Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đức Thảo

Đức Thảo

ducthaobct@gmail.com
Ngày 17/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tổng kết thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Mang Xuân ấm đến nơi biên giới tỉnh Đắk Nông
Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI, tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; mở rộng hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được đầu tư xây dựng ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Đắk Nông đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hàng năm tối thiểu 90% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về an ninh trật tự. Tỉnh cũng đặt mục tiêu duy trì tốc độ phát triển kinh tế xã hội từ 7-8%/năm; tăng nguồn thu ngân sách; tăng cường công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới thời gian qua, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Nông đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI, góp phần thống nhất trong nhận thức, hành động các cấp, ngành và Nhân dân về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các mục tiêu quan điểm phương châm mà Nghị quyết đề ra đã được tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả.

Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao kết quả mà tỉnh Đắk Nông đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI.

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy Đắk Nông cần tiếp tục phối hợp với Quân uỷ Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết, nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và sẽ ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII; đảm bảo tiến độ, chất lượng, đề xuất các quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc phù hợp trong tình hình mới, đảm bảo phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm đổi mới, đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển đất nước, khẳng định vai trò vị trí cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tỉnh Đắk Nông cần có các giải pháp cụ thể tạo chuyển biển mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từ công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa, xác định trách nhiệm, xử lý các vấn đề nổi lên về quốc phòng, an ninh; phải thực sự đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Tập trung củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc, trọng tâm là chăm lo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, có các giải pháp giảm nghèo bền vững, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số.

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế, xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Tỉnh cần coi trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa, tạo cơ sở vững chắc cho bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quan tâm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình, kế hoạch, hành động của Trung ương; Quân ủy Trung ương và tỉnh. Đắk Nông tập trung lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Tỉnh Đắk Nông tiếp tục lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh Nhân dân; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đoàn kết với tỉnh Modulkiri (Campuchia), giữ vững ổn định biên giới và củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Dịp này, Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng cho 8 cá nhân, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đức Thảo

Tin mới nhất

Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Tỉnh Bắc Kạn cần tập trung xử lý các vấn đề nóng,tồn đọng trong thực tiễn, có các giải pháp căn cơ để duy trì, nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn
Đắk Nông: Phát triển rừng gắn với tạo sinh kế cho đồng bào

Đắk Nông: Phát triển rừng gắn với tạo sinh kế cho đồng bào

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên không chỉ quan tâm đến công tác bảo vệ, phát triển rừng, mà còn mang lại sự no ấm cho vùng đồng bào DTTS tại chỗ.
Thừa Thiên Huế: Những “sinh kế” giúp huyện miền núi A Lưới giảm nghèo

Thừa Thiên Huế: Những “sinh kế” giúp huyện miền núi A Lưới giảm nghèo

Chính quyền các cấp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chung tay hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, đào tạo nhân lực… từng bước giúp huyện miền núi A Lưới từng bước giảm nghèo.
Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vấn đề rừng chưa có chủ đã tồn tại nhiều năm qua, trong khi hàng nghìn hộ dân sống ở các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đang rất thiếu đất sản xuất.
Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm

Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Nghệ An hiện đang quá chậm so với mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế

Điện Biên: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế

Điện Biên tập trung rà soát, nghiên cứu, ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực có thế mạnh để mời gọi, thu hút đầu tư như phát triển cây dược liệu có giá trị.
Thanh Hóa: Đồng bào dân tộc ở bản Pượn ngóng đường dân sinh bao giờ mới làm trở lại

Thanh Hóa: Đồng bào dân tộc ở bản Pượn ngóng đường dân sinh bao giờ mới làm trở lại

Nhiều tháng nay, gần 200 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái, Mường ở bản Pượn ngóng tuyến đường vào bản thi công dang dở bao giờ mới được triển khai trở lại.
Longform | Đắk Nông: Đánh thức tương lai xanh trên vùng đất đỏ

Longform | Đắk Nông: Đánh thức tương lai xanh trên vùng đất đỏ

Sau 20 năm thành lập tỉnh, từ một địa phương nghèo khó nhất vùng Tây Nguyên, đến nay Đắk Nông đã đạt được những thành quả nhất định.
5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo: Mô hình hiệu quả cần nhân rộng

5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo: Mô hình hiệu quả cần nhân rộng

Từ năm 2020 đến nay, huyện uỷ Đắk Song đã triển khai hiệu quả mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Giáo dục nghề nghiệp giúp giảm nghèo bền vững

Giáo dục nghề nghiệp giúp giảm nghèo bền vững

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh các công cụ khác, việc thúc đẩy các chương trình giáo dục nghề nghiệp được coi là giải pháp hiệu quả.
Đắk Nông: Khẩn trương hoàn thành chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Đắk Nông: Khẩn trương hoàn thành chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh giao Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh khẩn trương hoàn thành chương trình "Sóng và máy tính cho em".
Đắk Nông: Ngăn tình trạng học sinh bỏ học đi làm công nhân

Đắk Nông: Ngăn tình trạng học sinh bỏ học đi làm công nhân

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục tình trạng học sinh bỏ học đi lao động trái quy định.
Chính sách nông nghiệp: Chìa khóa nâng cao giá trị nông sản Sơn La

Chính sách nông nghiệp: Chìa khóa nâng cao giá trị nông sản Sơn La

Chính sách nông nghiệp Sơn La đã được xây dựng với mục tiêu xây dựng Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.
Vui "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại xã biên giới tỉnh Đắk Nông

Vui "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại xã biên giới tỉnh Đắk Nông

Thông qua Ngày hội Biên phòng toàn dân, thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Nông.
Đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên thay đổi ra sao sau ngày 10/4?

Đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên thay đổi ra sao sau ngày 10/4?

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 3 thành phố; 177 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 126 xã, 41 phường và 10 thị trấn.
Chính sách dân tộc phải phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách dân tộc phải phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, chính sách dân tộc phải phát huy thế mạnh từng vùng, miền và phù hợp với văn hóa, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên

Bộ Công Thương đã đề ra kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ.
Hiệu quả mô hình "Đảng viên 5 cộng 1” tại xã miền núi tỉnh Đắk Nông

Hiệu quả mô hình "Đảng viên 5 cộng 1” tại xã miền núi tỉnh Đắk Nông

Bằng phương pháp "trao cần câu, không cho con cá", các Đảng viên xã miền núi tỉnh Đắk Nông đã sát cánh cùng những hộ nghèo trên con đường vượt khó.
Sơn La: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử

Sơn La: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử

Tỉnh Sơn La xác định chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử là "chìa khóa" phát triển bền vững nông nghiệp và là con đường đưa nông dân thoát nghèo.
Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam: Những con số nhiều ý nghĩa

Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam: Những con số nhiều ý nghĩa

Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam năm 2022 vẫn được quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Kon Tum: Các hộ nghèo vay vốn trồng sâm được khoanh nợ

Kon Tum: Các hộ nghèo vay vốn trồng sâm được khoanh nợ

Ngân hàng Chính sách xã hội khoanh nợ cho các hộ dân nghèo trồng sâm bị chết trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum với số tiền 3,6 tỷ đồng.
Nỗ lực, cố gắng hơn nữa để triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

Nỗ lực, cố gắng hơn nữa để triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa có chuyến công tác từ Bắc đến Nam để lắng nghe kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.
Tây Nguyên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG

Tây Nguyên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các tỉnh Tây Nguyên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia Tây Nguyên

Tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Tây Nguyên về công tác triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG.
Kon Tum kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh: Đưa Kon Tum tiếp tục phát triển nhanh, bền vững

Kon Tum kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh: Đưa Kon Tum tiếp tục phát triển nhanh, bền vững

Tối 9/2, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2023).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động