Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 24/10/2020 21:31

Đại hội Đảng bộ cơ quan VEAM nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp

15:52 | 16/06/2020
Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng ngày 16/6/2020,tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP ( VEAM) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới phải nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết nhằm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.    

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Quang Chuyện- Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan VEAM đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ VEAM. Cùng với đó là các báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung các báo cáo chính trị đã khẳng định những thành tựu đạt được rất đáng khích lệ của VEAM đã đóng góp vào thành công chung của ngành Công Thương.

dai hoi dang bo veam nhiem ky 2020 2025 phat huy tinh than doan ket tap trung dan chu nang cao cong tac quan tri doanh nghiep

Đồng chí Bùi Quang Chuyện- báo cáo kết quả của Đảng bộ cơ quan VEAM nhiệm kỳ 2015-2020

Tại đại hội bên cạnh những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì công tác về quản lý, quản trị doanh nghiệp, những thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các chi bộ chưa kiến quyết nhất là khâu xây dựng kế hoạch cá nhân, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế… Bên cạnh đó một số đảng viên còn có biểu hiện bao che, né tránh trong đấu tranh phê bình…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã đánh giá cao những đóng góp của VEAM trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là phát triển công nghiệp hỗ trợ, ô tô - xe máy thì lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp đã góp phần cơ giới hóa, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực đất nước.

dai hoi dang bo veam nhiem ky 2020 2025 phat huy tinh than doan ket tap trung dan chu nang cao cong tac quan tri doanh nghiep
Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề nhân sự trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh – Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao cấp ủy cơ quan VEAM đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… những kết quả đó rất đáng phấn khởi, tự hào là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được thì đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Cấp ủy cơ quan VEAM cần phải thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan VEAM nhiệm kỳ vừa qua, theo đó Cấp ủy cơ quan VEAM cần phải phân tích làm rõ thêm những ưu, khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân của các tồn tại của nhiệm kỳ qua, để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phan Văn Bản cũng nhất trí với các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đặt ra trong báo cáo chính trị và các nội dung góp ý kiến của các đồng chí đảng viên tham dự đại hội. Tuy nhiên để đạt được các mục tiêu trên, đồng chí Phan Văn Bản cũng đề nghị Cấp ủy cơ quan VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 cần quan tâm thêm một số vấn đề.Cụ thể, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh để nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy đến cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Cấp ủy cần phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương để sớm hoàn thiện công tác tổ chức, cán bộ của Tổng công ty; Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên người lao động cũng như xây dựng được đội ngũ cán bộ đảng viên, lãnh đạo các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thực trách nhiệm cao, có chuyên môn sâu… đây là yếu tố có tính quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn mới…

dai hoi dang bo veam nhiem ky 2020 2025 phat huy tinh than doan ket tap trung dan chu nang cao cong tac quan tri doanh nghiep

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VEAM nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội cũng đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 và 10 đồng chí đảng viên ưu tú đi dự đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu Hường

TagTag: