Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 07/08/2020 02:47

Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II thành công tốt đẹp!

19:59 | 20/08/2015
Trong 2 ngày: 19-20/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Huy Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. 247 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết đại diện cho 75 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã tham gia đại hội lần này.

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

Đồng chí Đào Ngọc Dung và đồng chí Vũ Huy Hoàng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Những kết quả nổi bật

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương -cho biết: "Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng và khách quan những thành tích đã đạt được, những hạn chế thiếu sót cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng nhằm mục đích lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa 2 – nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, sáng suốt bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020".

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep
Đồng chí Trần Tuấn Anh tóm tắt Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015

Với nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo thực hiên các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, nhiệm kỳ 2010 – 2015, các chỉ số của ngành Công Thương đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 8,5%/năm; Cơ cấu kinh tế đã từng bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm dần ngành khai khoáng. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân khoảng hơn 17,9%/năm, cao hơn mức 12% so với mục tiêu Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Nhập siêu được kiểm soát theo hướng giảm dần. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân khoảng 14,7%/năm. Lạm phát được kiểm soát tốt, năm 2015, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tăng dưới 5%...

Riêng về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng tới từng tổ chức đảng, đảng viên. Tham gia với chính quyền cùng cấp trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

Trao đổi bên lề Đại hội

Đánh giá về hiệu quả công tác của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đào Ngọc Dung cho biết, 5 năm qua, trong khi tình hình kinh tế thế giới suy giảm, thị trường biến động phức tạp khó lường, hoạt động kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ Bộ Công Thương và các cấp ủy đã kề vai sát cánh, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức cơ sở đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo, tập trung khắc phục nhiều khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả tốt trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp, thương mại, góp phần duy trì, mở rộng hợp tác, quan hệ thương mại với các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, ta đã và đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, mở ra thị trường cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, ký kết nhiều Hiệp định Thương mại quan trọng đóng góp quan trọng của ngành, dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế ngày càng cao.

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

Nhất trí và đồng thuận cao

Nhiệm vụ lớn cho giai đoạn mới

Mục tiêu của Đảng bộ Bộ Công Thương là lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo các đơn vị đạt những chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7-7,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân khoảng 10-12%/năm; Tăng trưởng nhập khẩu bình quân dưới 10-12%/năm. Tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 khoảng 12,5-13%/năm. Riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động…

Riêng về công tác Đảng, phấn đấu 100% số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương khoá XI và khoá XII; 50% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó có 20% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Huy Hoàng nêu rõ, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Đảng, nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc cần lưu ý:

Một là, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Hai là, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, đưa hoạt động kiểm tra và giám sát thành nền nếp.

Ba là, thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, coi đây là công việc thường xuyên của Đảng bộ.

Bốn là, các cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền, đoàn thể tiếp tục hoàn thiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị…

Năm là, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Công Thương theo tinh thần, cơ chế phối hợp, thống nhất giữa Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đồng tình với ý kiến của đồng chí Vũ Huy Hoàng, đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh thêm: “Thời gian tới, nhiệm vụ xuyên suốt và quan trọng nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng. Bên cạnh đó quan tâm đến xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời, tăng cường hơn sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị. Ngoài ra, cần quan tâm đến công tác dân vận, tập trung vào vấn đề đạo đức công vụ, cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ".

Là một bộ quản lý đa ngành, là cơ quan chủ quản của nhiều doanh nghiệp (DN), vai trò của Đảng trong các DN cần được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Lý Quốc Hùng - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam - khẳng định, Đảng ủy DN cần gắn chặt với hội đồng quản trị, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị điều hành sản xuất, kinh doanh gắn với chăm lo đời sống người lao động. Đảng viên phải thể hiện trách nhiệm, năng lực, phẩm chất chính trị, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể, công đoàn chăm lo cho người lao động, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Trần Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) - chia sẻ: “Giai đoạn hiện nay, sự phát triển của DN không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn phải tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Vì vậy, Đảng ủy các công ty cổ phần cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, quản trị DN, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển DN một cách bền vững".

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ mới gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Công Thương gồm 9 đồng chí và 9 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010 - 2015, Thứ trưởng Bộ Công Thương được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 – 2020; 2 đồng chí Đào Minh Hải và Đào Văn Hải được bầu làm Phó Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quý - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Công Thương - đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu tín nhiệm cao.

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

dai hoi dang bo bo cong thuong lan thu ii thanh cong tot dep
Bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY BỘ CÔNG THƯƠNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

1/ Thứ trưởng Trần Tuấn Anh – Bí thư

2/ Đồng chí Đào Minh Hải – Phó Bí thư

3/ Đồng chí Đào Văn Hải – Phó Bí thư

4/ Đồng chí Võ Thanh Hà

5/ Đồng chí Lê Việt Long

6/ Đồng chí Tạ Thị Vân Anh

7/ Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân

8/ Đồng chí Phan Văn Chinh

9/ Đồng chí Trần Thị Bạch Dương

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ CÔNG THƯƠNG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1/ Đồng chí Trần Tuấn Anh- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW; Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

2/ Đồng chí Trần Minh Tuân- Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Đảng ủy Bộ - Chuyên trách công tác đảng.

3/ Đồng chí Vũ Quốc Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Tài chính.

4/ Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó TBTT Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư chi bộ - Chuyên trách công tác đảng.

5/ Đồng chí Lê Việt Long - Phó Bí thư chi bộ - Chánh Thanh tra.

6/ Đồng chí Lương Hoàng Thái – Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ CSTM đa biên.

7/ Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ.

8/ Đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Công Thương – Vụ trưởng, chuyên trách công tác đảng.

9/ Đồng chí Trần Quang Huy - Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ TT Châu Phi, Tây Á, Nam Á.

10/ Đồng chí Phạm Nguyên Minh - Bí thư Đảng ủy Viện – Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại.

11/ Đồng chí Bùi Huy Sơn - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

12/ Đồng chí Đặng Huy Cường- Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Tổng cục - Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng.

13/ Đồng chí Võ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy – Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

14/ Đồng chí Nguyễn Hữu Quý - Bí thư Đảng ủy – Tổng Biên tập Báo Công Thương.

15/ Đồng chí Phan Văn Chinh- Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục XNK.

16/ Đồng chí Trần Hữu Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thương mại ĐT và Công nghệ TT.

17/ Đồng chí Vũ Thị The - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Chuyên trách công tác đảng.

18/ Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Bí thư chi bộ - Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công Thương.

19/ Đồng chí Hoàng Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện Năng lượng.

20/ Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

21/ Đồng chí Tạ Thị Vân Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

22/ Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ TT châu Á – Thái Bình Dương.

23/ Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh- Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó TB Tổ chức Đảng ủy Bộ - Chuyên trách công tác đảng.

24/ Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân- Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

25/ Đồng chí Nguyễn Sỹ Cường - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương TW.

26/ Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

27/ Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Hóa chất.

28/ Đồng chí Trần Thị Lan Anh - Ủy viên BTV, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy , TGĐ Công ty CP XNK Khoáng sản.

29/ Đồng chí Đào Văn Hải - Ủy viên Ban Cán sự, Phó BT Đảng ủy Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

30/ Đồng chí Trần Thị Bạch Dương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, PBT chi bộ - Hàm Vụ trưởng Vụ TĐ – KT.

31/ Đồng chí Trần Ngọc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan – TGĐ Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

32/ Đồng chí Trần Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ.

33/ Đồng chí Đặng Hoàng Hải - Ủy viên BCH Đảng Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu.

34/ Đồng chí Trương Thanh Hoài - Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng.

35/ Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Bí thư chi bộ - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương.

36/ Đồng chí Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty CP XNK tổng hợp I Việt Nam.

37/ Đồng chí Nguyễn Văn Thảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực Bộ Công Thương.

Dương - Lan - Dũng