Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/10/2021 07:44

Đà Nẵng: Khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp

08:00 | 28/08/2021
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Đà Nẵng thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước; kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP thành phố, TP. Đà Nẵng đưa vào sử dụng Ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tại địa chỉ: https://dx.danang.gov.vn.

Từ ngày 28/8, Sở Thông tin & Truyền thông TP. Đà Nẵng đưa vào vào sử dụng Ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tại địa chỉ: https://dx.danang.gov.vn.

Đây là một trong những hoạt động nhân dịp “Ngày Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng, 28/8”.

Đà Nẵng: Khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp
TP. Đà Nẵng đưa vào sử dụng ứng dụng khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình số hóa, hướng đến mục tiêu đến năm 2025, Đà Nẵng trở thành 1 trong 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước

Theo Sở Thông tin & Truyền thông TP. Đà Nẵng, việc triển khai Chính quyền điện tử, thành phố thông minh Đà Nẵng đã đạt một số kết quả bước đầu trong quá trình chuyển đổi số. Cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT được đầu tư khá đồng bộ; hình thành các cơ sở dữ liệu nền và chuyên ngành; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 97%, trong đó 75% ở mức 4; bước đầu hình thành các nền tảng đô thị thông minh và triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh. Ngành công nghiệp CNTT-TT có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 20%/năm), dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố (đóng góp 7,5% GRDP thành phố); thành phố hiện có 2,1 doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân (đứng thứ hai cả nước sau TP. Hồ Chí Minh). Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp và xã hội ở mức khá cao, góp phần rút ngắn khoảng cách số trong cộng đồng; và UBND thành phố đã chọn ngày 28 tháng 8 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết số 05-NQ/TU đã đặt ra mục tiêu quan trọng, trong đó đến năm 2025, Đà Nẵng thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước; kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP thành phố. Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết và Đề án Chuyển đổi số là hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thông qua ứng dụng sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết khả năng hiện tại, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mình, từ đó xác định lộ trình, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, điều chỉnh mô hình kinh doanh và mô hình quản trị cho phù hợp. Giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thể tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực; từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số phù hợp theo yêu cầu thực tiễn. “Việc đưa vào sử dụng ứng dụng khảo sát nhằm giúp các đơn vị quản lý biết rõ các “nỗi đau” của doanh nghiệp, từ đó có hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thành phố thực hiện chuyển đổi số thuận lợi, hiệu quả”, đại diện Sở Thông tin & Truyền thông TP. Đà Nẵng cho hay.

Đối tượng thực hiện khảo sát lấy ý kiến là toàn bộ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, quy mô khác nhau trên địa bàn thành phố.

Để tham gia khảo sát, các doanh nghiệp sẽ truy cập vào địa chỉ https://dx.danang.gov.vn và đăng ký tài khoản sử dụng. Sau đó sẽ cung cấp thông tin, cho ý kiến theo 11 nhóm tiêu chí, bao gồm: Thông tin chung của doanh nghiệp; lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; định hướng chiến lược; trải nghiệm khách hàng; chuỗi cung ứng; hệ thống CNTT và quản trị dữ liệu; rủi ro và an ninh mạng; công tác quản trị doanh nghiệp; con người và tổ chức; khó khăn và đề xuất.

Từ các ý kiến khảo sát, ứng dụng sẽ tự động tổng hợp, phân tích để đưa ra đánh giá về nhu cầu chuyển đổi số của từng lĩnh vực doanh nghiệp để có hướng dẫn, tư vấn phù hợp; tổ chức đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp phù hợp; Hình thành các mô hình, nền tảng, ứng dụng phù hợp với từng lĩnh vực doanh nghiệp, từng nhóm doanh nghiệp để doanh nghiệp sớm sử dụng, hiệu quả.

TP. Đà Nẵng sẽ căn cứ kết quả khảo sát để đưa ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Các sở, ban, ngành; UBND quận huyện sử dụng kết quả khảo sát để đưa ra các nhiệm vụ cụ thể, sát với nhu cầu của doanh nghiệp trong kế hoạch chi tiết chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Vũ Lê