Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 17:35

Đại hội XIII làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

11:25 | 29/01/2021
Sáng ngày 29/1/2021, các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước đó, bắt đầu làm việc về nội dung nhân sự trong phiên họp chiều ngày 28/1/2021, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội XIII, diễn ra ngày 22/1/2021, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10-15% (để bầu 200 người); tại Đại hội, các đại biểu có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng số dư không quá 30%.

Đại hội XIII làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ gồm 200 Ủy viên

Cơ cấu độ tuổi trong Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phấn đấu dưới 50 tuổi từ 15% đến 20%; 50-60 tuổi 70%; 61 tuổi trở lên khoảng 10%.

Ngoài những người trong độ tuổi theo quy định, trong danh sách đề cử, Trung ương khóa XII đã giới thiệu một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp "đặc biệt" tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Theo Quy định số 214-QĐ/TW (ngày 2/1/2020) của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tiêu chuẩn chức danh các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn: Tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương.

Đại hội XIII làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương
Các đại biểu dự Đại hội

Cùng với đó, phải có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Những người được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Quang Lộc - Cấn Dũng