Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 23/01/2021 17:32

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

15:00 | 04/12/2020
Từ các vùng miền của Tổ quốc, 1.592 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS trên cả nước đã về với Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

“Như cây một cội, như con một nhà” là câu nói được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhắc đến trong bài diễn văn khai mạc Đại hội. Theo Phó Thủ tướng, 1.592 đại biểu ưu tú đại diện của 54 dân tộc, bao gồm lãnh đạo các cấp, nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ, tướng lĩnh quân đội, công an, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, doanh nhân, nghệ nhân, người có uy tín... chính là biểu tượng đặc biệt, sinh động về sự đoàn kết các dân tộc.

0408-anh-45-3
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc

Với 14,119 triệu người, 53 DTTS hiện chiếm 14,7% dân số cả nước. Các DTTS sinh sống thành cộng đồng, đan xen với dân tộc đa số ở 51 tỉnh, thành phố, chủ yếu ở miền núi, biên giới; là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái.

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ nhất (năm 2010) đến nay, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ về giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội cho vùng DTTS và miền núi - chiếm 71,4% tổng chi cho các nhiệm vụ này của cả nước, chiếm 80% tổng chi giảm nghèo của vùng DTTS và miền núi. Nguồn lực Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được ưu tiên bố trí thực hiện cho địa bàn DTTS, miền núi, chiếm 70% tổng vốn chương trình qua các giai đoạn. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 52,5% tổng dư nợ cả nước trên địa bàn miền núi, dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II
Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

Với quyết tâm và nguồn lực tập trung đầu tư mạnh mẽ như vậy, đến nay, gần như 100% các xã vùng DTTS và miền núi đã có đường ô tô đến trung tâm; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống; 80% thôn có đường cho xe cơ giới; 100% đồng bào DTTS và người nghèo có bảo hiểm y tế miễn phí. Bên cạnh đó, các giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc được giữ vững.

Phát biểu với gần 1.600 đại biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Cộng đồng các DTTS là một bộ phận không thể tách rời và là “máu - thịt” của dân tộc Việt Nam, “no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau”. Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; là yếu tố có tính nền tảng để đảm bảo đại đoàn kết toàn dân tộc.

0407-anh-45-2
Đồng bào từ mọi miền Tổ quốc về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II

Chính vì vậy, để phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc và nâng cao thực chất đời sống của đồng bào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống của đồng bào, thực hiện phương châm hành động “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”; sau khi trở về từ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II, tôi rất kỳ vọng gần 1.600 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc anh em sẽ lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc lên tầm cao mới; truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các DTTS cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc.

Hoàng Mai