Đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm kỳ bất thường để tháo gỡ cho doanh nghiệp

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nêu, đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm kỳ họp bất thường để phúc đáp yêu cầu của thực tiễn, tháo gỡ cho doanh nghiệp.
Đại biểu Quốc hội: Lương của sĩ quan chuyên lái xe tăng chưa bằng một nửa lái xe Grab Đại biểu Quốc hội: "Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu" Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm: Phát triển năng lượng tái tạo cần hài hoà lợi ích

Doanh nghiệp là linh hồn sống của nền kinh tế

Sáng 1/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm kỳ bất thường để tháo gỡ cho doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường Quốc hội sáng 1/6

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn cho biết, báo cáo của Chính phủ nhận định "tình hình trong nước có thể chuyển biến tích cực nếu tình hình thế giới thuận lợi hơn". Tuy nhiên ở phạm vi toàn cầu, bức tranh kinh tế - xã hội năm 2023 không sáng sủa, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt, phức tạp, lạm phát cao, tổng cầu giảm, thương mại toàn cầu chậm lại, các chỉ số kinh tế - xã hội đều thấp hơn năm 2022.

Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 chỉ đạt 2,8%, trung bình khoảng 3% trong giai đoạn 5 năm tới, đây là mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua. Theo Tổ chức Thương mại thế giới, thương mại toàn cầu năm 2023 chỉ tăng trưởng khoảng 1,7%, giảm tới mức 2,7% của năm 2022. Thực tiễn những ngày qua cho thấy một số nền kinh tế lớn đã bộc lộ dấu hiệu suy thoái.

Bên cạnh khó khăn về kinh tế, mất việc làm đang và sẽ diễn ra nhanh chóng trên quy mô toàn cầu. Theo Tổ chức lao động quốc tế, tăng trưởng việc làm năm 2023 chỉ đạt 1% và dự báo năm 2024 chỉ đạt 1,1%, thấp hơn nhiều so với mức 2,3% của năm 2022. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng, từ năm 2012 - 2027, thế giới tạo ra 69 triệu việc làm nhưng lại mất đi 83 triệu việc làm, tức là mất 14 triệu việc làm trong giai đoạn 5 năm.

Theo ông Phạm Trọng Nghĩa, doanh nghiệp là linh hồn sống của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã và luôn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ tại dịch vừa qua, Nhà nước và xã hội cần chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hết sức khó khăn này, như hầu hết các ý kiến đại biểu đã nêu: Cần phải có những quyết sách quyết liệt hơn, khẩn cấp hơn.

"Đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm kỳ họp bất thường để phúc đáp yêu cầu của thực tiễn, tháo gỡ cho doanh nghiệp" - ông Phạm Trọng Nghĩa nói, đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên 5 giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục giảm thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác cho doanh nghiệp, cho người dân. Đại biểu đoàn Lạng Sơn hoàn toàn nhất trí việc giảm thuế VAT 2% sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, đồng thời đề nghị xem xét kéo dài sang năm 2014 như một số đại biểu đã nêu.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực du lịch để bù đắp suy giảm về thương mại. Ông Nghĩa đánh giá cao việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh trong dự án luật liên quan đến lĩnh vực này do Bộ Công an soạn thảo.

Thứ ba, quyết liệt cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Báo cáo Quốc hội, theo báo cáo PCI, tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp tăng từ mức 57,4% trong năm 2021 lên 71,7% trong năm 2022.

Thứ tư, chuẩn bị phương án để giải quyết vấn đề an sinh xã hội phát sinh do khó khăn của doanh nghiệp mang lại.

Thứ năm, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng bối cảnh để kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển.

Xác định thế mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa

Theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, khó khăn của kinh tế toàn cầu là phép thử đối với sự chống chịu của kinh tế trong nước nhưng cũng là cơ hội. Đây là dịp để xem xét, điều chỉnh chính sách, như chính sách thu hút đầu tư, xác định thế mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa. Đây cũng là thời điểm để điều chỉnh giảm thời giờ làm việc và thời giờ làm thêm cho người lao động.

Đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm kỳ bất thường để tháo gỡ cho doanh nghiệp
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn phát biểu tại hội trường

Về tốc độ tăng năng suất lao động, đại biểu cho rằng, năng suất lao động là chìa khóa dẫn đến sự thịnh vượng của quốc gia. Theo tính toán của Tổ chức Lao động quốc tế, nếu năng suất lao động tăng 1% thì GDP của toàn nền kinh tế tăng 0,94 điểm %.

Ở nước ta, năm 2022 tốc độ tăng năng suất lao động bình quân chỉ đạt 4,8%. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp chúng ta không đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế xác định tốc độ tăng năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 bình quân trên 6,5%/năm.

Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ lại chưa quan tâm thỏa đáng đến vấn đề này, do đó đề nghị đánh giá cụ thể hơn nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp riêng nhằm đạt chỉ tiêu cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Về phát triển nguồn nhân lực, ông Phạm Trọng Nghĩa nêu, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với năng suất lao động, vì vậy, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương ban hành 3 chiến lược: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Chiến lược phát triển giáo dục và Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức cho giai đoạn 2021-2030.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đối với đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 81 với 137 nhiệm vụ lập pháp. Đối với đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, Quốc hội đã quyết định tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2,8 triệu tỷ đồng.

Quốc hội cũng đã thông qua các quy hoạch, kế hoạch cấp quốc gia, nhằm định hướng không gian phát triển của đất nước. Tuy nhiên, ngoài 2 tiểu dự án thành phần đề cập đến phát triển nguồn nhân lực cho các đối tượng đặc thù trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia, vẫn chưa có một chương trình tổng thể ở tầm Quốc hội liên quan đến đột phá chiến lược này.

Theo đó, đại biểu đề nghị, Quốc hội xem xét, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nguồn nhân lực, để một mặt phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng, một mặt chuẩn bị các điều kiện cần thiết thích ứng với thời kỳ dân số già sẽ xảy ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, ưu tiên các dự án luật liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo để thể chế hóa quan điểm của Đảng và các quy định của Hiến pháp "khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu", từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quỳnh Nga - Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đại biểu Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và tặng quà học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và tặng quà học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, tặng quà cho trường Dân tộc Nội trú Lào Cai và các em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tiêu biểu.
Thông qua kế hoạch hành động của Nhóm đặc trách ASEAN về tin giả

Thông qua kế hoạch hành động của Nhóm đặc trách ASEAN về tin giả

Các Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN đã thông qua các nội dung hợp tác trọng tâm, trong đó có kế hoạch hành động của Nhóm đặc trách ASEAN về tin giả.
Vở opera

Vở opera ''Công nữ Anio'' tái hiện mối lương duyên Việt Nam - Nhật Bản

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko đã có buổi thưởng thức vở opera"Công nữ Anio" tái hiện mối lương duyên Việt Nam-Nhật Bản.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Bangladesh

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Diễn đàn Chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Bangladesh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam luôn ủng hộ, tạo thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam luôn ủng hộ, tạo thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ủng hộ, tạo thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu trong Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 của Chính phủ

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90 của Chính phủ

Kế hoạch hành động là căn cứ để các cơ quan, đơn vị tổ chức và thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm.
Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam

Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, người dân Nhật Bản kinh doanh, sinh sống thuận lợi tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sắp thăm Việt Nam và dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mong muốn Apple đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mong muốn Apple đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Apple đưa Việt Nam trở thành một cứ điểm, mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng, sản xuất của Tập đoàn Apple.
Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính

Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính và hoạt động đầu tư vào các ngành, lĩnh vực.
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 sẽ thảo luận về truyền thông số, định hướng cho truyền thông và hợp tác truyền thông ASEAN trong thời gian tới.
Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã quán triệt về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức Liên hợp quốc triển khai nhiều hoạt động hợp tác

Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức Liên hợp quốc triển khai nhiều hoạt động hợp tác

Ngày 21/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục vào Việt Nam hợp tác, đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục vào Việt Nam hợp tác, đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục vào Việt Nam để hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới (NYSE)

Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới (NYSE)

Sáng 21/9, (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới (NYSE).
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam luôn coi trọng tăng cường đối thoại chính sách về các vấn đề kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam luôn coi trọng tăng cường đối thoại chính sách về các vấn đề kinh tế

Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường đối thoại, trao đổi, tư vấn chính sách về các vấn đề kinh tế, phát triển với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới.
Chủ tịch Quốc hội: Dòng chảy thế giới đòi hỏi tất cả chúng ta cần có tư duy và hành động mới

Chủ tịch Quốc hội: Dòng chảy thế giới đòi hỏi tất cả chúng ta cần có tư duy và hành động mới

Chiều 21/9,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu tại Học viện Ngoại giao Bangladesh về Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Việt Nam-Bangladesh
Chuỗi hoạt động tại Hoa Kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Mở rộng cánh cửa hợp tác kinh tế, thương mại

Chuỗi hoạt động tại Hoa Kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Mở rộng cánh cửa hợp tác kinh tế, thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự nhiều hoạt động quan trọng với Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Gina Raimondo

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Gina Raimondo

Chiều ngày 19/9, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với Bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC).
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Ngày 21/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Tăng cường phối hợp về công tác đảng giữa Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối

Tăng cường phối hợp về công tác đảng giữa Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối

Đây là nội dung Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương tại TP Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Hoàng Thái tử và Công nương sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
Gần 50% doanh thu quảng cáo “chảy vào túi” các nền tảng xuyên biên giới

Gần 50% doanh thu quảng cáo “chảy vào túi” các nền tảng xuyên biên giới

Doanh thu trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD, nhưng gần 50% doanh thu quảng cáo “chảy vào túi” các nền tảng xuyên biên giới.
Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và hàng loạt nguyên cán bộ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động