Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 10:11

Đảng bộ PC Khánh Hòa triển khai học tập chuyên đề năm 2020

11:16 | 27/02/2020
Đảng uỷ Công ty Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) cho biết vừa tổ chức học tập quán triệt chuyên đề về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn chủ đề năm 2020 với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị trực thuộc, với từng cá nhân một cách thiết thực, hiệu quả, cuối tháng 12/2019, Đảng bộ Công ty Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy Công ty tham dự Hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại điểm cầu PC Khánh Hòa.

Tiếp đó, vào đầu tháng 2/2020, Đảng ủy PC Khánh Hòa đã triển khai tổ chức học tập triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 với nội dung: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo kế hoạch của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

dang bo pc khanh hoa trien khai hoc tap chuyen de nam 2020
PC Khánh Hòa triển khai chương trình chuyên đề năm 2020

Đảng ủy PC Khánh Hòa đã tổ chức sinh hoạt toàn thể Đảng bộ để nghe đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban tuyên giáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, quán triệt các thông tin mang tính chính thống về tình hình chính trị - thời sự cho cán bộ - đảng viên, phòng chống tác động tiêu cực của các thông tin không rõ ràng từ mạng xã hội và từ Internet.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn Đảng bộ, Đảng ủy công ty đã ban hành “Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” trong đó gợi ý các nội dung để từng đảng viên, từng cấp ủy/chi bộ tự suy nghĩ và đăng ký hành động, phù hợp với vị trí công tác của mình. Đây cũng chính là nội dung được đưa vào đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên của năm 2020.

Ngọc Ngân