Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/10/2020 18:44

Đảng bộ KTA: Không ngừng ổn định và phát triển

15:43 | 12/03/2020
Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam, Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA) đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển, không ngừng ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, cán bộ, người lao động (NLĐ).

Ngay sau Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ KTA đã xây dựng Chương trình/Kế hoạch công tác trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Đại hội Đảng bộ đề ra và những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của đơn vị.

dang bo kta khong ngung on dinh va phat trien
Thống nhất ý chí trong Đảng bộ

Kết quả, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, nổi bật là tổng sản lượng khí tiêu thụ đạt 4.342,94 triệu Sm3 bằng 117,2% chỉ tiêu, tổng lợi nhuận trước thuế là 1.449,2 tỷ đồng bằng 173,6% chỉ tiêu, nộp ngân sách nhà nước đạt 563,36 tỷ đồng…

Lĩnh vực đầu tư xây dựng được triển khai quyết liệt, đẩy mạnh phát triển các dự án thành phần để cấp khí cho khách hàng ở các khu công nghiệp hiện hữu: mở rộng hệ thống cung cấp khí tại các khu vực Nhơn Trạch, khu công nghiệp Hiệp Phước, các khu công nghiệp Phú Mỹ, Mỹ Xuân.

Trong 5 năm qua, KTA đã xây dựng và đưa vào vận hành an toàn, hiệu quả 37 dự án nhóm B và C, trong đó có một số dự án trọng điểm như Hệ thống Phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải Thái Bình, Hệ thống Phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch giai đoạn II, Hệ thống cấp khí thấp áp cho khách hàng Intermalt, KCN Cái Mép...

dang bo kta khong ngung on dinh va phat trien
Đại hội thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý phát triển mạnh mẽ, các đề tài tập trung vào nhiệm vụ thiết thực, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Trong 5 năm, đã có 120 sáng kiến được công nhận cấp đơn vị và 22 sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty, làm lợi khoảng 26 tỷ đồng.

Các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc đúng thẩm quyền được thực hiện nghiêm túc; phương thức lãnh đạo vừa đảm bảo bao quát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vừa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, các tổ chức trong hệ thống chính trị của công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, KTA đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Việc chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng là nhân tố quyết định thành công của các hoạt động SXKD, công tác tư tưởng, tổ chức, xây dựng Đảng và lãnh đạo Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và NLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng.

dang bo kta khong ngung on dinh va phat trien
Chúc mừng Chi ủy mới nhận nhiệm vụ

Bước vào giai đoạn 2020-2025, thị trường kinh doanh khí thiên nhiên tại Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội xen lẫn khó khăn, thách thức. KTA đã xây dựng chỉ tiêu dự kiến cho giai đoạn 2020 – 2025 với tổng sản lượng khí tiêu thụ 5.580,81 triệu Sm3, tổng lợi nhuận trước thuế 1.259 tỷ đồng trong điều kiện nguồn cung khí đầu vào được đảm bảo theo nhu cầu sản lượng của khách hàng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ KTA quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung vào lĩnh vực chính - lĩnh vực kinh doanh khí bằng đường ống, giữ vững vị trí hàng đầu. Bên cạnh đó, hoàn thiện việc sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Hoàng Lan