Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 09/08/2020 12:33

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin lần thứ VII

16:26 | 22/03/2020
Trong 2 ngày 18-19/3/2020, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có 92 đại biểu chính thức, đại diện cho 181 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đ/c Bùi Văn Kỹ - UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có các đ/c: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN; Đ/c Phạm Thịnh Hoàn – Phó chánh văn phòng Đảng ủy TQN; Đ/c Bùi Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI: Trong 5 năm 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VI đã đề ra, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020, hàng năm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD. Doanh thu hàng năm tăng bình quân 14,59%, Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm tăng bình quân 19,28%, thu nhập người lao động hàng năm tăng bình quân 15,7%. Công ty bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước; Các vấn đề an ninh xã hội, an toàn và chăm lo đời sống người lao động đều đảm bảo. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng có hiệu quả, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong Doanh nghiệp được phát huy. Hệ thống chính trị có những bước phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua.

dai hoi dang bo cong ty co phan giam dinh vinacomin lan thu vii
BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tập trung lãnh đạo xây dựng Công ty phát triển ổn định, thực hiện tốt kế hoạch SXKD hằng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác, mở rộng uy tín và thương hiệu QUACONTROL trong nước và trên trường quốc tế, chăm lo cải thiện tốt điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Đồng thời nhất trí các nhiệm vụ cụ thể và 5 giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025.

dai hoi dang bo cong ty co phan giam dinh vinacomin lan thu vii
Đ/c Bùi Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Đại hội đã bầu ra BCH khoá mới gồm 11 đồng chí, Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Công ty; Đại hội bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh gồm 04 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với khẩu hiệu và phương châm hành động trong nhiệm kỳ VII của Đảng bộ là: “An toàn - Đổi mới - Phát triển”.

Thu Thủy