Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/07/2020 02:35

Đảng bộ Công ty Ngân Sơn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

14:00 | 16/06/2020
Ngày 16/6, tại Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Ngân Sơn đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, linh hoạt nhiều giải pháp, quyết sách nhạy bén, phù hợp góp phần đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ Công ty là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc với 113 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2015, làm thiệt hại trên 300 tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng truyền thống đoàn kết, thống nhất của Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, chủ động, linh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp điều hành nhiệm vụ chính trị như: tái cơ cấu tổ chức, kiện toàn công tác cán bộ, sắp xếp lao động, khắc phục hoàn toàn vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2015, bảo toàn và phát triển vốn, mở rộng hợp tác, đầu tư chế biến sợi, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

4355 dsc 1034 copy

dang bo cong ty ngan son phat huy vai tro hat nhan lanh dao
Đại hội Đảng bộ Công ty Ngân Sơn là đại hội điểm của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trực tiếp bầu bí thư

Trong đó, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty hàng năm được Đảng ủy, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, các cổ đông đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn vốn và bảo đảm  kinh doanh có lợi nhuận, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng cao hơn so với mục tiêu đề ra.

Trong giai đoạn 2016-2019, 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đề ra, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,6%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra 5,5%/năm; tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2016 – 2019 đạt 7,7%, cao hơn 3,2% so Nghị quyết Đại hội (4,5%/năm). Nộp ngân sách bình quân đạt 4,5%/năm, tương đương Nghị quyết Đại hội (4,5%/năm); thu nhập bình quân đạt 18,5%, tăng 12% so với Nghị quyết(6,5%/năm).

dang bo cong ty ngan son phat huy vai tro hat nhan lanh dao
Ông Hồ Lê Nghĩa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn từ năm 2015 - 2017 doanh thu đạt từ 665 - 893 tỷ đồng/năm. Chỉ tiêu doanh thu bình quân năm 2018 đạt 611 tỷ đồng, tăng 8,4% so thực hiện năm 2017; năm 2019 đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 65,9% so thực hiện năm 2018. Thu nhập của người lao động được nâng cao. Năm 2018 đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,3% so thực hiện năm 2017. Năm 2019 đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 36% so thực hiện năm 2018.

Nhiệm kỳ qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Công ty Ngân Sơn đã chủ động, triển khai làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả theo từng đối tượng.

dang bo cong ty ngan son phat huy vai tro hat nhan lanh dao
Ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Sơn đọc báo cáo chính trị 

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ Công ty Ngân Sơn luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, thường xuyên giáo dục nhận thức đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nhờ đó nhận thức của cấp ủy viên, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ đảng viên đã được nâng lên.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty Ngân Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng tổ chức Đảng, thông qua việc phát động phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

dang bo cong ty ngan son phat huy vai tro hat nhan lanh dao
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025

Mặt khác, trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Lá lành đùm là rách”, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Trong đó, đóng góp, ủng hộ từ thiện xã hội năm 2015-2016: trên 300 triệu đồng; năm 2017-2018: trên 400 triệu đồng; năm 2019: 370 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và chi phí sản xuất. Công ty tham gia đóng góp cùng Tổng công ty hỗ trợ 1 nhà tình nghĩa tại tỉnh Đắk Lắk cho mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cho người nghèo do tỉnh Lạng Sơn phát động…

Đặc biệt, Công ty thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những việc làm thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng kênh mương, đường giao thông, trồng rừng, hỗ trợ các quỹ an sinh giáo dục, xã hội trên địa bàn các vùng nguyên liệu với giá trị hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý nhất, Công ty đã đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho khoảng 20.000 lao động nông nghiệp tại các địa phương, mang lại hiệu quả cao trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

dang bo cong ty ngan son phat huy vai tro hat nhan lanh dao
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Với những kết quả đạt được trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2016-2017, Công ty được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương. Năm 2019, Công ty được Tổng công ty tặng Cờ thi đua toàn diện. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng 3 năm liên tiếp (2016,2017,2018) đạt trong sạch vững mạnh; năm 2019, Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty cổ phần Ngân Sơn xác định phương châm hành động “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả; liên tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động… Duy trì ổn định và tăng trưởng bền vững giai đoạn 2020-2025”. Đảng bộ Công ty Ngân Sơn phấn đấu nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5%/năm; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 4,6%/năm; tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách bình quân 4,6%/năm. Thực hiện công tác an sinh xã hội: 300 triệu đồng/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và các chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh"; 95% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp tối thiểu 15 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hồ Lê Nghĩa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã biểu dương những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ Công ty cổ phần Ngân Sơn trong nhiệm kỳ qua như mọi hoạt động đều hướng về tập thể đảng viên, người lao động của Công ty, những cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương có vùng trồng nguyên liệu, hoạt động chính trị tư tưởng của Đảng bộ Công ty có nhiều hình thức sáng tạo và đạt hiệu quả tốt. Đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo đơn vị vượt qua các khó khăn, xây dựng tập thể đoàn kết, công tác phát triển đảng viên mới rất ấn tượng.

Bí thư Hồ Lê Nghĩa đã ghi nhận những bài học thành công trong lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Đảng bộ Công ty. Đó là phát huy cao độ vai trò của cấp ủy; đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ cũng như cấp ủy; phối kết hợp hiệu quả, nhịp nhàng giữa cấp ủy đảng và ban lãnh đạo công ty.

Thời gian tới Đảng bộ Công ty cần tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, nỗ lực khắc phục các khó khăn như sự suy thoái của các vùng trồng nguyên liệu, phí gia công chế biến tách sợi cao ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu lao động trong Công ty.

“Đảng bộ Công ty cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để từ đó có giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đồng thời khơi dậy và phát huy trí tuệ tập thể để giải quyết tốt bài toán phát triển tới đây. Đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- Bí thư Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh.

dang bo cong ty ngan son phat huy vai tro hat nhan lanh dao
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020 -2025

Được xác định là đại hội điểm cấp cơ sở cũng như đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư và Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nên các đề án nhân sự bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cũng như nhân sự bầu Bí thư Đảng bộ đều được tiến hành theo đúng các hướng dẫn, yêu cầu của cấp trên, bảo đảm chặt chẽ quy trình, chất lượng, uy tín của các nhân sự được giới thiệu. Các nhân sự đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Công tác bầu cử bảo đảm đúng yêu cầu đề ra tạo thêm niềm tin, tăng cường sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Giám đốc Công ty Ngân Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang Lộc