Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 01:24

Đắk Lắk: Phát động thi đua thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2021

15:34 | 05/01/2021
Nhằm tạo động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng.

Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Năm 2021, Sở Công Thương phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của ngành. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) dự kiến thực hiện 110% tăng trưởng so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 2,51% so với ước thực hiện năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu 650 triệu USD.

Bên cạnh đó Sở sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành công thương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

“Năm 2021, Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian và giải quyết nhanh, kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nhăm nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Công Thương”, ông Khôi nhấn mạnh.

Đắk Lắk: Phát động thi đua thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2021
Năm 2021, Sở Công Thương phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của ngành. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) dự kiến thực hiện 110% tăng trưởng so với năm 2020

Ngoài ra, ngành Công Thương Đắk Lắk tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch triển khai Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế dân chủ và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Giải quyết nhanh kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, không để khiếu nại kéo dài, vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tập thể.

Tổ chức triển khai, hưởng ứng tốt các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong ngành.

Ông Khôi cho rằng, để đạt được các nhiệm vụ trên, Sở Công Thương yêu cầu các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung của các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2021; phải làm cho mỗi công chức, viên chức nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua.

Trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm và các nội dung thi đua trong đợt phát động thi đua. Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiến hành đăng ký thi đua, cụ thể hoá từng nội dung thi đua; xây dựng các kế hoạch, giải pháp của đơn vị để triển khai thực hiện các chỉ tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

“Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ phát động thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lập thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021”, ông Lưu Văn Khôi nhấn mạnh.

HT