Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 21:13

Đảng bộ EVNHCMC: Nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong mọi hoạt động

10:48 | 01/10/2020
Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt của đơn vị và các cơ sở đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, ông Bùi Hải Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC - quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội Đảng bộ EVNHCMC, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe trình bày những mục tiêu, yêu cầu của 9 chương trình hành động của Đảng ủy EVNHCMC, nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ EVNHCMC: Nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong mọi hoạt động
Ông Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC - yêu cầu bí thư, cấp ủy cơ sở lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả trong mọi hoạt động. Đồng thời, nâng cao chất lượng cung ứng điện một cách tốt nhất, đảm bảo xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, an toàn, đạt mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, bí thư, cấp ủy cơ sở EVNHCMC tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng của chất lượng dịch vụ khách hàng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng; quyết tâm đoàn kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Khuê