Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 06:24

Đắk Lắk nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới

17:56 | 16/03/2021
Thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2016 - 2020, riêng tiêu chí về điện, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 184/184 xã, phường, thị trấn, với 99,1% hộ dân có điện. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nỗ lực sớm thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu có kinh tế phát triển, Công ty Điện lực (PC) Đắk Lắk tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị ngành điện đứng chân trên địa bàn, cùng địa phương nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4.

Đến hết tháng 01/2021, PC Đắk Lắk quản lý 13 trạm 110kV với tổng dung lượng 705MVA; 05 trạm trung gian 35/22kV, tổng dung lượng trên 38.900 kVA; 5.625 trạm biến áp phụ tải; 387 km đường dây 110kV; hơn 245 km đường dây 35kV và gần 11.000 km đường dây trung hạ áp.

Hiện tại, PC Đắk Lắk đang quản lý bán điện cho trên 561.000 khách hàng, phân bố trải trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Đa số đường dây 22 kV đấu nối sau trạm biến áp 110 kV hiện đã được khép vòng, giúp nâng cao độ tin cậy khi cung cấp điện cho khách hàng. Đồng thời, PC Đắk Lắk cũng chú trọng mở rộng hệ thống lưới điện tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đơn vị thực hiện bán lẻ đến tận hộ dân, hỗ trợ 100% vốn xây dựng hệ thống điện từ nhánh rẽ công tơ và mạng điện trong nhà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo.

Đắk Lắk nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới
Đến nay 184/184 xã, phường, thị trấn của tỉnh Đắk Lắk đã có điện lưới Quốc gia

Theo Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTMNC), giai đoạn 2018 - 2020 , trong 20 tiêu chí xây dựng NTMNC, điện năng là tiêu chí số 4, gồm: hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Tiên phong đi trước một bước, mở đường cho các tiêu chí khác thuận lợi triển khai, PC Đắk Lắk đã nỗ lực củng cố lưới điện, đảm bảo cấp điện cho người dân và đã hoàn thành các yêu cầu quy định của tiêu chí này.

Qua 05 năm thực hiện các dự án đầu tư lưới điện theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, PC Đắk Lắk đã thi công, hoàn thành đóng điện gần 30km đường dây trung áp; hơn 32km đường dây hạ áp; xây dựng mới 12 trạm biến áp với tổng dung lượng là 1.570 kVA; nâng dung lượng 03 trạm biến áp với tổng dung lượng là 360 kVA.

Việc thực hiện các dự án đầu tư lưới điện theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn tại 04 xã Ea Puk (huyện Krông Năng), xã Cư Huê (huyện Ea Kar), xã Ea Lai (huyện M’Đrắk) và xã Cư Mlan (Huyện Ea Súp) đã mang lại những hiệu quả thiết thực tại địa phương với hơn 800 hộ dân được hưởng lợi từ lưới điện hạ áp mới được xây dựng.

Từ những nỗ lực đó, tính đến năm 2020, toàn tỉnh Đắk Lắk có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại đạt tối thiểu 10/20 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (50%). Tuy nhiên, hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới vẫn chủ yếu từ kinh phí của ngành điện, việc thu hút nguồn lực xã hội chưa được nhiều do quy định về giá bán điện, chưa tạo ra được sự khuyến khích đáng kể. Về lâu dài, để duy trì và đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao, ngành điện cần được phân bổ thêm nguồn vốn để hoàn thiện, nâng cấp, cải tạo lưới điện.

Để tiếp tục thực hiện tốt chỉ tiêu số 4 về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, PC Đắk Lắk sẽ thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình tiến độ các công trình trọng điểm để chủ động giải quyết những tồn tại có thể xử lý ngay. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị bổ sung thêm nguồn kinh phí đầu tư cải tạo cho các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất tại các vùng chuyên canh, vật nuôi cũng như xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh.

Hầu Tỷ