Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 18/06/2021 13:32

Đà Nẵng: Giá đất thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh điều chỉnh giảm 10%

14:37 | 29/03/2021
UBND TP. Đà Nẵng điều chỉnh tỷ lệ giá đất thương mại dịch vụ giảm từ 80% xuống 70%; giá đất sản xuất kinh doanh từ 60% giảm xuống 50% (giảm 10% so với hiện nay) so với giá đất ở cùng vị trí. Việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

Sáng ngày 29/3, UBND TP. Đà Nẵng công bố thông tin một số chủ trương về giá đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020 - 2024 của Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7/4/2020 của UBND thành phố.

Đà Nẵng: Giá đất thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh điều chỉnh giảm 10%
Đà Nẵng điều chỉnh tỷ lệ giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh giảm 10% để tạo điều kiện cho nhà đầu đầu tư vào thành phố

Trong đó, điều chỉnh tỷ lệ % giá đất thương mại dịch vụ (TMDV) và sản xuất kinh doanh (SXKD) so với giá đất ở cùng vị trí, cụ thể: Giá đất TMDV điều chỉnh từ 80% thành 70% (giảm 10% so với hiện nay); giá đất SXKD điều chỉnh từ 60% thành 50% (giảm 10% so với hiện nay). Việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

TP. Đà Nẵng cũng giảm giá đất đối với các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe). Theo UBND TP. Đà Nẵng, các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe) thông thường có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng chậm. Do đó, nếu quy định mức giá bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như Quyết định 09 thì không thể kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các công trình công cộng (bãi xe) theo chủ trương của thành phố. Vì vậy, để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước và quyền lợi các nhà đầu tư, TP. Đà Nẵng quyết định điều chỉnh giá đất bãi xe được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí.

UBND TP. Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TP. Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020). Trong đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

Ngoài ra, TP. Đà Nẵng cũng điều chỉnh giảm một số tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019). Trong đó, điều chỉnh giảm một số tỷ lệ, gồm: Tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn thành phố điều chỉnh giảm từ 2% xuống 1%; Tỷ lệ (%) áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh giảm từ 0,7% xuống 0,5%.

Về nguồn lực đất đai đón làn sóng đầu tư TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh ban hành các chính sách ưu đãi, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thành phố đang tập trung quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư. Theo số liệu báo cáo của, Trung tâm Phát triển quỹ đất, qua rà soát và thống kê các khu đất lớn đã có mặt bằng trên địa bàn TP. Đà Nẵng, đến nay trung tâm đang quản lý 321 khu đất lớn đã có mặt bằng với tổng diện tích đất 2.013.765,9 m2.

UBND TP. Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư gian đoạn 2021-2025, trong đó: Năm 2021 có 34 khu đất với tổng diện tích là 637.085,8 m2; năm 2022 có 33 khu đất với tổng diện tích là 142.222,8 m2; năm 2023 là 35 khu đất với tổng diện tích là 163.261,6 m2; năm 2024 là 47 khu đất với tổng diện tích là 211.378,8m2; năm 2025 là 37 khu đất với tổng diện tích là 211.378,8 m2.

Vũ Lê