Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/10/2020 03:34

Đảng bộ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo

17:34 | 28/05/2020
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng ủy Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đoàn kết, nỗ lực, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương và các chương trình, kế hoạch công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Những kết quả đó sẽ là nền tảng để Đảng bộ Cục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Những nội dung cụ thể đã được báo cáo, thảo luận tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cục CT&BVNTD tổ chức chiều ngày 26/5/2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; các đồng chí đại diện các Ban Đảng ủy Bộ Công Thương và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

dang bo cuc canh tranh va bao ve nguoi tieu dung phat huy tinh than doan ket dan chu sang tao
Đại hội Đảng bộ Cục CT&BVNTD đề ra các mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ mới, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công Thương lần thứ III, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã hoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Về công tác quản lý cạnh tranh, Đảng bộ Cục đã tăng cường triển khai kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trên thị trường; chủ động nghiên cứu, rà soát các giao dịch mua bán, sáp nhập trên thị trường; giám sát việc thực hiện quyết định xin hưởng miễn trừ tập trung kinh tế của doanh nghiệp. Chủ động tiến hành điều tra tiền tố tụng trên 50 vụ việc trên nhiều thị trường, lĩnh vực, ngành nghề để thu thập, xác minh các thông tin, dấu hiệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, trên cơ sở đó khởi xướng điều tra để chuyển Hội đồng cạnh tranh xử lý, trong đó có những vụ việc có tính thời sự và nhận được nhiều sự quan tâm như vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường du lịch, vụ việc grab, uber. Điều tra và xử lý 20 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh với tổng số tiền xử phạt 1 tỷ 621 triệu đồng.

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, công tác kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hạn chế tối đa nguy cơ doanh nghiệp lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để thực hiện các hoạt động thu lợi bất chính. Đơn vị đã xử phạt gần 20 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp với tổng số tiền phạt trên 4 tỷ đồng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của nhiều doanh nghiệp.

Về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, đồng thời, thiết lập nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ người tiêu dùng. Tới thời điểm hiện tại, hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã có nhiều dấu ấn nổi bật, trên cả nước đã có 57 Hội Bảo vệ người tiêu dùng. Số lượng các vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng được giải quyết tại Cục tiếp tục có sự gia tăng rõ nét so với giai đoạn 2011 - 2015. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công tại Cục luôn ở mức cao, trên 95%.

Cục đã tiếp nhận và xử lý gần 4.500 bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; số lượng hồ sơ đăng ký tăng theo các năm, trong đó, trung bình giai đoạn từ năm 2017 - 2020 tăng gấp 7 lần so với giai đoạn 2012 - 2016; 100% hồ sơ đã được xử lý đúng thời hạn quy định.

dang bo cuc canh tranh va bao ve nguoi tieu dung phat huy tinh than doan ket dan chu sang tao
Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục CT&BVNTD đánh giá: Hoạt động của Đảng bộ Cục trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những kết quả tích cực

CT&BVNTD đã thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính với kết quả là bãi bỏ 2 thủ tục hành chính về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cắt giảm thủ tục hành chính về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với 4 sản phẩm trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực bảo hiểm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục CT&BVNTD quan tâm trên cả ba mặt trận tư tưởng, chính trị và tổ chức, bám sát Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, Đảng bộ Cục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt và tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị và tài liệu của các cấp ủy cấp trên tới từng đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Nhờ những giải pháp thiết thực, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, công tác tư tưởng chính trị của Đảng bộ Cục đã đi vào chiều sâu hơn, công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng, đoàn thể cũng đã đi vào nề nếp và ngày càng có trọng tâm, có chất lượng, không ngừng nâng cao tính chiến đấu của đảng trong mọi lĩnh vực.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được Đảng bộ Cục chú trọng thông qua việc triển khai tốt các công tác xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hàng năm đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả.

Với các kết quả đạt được, trong giai đoạn 2017- 2020, Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã liên tục đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Kế thừa và phát huy những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đảng bộ Cục CT&BVNTD sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh thực thi pháp luật cạnh tranh trong các hoạt động giám sát, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần minh bạch hóa thị trường và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp; tăng cường hoạt động quản lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bằng nhiều hình thức khác nhau và trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

dang bo cuc canh tranh va bao ve nguoi tieu dung phat huy tinh than doan ket dan chu sang tao
Đảng viên biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Tại Đại hội Đảng bộ Cục CT&BVNTD nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo để cùng nhau thảo luận làm sâu sắc hơn các kết quả đạt được, các tồn tại, nguyên nhân cũng như xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để cùng nhau tổ chức triển khai thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần này.

Đảng ủy Cục CT&BVNTD phối hợp với Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục xây dựng phương hướng và mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII; thực hiện xây dựng Đảng bộ Cục và các chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; hàng năm, phấn đấu 90% đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất 15% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết nạp 6 – 8 đảng viên mới. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng mô hình tổ chức Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Lãnh đạo đảng viên, công chức phấn đấu 100% hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đúng thời hạn và đạt chất lượng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giải quyết đúng quy đinh.

dang bo cuc canh tranh va bao ve nguoi tieu dung phat huy tinh than doan ket dan chu sang tao
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục CT&BVNTD - khẳng định: Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ Cục CT&BVNTD sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung nghị quyết của Đại hội, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Bộ Công Thương để tổ chức thực hiện. Trước hết, Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương - đánh giá cao kết quả đã đạt được và nhất trí với phương hướng nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Cục CT&BVNTD: “Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả, thành tích chung của Bộ Công Thương.

Có thể khẳng định, những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Cục CT&BVNTD nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn tiếp theo”.

dang bo cuc canh tranh va bao ve nguoi tieu dung phat huy tinh than doan ket dan chu sang tao
Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp Đại hội đã đề ra đồng thời đưa ra những chỉ đạo cụ thể

Đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục CT&BVNTD cần chú trọng 5 vấn đề trọng yếu.

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất từ Đảng ủy Cục đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Hai là, các cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là, tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng, đồng thời quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn, đoàn thanh niên.

Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được thực hiện có hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành của Đảng bộ Cục CT&BVNTD và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ Cục đối với dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng bộ Bộ Công Thương và của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục CT&BVNTD nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

dang bo cuc canh tranh va bao ve nguoi tieu dung phat huy tinh than doan ket dan chu sang tao
Ban chấp hành Đảng bộ Cục CT&BVNTD nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Nguyễn Mai