Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 28/09/2020 09:00

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí thành công tốt đẹp

10:48 | 05/08/2020
Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 3 và 4/8 thành công tốt đẹp.
"Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động” PVN sẵn sàng cho ngày hội lớn Bản lĩnh vượt qua thử thách

Đại hội với sự tham dự của 297 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động dầu khí.

Báo cáo Chính trị của Đại hội nhận định, giai đoạn 2015 - 2020 là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của ngành dầu khí Việt Nam. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ tập đoàn phải đối diện với thách thức lớn: Tình hình Biển Đông phức tạp, cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu, đặc biệt là “khủng hoảng kép” do giá dầu giảm sâu và dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của PVN.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ PVN đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thành công 8 nhóm chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVN lần thứ II. Thành tựu đó là sự đóng góp của gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động dầu khí đang miệt mài làm việc tại các nhà máy, công trình trên đất liền đến những giàn khoan giữa biển khơi sóng gió, không chỉ khai thác những giọt vàng đen phục vụ phát triển kinh tế đất nước mà còn là những người chiến sỹ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

dai hoi dang bo tap doan dau khi viet nam thanh cong tot dep
Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với sự tham dự của 297 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động dầu khí

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Khóa II trình Đại hội và góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong quản trị điều hành doanh nghiệp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, ông Y Thanh HàNiê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao tinh thần phê và tự phê, cũng như đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ PVN.

Trong những năm tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục biến động, khó lường. Với vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế, PVN tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Muốn vậy, các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động của PVN phải nâng cao quyết tâm chính trị nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương yêu cầu Đảng bộ PVN cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời tích cực thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam.

dai hoi dang bo tap doan dau khi viet nam thanh cong tot dep
Ông Y Thanh HàNiê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại đại hội

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”. Xây dựng định hướng chiến lược sản phẩm mới của tập đoàn phù hợp sự phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị số, xu hướng tiết kiệm năng lượng trong đời sống xã hội, đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự phù hợp, cụ thể hóa các nhóm giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, coi trọng công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

dai hoi dang bo tap doan dau khi viet nam thanh cong tot dep
Ban chấp hành Đảng bộ PVN nhiệm kỳ 2020 - 2025
dai hoi dang bo tap doan dau khi viet nam thanh cong tot dep
Ông Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV PVN tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy tập đoàn

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí, Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Thành viên HĐTV tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy tập đoàn.

Đại hội cũng đã bầu đủ 24 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí tích cực, khẩn trương, trang trọng, thiết thực và đã kết thúc tốt đẹp. Thành công của Đại hội tiếp thêm sức mạnh để toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí, với truyền thống tự hào của những người đi tìm lửa từ 45 năm qua, tiếp tục đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi gian nan, thử thách; đóng góp trí tuệ và sức lực vào việc xây dựng và phát triển ổn định, bền vững PVN, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân cả nước đã dành cho những người lao động dầu khí Anh hùng.

Hoàng Lan