Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 16/07/2020 22:37

Đảng bộ Habeco được chọn tổ chức đại hội điểm

15:18 | 04/03/2020
“Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đổi mới, năng động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh; phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết để thực hiện mục tiêu “Gìn giữ tinh hoa – Nâng tầm vị thế” giá trị thương hiệu Habeco với tinh thần “Sức bật Việt Nam”".

Đó là chủ đề Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Bia - rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) hướng tới Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được tổ chức ngày 4/3, tại Hà Nội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Habeco nhiệm kỳ 2010-2015, ông Trần Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, mặc dù kinh tế toàn cầu diễn biến rất phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng Đảng ủy tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt kết quả tăng trưởng cao.

dang bo habeco duoc chon to chuc dai hoi diem

Cụ thể, doanh thu bình quân toàn tổng công ty đạt 9.462 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 7.240 tỷ đồng, tăng 33% so với giai đoạn 2010-2015; nộp ngân sách toàn tổng công ty bình quân 4.803 tỷ đồng/năm (tăng trưởng 2,9%/năm, trong đó công ty mẹ tăng 7,7%/năm); thu nhập bình quân tăng 3,5%/năm, trong đó công ty mẹ tăng 9,5%/năm. Việc xây dựng, phát triển văn hóa Habeco với thông điệp “Sức bật Việt Nam” luôn được quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự đánh giá và ghi nhận kịp thời của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương; sự tin tưởng và ủng hộ của chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy thế mạnh, bằng uy tín và chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, giữ vững thương hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Đặc biệt, thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020, tổng công ty đã kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ. Đối với các công ty thành viên sản xuất sản phẩm chính, tập trung phát huy công suất thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đồng thời giữ vững ổn định hoạt động sản xuất đối với các công ty thành viên sản xuất sản phẩm phụ trợ.

dang bo habeco duoc chon to chuc dai hoi diem
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Đối với các công ty thương mại, tổng công ty chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại các công ty theo hướng hình thành thêm các công ty thương mại khu vực để tăng cường sức cạnh tranh đã cho thấy hiệu quả. Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, sau khi được giao thị trường Thanh Hóa, cuối năm 2018 đã đạt tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ 2017.

Đối với các đơn vị đầu tư ngoài ngành, tổng công ty cũng đã thực hiện các thủ tục để tiến hành thoái vốn cũng như chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác thoái vốn được tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, lợi ích tối đa cho các cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước. Hiện nay, hội đồng quản trị tổng công ty đã thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn để tái cơ cấu đối với các công ty thành viên có hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả trong đó có các doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội - ông Trịnh Huy Thành đã đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội nêu rõ: Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Habeco có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đại hội được Đảng ủy Khối lựa chọn là đại hội điểm, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ khối.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ Habeco tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phân tích những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và những thách thức có liên quan trực tiếp tới hoạt động của ngành, qua đó xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phát triển thị trường và thực hiện tốt công tác thoái vốn Nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đề nghị tổng công ty cần có nhiều giải pháp đột phá, đặc biệt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phải thường xuyên quan tâm, chú trọng; nâng cao chất lượng công tác quán triệt Nghị quyết đối với cấp ủy trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Habeco lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Quế Lâm, Tổng giám đốc Habeco được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy tổng công ty.