Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 03:15

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII thông qua nhiều nội dung quan trọng

16:00 | 28/09/2020
Sau 2,5 ngày (25-27/9/2020) làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng. Bà Lâm Thị Phương Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm

Với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong thời gian từ ngày 25 -27/9. Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bội tỉnh lần thứ XVI và xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từng năm và của cả nhiệm kỳ. Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, với những dấu ấn khá nổi bật trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thay đổi diện mạo đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo. Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; củng cố kỷ luật, kỷ cương; tinh giản tổ chức bộ máy gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; từng bước khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ. Là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn đã làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII thông qua nhiều nội dung quan trọng
Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bên cạnh những thành tích đạt được cũng còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân còn thấp so với cả nước. Hoạt động xuất, nhập khẩu thiếu ổn định. Cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ. Huy động các nguồn vốn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ở một số nơi còn thiếu; xã hội hóa trong giáo dục còn chậm. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở còn hạn chế. Công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, danh thắng chưa tốt. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Tuy đạt được nhiều thành tích, nhưng Lạng Sơn vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. “Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết, thống nhất, ý thức tự lực, tự cường để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới” – ông Phạm Minh Chính đề nghị.

Tại Đại hội đã thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, thảo luận và biểu quyết số lượng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, báo cáo danh sách đề cử BCH Đảng bộ khóa XVII do Ban Chỉ đạo Đảng bộ khóa XVI chuẩn bị, tiến hành thảo luận Đề án nhân sự và tiến hành ứng cử, đề cử vào BCH Đảng bộ khóa XVII. Kết quả, Đại hội đã bầu 53 ủy viên tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đề ra 5 chương trình trọng tâm

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng 5 Chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cụ thể,tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chung và 5 Chương trình công tác trọng tâm, đảng bộ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả 3 khâu đột phá. Đó là bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy nhanh hình thành các khu, cụm công nghiệp, cảng cạn, cơ sở logistics hiện đại.

“Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt ở mức cao các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”­- bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhấn mạnh.

Hoàng Phương