Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 11/07/2020 02:20

Đảng bộ Công ty Dịch vụ Khí: Đưa doanh nghiệp trở thành đơn vị bảo dưỡng sửa chữa hàng đầu

19:12 | 23/03/2020
Dưới sự chỉ đạo điều hành tập trung, sát sao, quyết liệt của Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị, trong giai đoạn 2015-2020, Công ty Dịch vụ khí (DVK) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của Tổng công ty Khí Việt Nam ( PV GAS).    

Mới đây, Đại hội Đảng bộ Công ty Dịch vụ khí (DVK) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được tổ chức thành công, với sự tham dự của 45 đảng viên trong toàn Đảng bộ đến từ 3 Chi bộ đảng trực thuộc.

dang bo cong ty dich vu khi dua doanh nghie p tro tha nh don vi ba o duo ng su a chu a ha ng da u
Ban chấp hành Đảng bộ DVK nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội của Đảng bộ DVK về kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cho thấy, dưới sự chỉ đạo điều hành tập trung, sát sao, quyết liệt của Đảng ủy và lãnh đạo DVK, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao của tập thể CBCNV Công ty, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của DVK được hoàn thành ở mức tối đa, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV GAS.

Trong tình hình các công việc bảo dưỡng sửa chữa lớn hệ thống công trình khí ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp, DVK đã đảm bảo thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa “An toàn - Chất lượng - Tiến độ” và tăng cường tiết giảm chi phí. Công ty đã hoàn thành 100% công tác bảo dưỡng sửa chữa ngăn ngừa với khoảng 3.500 đầu việc 1 năm cho khoảng 40.000 đầu thiết bị, góp phần giảm các hư hỏng đột xuất, tăng độ tin cậy của thiết bị. Các đầu việc ưu tiên và sự cố đột xuất, phát sinh được xử lý kịp thời;… Công tác An ninh – An toàn – Môi trường luôn được Đảng ủy và lãnh đạo DVK chú trọng, và được mọi CBCNV tuân thủ tốt. Hệ thống quản lý AT- CL - MT của Công ty được duy trì và cải tiến liên tục.

DVK cũng thường xuyên rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự phù hợp với phê duyệt của PV GAS và nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa ngày càng phát triển của đơn vị bạn. Công tác đào tạo được chú trọng, nhằm nâng cao năng lực thực hiện công việc của đội ngũ CBCNV. Công tác thi đua khen thưởng, thực hành tiết kiệm chi phí được Đảng ủy DVK quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với các bộ phận trong Công ty. Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã góp phần thiết thực đảm bảo công tác BDSC, vận hành an toàn các công trình khí và tiết kiệm chi phí. Trong giai đoạn 2015 – 2019, trung bình mỗi năm DVK có khoảng 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được công nhận, với giá trị làm lợi trung bình khoảng 60 tỷ đồng/năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, DVK đã thực hiện tốt các công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; tích cực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên.

Phát huy những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở nhận định những cơ hội và thách thức trong giai đoạn tới, Đảng bộ DVK đã đề ra định hướng phát triển Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo công tác bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện đảm bảo an toàn, chuyên nghiệp, chất lượng và đúng tiến độ, góp phần vận hành an toàn và hiệu quả các công trình khí; Không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động hay sự cố cháy nổ hoặc dừng cấp khí nào do nguyên nhân từ bảo dưỡng sửa chữa gây ra; Sẵn sàng đáp ứng và xử lý kịp thời các tình huống đột xuất phát sinh, đảm bảo cho công tác vận hành được an toàn, liên tục và hiệu quả.

Trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty, Đảng bộ DVK tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Công ty vì mục tiêu chung; tập trung trí tuệ trong lãnh đạo và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, bám sát công việc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho các bộ phận trong Công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ DVK cam kết thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, dẫn dắt Công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, giữ vững vai trò vị thế là đơn vị bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp khí.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ DVK khoá 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí, và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam, khóa X nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Kim Ngân