rộng lưới điện, đặc biệt là điện phục vụ phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, vươn rộng lưới điện đến vùng cao, vùng xa; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong công tác dịch vụ khách hàng đã có nhiều cải tiến đáng kể về chất lượng dịch vụ và thời gian giải quyết. Trung tâm chăm sóc khách hàng đi vào hoạt động đã tạo kênh giao tiếp 2 chiều đa phương tiện thuận lợi cho khách hàng. Công ty đã ứng dụng rộng rãi hóa đơn điện tử, đa dạng hóa các hình thức thu qua ngân hàng và triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, triển khai cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đảm bảo việc thực hiện cung cấp các dịch vụ điện công khai, minh bạch, dễ giám sát. Sự chuyển biến tư duy từ cung cấp điện sang dịch vụ chăm sóc khách hàng, coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động điện lực đã tạo thành nét đẹp văn hóa kinh doanh PC Quảng Nam “văn minh, minh bạch và hiệu quả”. Nhờ đó, mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện của PC Quảng Nam đã đạt trên 8,0 điểm trong năm 2019.

Phát huy văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Văn hóa doanh nghiệp đã được Đảng ủy và chuyên môn thường xuyên duy trì từ năm 2006 đến nay. Những năm qua, PC Quảng Nam tiếp tục xây dựng ban hành quy tắc ứng xử văn hóa, quy định chuẩn mực đạo đức đã làm sâu sắc hơn các tiêu chuẩn VHDN và Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty… Nhờ đó đã nâng cao nhận thức trong CNVCLĐ về lòng yêu nghề, lòng tự hào của mỗi CBCNV đối với thương hiệu PC Quảng Nam.

dang bo pc quang nam doan ket thuc hien thang loi moi nhiem vu
Ông Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Nam (thứ hai, bên phải) nhận biểu trưng tuyên dương tổ chức đảng tiêu biểu

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua và xây dựng VHDN, Đảng ủy và lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể phát động kêu gọi CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, phụng dưỡng 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa và hỗ trợ giúp đỡ xã A Vương kết nghĩa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, CBCNV Công ty tự nguyện đóng góp thực hiện trách nhiệm xã hội với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Nam khẳng định, sự đoàn kết thống nhất và ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng nhất để Đảng bộ Công ty lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Đó chính là nền tảng và động lực là để Công ty Điện lực Quảng Nam hoàn thành xuất sắc việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục là mục tiêu lớn nhất được Đảng bộ đặt ra trong thời gian tới.

Thành Long