Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/09/2021 18:50
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1:

Đảm bảo cung ứng điện kịp thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho năm 2021

10:05 | 20/05/2021
Năm 2021 được đánh giá là năm khó khăn đối với ngành nhiệt điện nói chung và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 nói riêng, tuy nhiên, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nỗ lực vượt khó

Theo báo cáo của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, năm 2020 mặc dù tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cung cấp vật tư cho công tác sửa chữa lớn; nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), sự hỗ trợ của Tổng công ty Phát điện 1; Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.

Tuy nhiên bước sang năm 2021, tình hình thời tiết, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cùng với nhiều điều kiện khách quan khác như các nguồn điện năng lượng tái tạo tham gia hệ thống điện ngày càng nhiều, phụ tải tăng trưởng thấp hơn dự kiến, nguồn nước thuỷ điện còn hạn chế và phải đảm bảo nhiều mục tiêu khác. Trong khi đó chi phí nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhiệt điện vẫn duy trì ở mức cao khiến công tác sản xuất kinh doanh của nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thêm phần khó khăn.

Năm 2021, theo chỉ tiêu giao của Bộ Công Thương, công suất phát điện Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 phải đạt mức tối thiểu 3,585 tỷ KWh. Thực tế vận hành Nhà máy trong các tháng mùa khô từ đầu năm đến nay cho thấy, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) luôn huy động công suất phát cao hơn so với kế hoạch được giao. Vì vậy, việc đảm bảo nhiên liệu than phục vụ cho sản xuất điện là yếu tố quan trọng để vận hành liên tục các tổ máy.

Bên cạnh đó, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 chịu tác động không nhỏ trong sản xuất, vận hành. Đặc biệt, các khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm, nhập khẩu các vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, thay thế làm ảnh hưởng đến kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các tổ máy.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đáp ứng yêu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Lãnh đạo công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều phương án sản xuất, vận hành nhà máy phù hợp với tình hình thực tế với quyết tâm phát vượt chỉ tiêu sản lượng do Bộ Công Thương giao nếu được huy động.

Đảm bảo cung ứng điện kịp thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho năm 2021
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Quyết tâm đạt mục tiêu kép

Trong các tháng đầu năm, Công ty xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy hợp lý và đảm bảo sửa chữa theo đúng tiến độ đề ra; tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra theo dõi và xử lý các khiếm khuyết thiết bị hàng ngày. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình trạng thiết bị để kịp thời phát hiện những bất thường nếu có.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 cũng cho tăng cường công tác giám sát chất lượng than, thí nghiệm mẫu tro, xỉ; hiệu chỉnh chế độ cháy phù hợp để tăng hiệu suất lò hơi, đảm bảo khói thải và nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn để giám sát công tác vận hành, bảo dưỡng; thiết lập kỷ cương, nâng cao kỷ luật vận hành, bám sát tình hình vận hành, thông số kỹ thuật các tổ máy.

Ngoài ra, với bối cảnh diễn biến của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Công ty đã thực hiện đồng loạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao như: Từ ngày 10/05/2021 yêu cầu toàn bộ CBCNV phải ở tập trung tại Khu trực quản lý vận hành và Nhà máy; cô lập các khu vực sản xuất quan trọng; phân chia giờ ăn ca thành nhiều khoảng thời gian khác nhau, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ y tế.

Với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã phát lên lưới điện Quốc gia là 1,234 tỷ kWh đạt 115% (1,068 tỷ kWh) so với kế hoạch Bộ Công Thương và Tổng công ty giao. Các tổ máy có độ khả dụng cao, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô và xuyên suốt cả năm 2021.

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cho rằng, với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo duy trì sản xuất, đạt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo cung ứng điện, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Đất nước trong tình hình mới.

Với công suất 600 MW, sản lượng điện hàng năm là 3,6 tỷ kWh, Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sẽ góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn và kinh tế cho khu vực Bắc trung bộ, góp phần phát triển kinh tế cho vùng nam Thanh Hóa và bắc Nghệ An và Khu kinh tế Nghi Sơn.

PV