Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 22:30

Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025

07:00 | 11/07/2020
Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-BNV ngày 25-5-2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Quân dân y Việt Nam.  

Ngày 11/7, Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đại diện nhiều bộ, ngành và nguyên lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ; các tổ chức xã hội và hội nghề nghiệp đã tham dự.

Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại Hà Nội, sáng 11-7-2020

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Kết hợp quân - dân y là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đó cũng là truyền thống, nét đặc thù, độc đáo trong hoạt động của ngành Y tế Việt Nam, trở thành nguyên tắc cơ bản của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và bộ đội ở nước ta, là sự cụ thể hoá đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và kết hợp y tế với quốc phòng, quốc phòng với y tế vừa tăng cường được sức mạnh của y tế để phục vụ nhân dân nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, sẵn sàng đáp ứng về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm hoạ, bão lụt thời bình, vừa tạo tiềm lực to lớn thiết thực chuẩn bị cho chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Kết hợp quân dân y không chỉ là truyền thống mà còn là quy luật phát triển nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển nền y tế nước nhà.

Tham dự hội nghị có các đại biểu là hội viên Hội Quân dân y Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ, đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành ở trung ương và các địa phương; các tổ chức xã hội và hội nghề nghiệp...

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập với tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kết hợp quân dân y, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế, các cá nhân ở Việt Nam quan tâm lĩnh vực kết hợp quân dân y nhằm mục đích: Đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

5954 ynh 1
Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức tại Hà Nội

Đại hội Đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm các nội dung chính: Công bố quyết định thành lập Hội; Thảo luận và thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Hội; thông qua chương trình hoạt động của Hội; Bầu Ban chấp hành Hội, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hội và các ban chuyên môn; Ra Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Kết hợp quân dân y (KHQDY) là nét đặc thù của y tế Việt Nam được hành thành ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Hơn 70 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, KHQDY đã có những bước phát triển, theo sát và phục vụ nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân và bộ đội ở từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam.

Trong tình hình mới hiện nay, kết hợp quân dân y cần được tổ chức lại để phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và bộ đội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về công tác kết hợp quân dân y, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y.

Cơ cấu tổ chức của Hội Quân dân y Việt Nam bao gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc; Ban Chấp hành Trung ương Hội; Ban Thường vụ Trung ương Hội; Ban Kiểm tra Trung ương Hội; Các ban chuyên môn: Ban Tuyên truyền vận động; Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Ban Dự phòng và Chăm sóc sức khỏe; Văn phòng, văn phòng đại diện và các ban chuyên môn khác.

Chương trình hoạt động của Hội Quân dân y Việt Nam tập trung và các nội dung trọng tâm sau đây:

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo tham gia góp ý, phản biện các chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác kết hợp quân dân y bảo đảm y tế phục vụ quốc phòng, an ninh và chăm sóc sự khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

- Tham gia góp ý các nội dung trong chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng an ninh; Đánh giá hiệu quả, đề xuất các biện pháp triển khai các nội dung xây dựng chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng, an ninh.

- Tham gia triển khai các biện pháp dự phòng, chăm sóc sức khỏe, phát triển mô hình kết hợp quân dân y, tăng cường y tế cơ sở.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về một số nội dung, biện pháp trong kế hoạch của Bộ Y tế triển khai xây dựng tiềm lực y tế sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp.

- Tham gia công tác khám chữa bệnh chính sách; tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới, hải đảo;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho các hội viên trong xây dựng kế hoạch, nghiên cứu khoa học; đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Phát triển hội viên và củng cố tổ chức ở các địa phương, tích cực tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội. Vận động xây dựng quỹ Hội, bảo đảm chi cho các hoạt động của Hội.

- Hợp tác, phối hợp với các Hội khác để thúc đẩy các hoạt động của Hội.