Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 27/12/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đảng bộ Bộ Công Thương quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII)

Dự Hội nghị của Đảng bộ Bộ Công Thương có Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ và lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương, Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Báo cáo của Đảng uỷ Bộ Công Thương do đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ nêu rõ, Đảng bộ Bộ Công Thương hiện có 2.217 đảng viên sinh hoạt tại 68 tổ chức đảng trực thuộc.

Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị

Đảng bộ Bộ Công Thương luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch công tác năm, đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát, Chương trình tuyên giáo, Chương trình dân vận của Đảng ủy năm và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương trình bày báo cáo

Đảng ủy Bộ ngày càng nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quản lý cán bộ, đảng viên trong phấn đấu thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là các công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Nhìn chung, các mặt cộng tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Hầu hết các cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu”- đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh.

Năm 2022, cấp ủy đảng trực thuộc khối doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tạo điều kiện, cử các đồng chí phụ trách đảng vụ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng vụ.

Đảng ủy Bộ luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối; phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm cao với các cơ quan hữu quan và các tổ chức đảng trực thuộc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Bộ Công Thương cũng như nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp.

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đã tổ chức 12 hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các vùng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong việc tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 130/130 chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng mục đích, yêu cầu và đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện theo quy định. Năm 2022, toàn Đảng bộ đã hoàn thành thủ tục kết nạp 49 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 55 đảng viên dự bị.

Đảng uỷ Bộ Công Thương đã tham gia ý kiến với gần 1.100 nhân sự để Ban Cán sự Đảng, các cơ quan, đơn vị xem xét quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với gần 560 nhân sự quy hoạch cấp ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Đến thời điểm hiện tại, 68/68 cấp ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên; Đảng ủy Bộ đã lắp đặt xong cơ sở vật chất để thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023, Báo cáo của Đảng uỷ Bộ đã nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong toàn Đảng bộ. Theo đó Đảng ủy Bộ và các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình, văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương

Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tập trung lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2026; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu, tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc, kịp thời triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ Bộ; thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các chương trình tuyên giáo, kiểm tra, giám sát, dân vận năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Cùng đó tăng cường công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng chi bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; tập trung vào những nơi hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ Công Thương dành nhiều thời gian cho các ý kiến tham luận. Các tham luận đều bày tỏ nhất trí với các đánh giá của Đảng bộ Bộ Công Thương nêu trong báo cáo tại Hội nghị cũng như các nhiệm vụ phương hướng của công tác xây dựng đảng trong năm 2023.

Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ - Lê Việt Long tham luận tại Hội nghị
Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Bí thư Chi bộ Vụ Thị trường châu Á - châu Phi Lê Hoàng Oanh tham luận tại Hội nghị

Từ góc độ thực tiễn, các tham luận cũng đã nêu nhiều kinh nghiệm, bài học sinh động trong việc phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức Đảng, đồng thời nêu lên những đề xuất với báo cáo của Đảng uỷ Bộ nhằm thực hiện thực chất hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng, tạo cơ sở cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ Bộ Công Thương đã đạt được trong năm 2022. Trong đó nổi bật là toàn ngành Công Thương đoàn kết tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần vào thành công chung của kinh tế cả nước, tạo tiền đề tích cực cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy Bộ lãnh đạo thực hiện đạt kết quả trên 4 trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Đảng ủy Bộ ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch công tác, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, Đảng bộ Bộ Công Thương cần xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trước hết là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi việc tái cơ cấu ngành Công Thương theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm phát triển bền vững.

Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò mẫu, tập trung gương triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Đảng bộ Bộ Công Thương cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là giám sát trong công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền”, đồng chí Nguyễn Quang Trường nói.

Tập trung cho 3 phương thức lãnh đạo “phân công – giám sát – nêu gương”

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ, năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt, quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương cùng với những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế xã hội năm 2022 của nước ta đã phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, các chỉ tiêu ngành Công Thương đều có sự tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu Hội nghị

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng ủy Bộ đã đạt được trong năm 2022. Đảng ủy Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối cấp trên, của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Tham gia có trách nhiệm với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng và công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như vai trò hạt nhân chính trị của người đứng đầu ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc chưa thật rõ nét, phương thức lãnh đạo còn lúng túng, bị động. Hiệu quả trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở nhiều đơn vị tuy có những chuyển biến nhưng chưa thực sự rõ nét; vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa thật rõ.

Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Về nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đảng uỷ Bộ cần quán triệt, tiếp thu và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương tại Hội nghị, đồng thời chú trọng thực hiện tốt 6 nhiệm vụ.

Một là, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại.

Hai là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự đảng, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công Thương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo hướng giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm.

Cùng đó Ban chấp hành các đảng bộ, các cấp uỷ cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ, đảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể.

Năm là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của Đảng ủy Bộ trên cơ sở Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng, Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ phù hợp với các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới.

Sáu là duy trì nề nếp, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và tổ chức đảng, gắn sinh hoạt đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp uỷ, các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ nâng cao hơn nữa tính đoàn kết, kỷ cương. Đồng thời các đảng bộ, chi bộ cần chấn chỉnh mối quan hệ giữa các cấp uỷ với lãnh đạo đơn vị, đồng thời phải có quy chế phối hợp, chương trình làm việc cụ thể, rõ ràng. Các đảng bộ, chi bộ cũng cần quan tâm công tác giáo dục truyền thống của ngành Công Thương cho cán bộ, đảng viên và người lao động, vừa để khẳng định niềm tự hào, vừa tăng cường trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quang Lộc - Cấn Dũng
Bài viết cùng chủ đề: Đảng uỷ Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

Ngày 28/2, tại TP. Hồ Chí Minh, 500 gian hàng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam VIATT 2024.
Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ, trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.
Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc song phương Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan.
Hoạt động tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc bên lề MC13 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Hoạt động tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc bên lề MC13 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Ngày 27/2, bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel.
Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO

Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO

Tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 diễn ra tại UAE, Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực và các sáng kiến cải cách WTO để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri tại UAE

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri tại UAE

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên-Trưởng Đoàn công tác Việt Nam tham dự phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản.
Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Đoàn công tác của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tại UAE.
Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Phái đoàn thương mại Canada gồm hơn 200 doanh nghiệp sẽ đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 26 đến 29/3/2024 để tìm hiểu các cơ hội hợp tác, kinh doanh.
Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Sáng 22/2/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ.
Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 16/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/2, diễn ra Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới".
Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Năm 2023 khép lại một chặng đường thực hiện năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2024, Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Cục QLTT 19 tỉnh, thành phố phía Nam bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo cung cấp điện - xăng dịp Tết tại phía Nam.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán tại TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Sáng 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng.
Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

“Tính dân chủ tại Bộ Công Thương được phát huy, các ý kiến xác đáng được tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Điều này cho thấy Bộ đã có sự đoàn kết, thống nhất”.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chiều 5/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Chiều ngày 4/2, đoàn công tác của Bộ Công Thương đến thăm và tặng quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động