Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 10:51

Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025

23:22 | 30/10/2021
TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút được 3 tỷ USD vốn đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025. Trong bối cảnh dịch Covid – 19 đảo lộn kinh tế thế giới nói chung, hoạt động đầu tư nói riêng, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều biện pháp để sẵn sàng “đón” dòng vốn hậu Covid – 19, hiện thực hóa mục tiêu trên.

Các dự án đầu tư góp phần quan trọng trong GRDP Đà Nẵng

Trong giai đoạn 2016 – 2020, TP. Đà Nẵng thu hút được 163 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 76.130 tỷ đồng; thu hút 530 dự án cấp mới vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 1,045 tỷ USD, có 60 dự án tăng vốn thêm, 605 lượt góp vốn mua cổ phần. Các dự án vốn đầu tư trong nước giai đoạn này tỷ lệ giải ngân thấp do vướng mắc trong khi triển khai thực hiện dự án; tỷ lệ vốn giải ngân ở khối FDI ước đạt từ 51 – 53%/tổng vốn đăng ký.

Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025
Các dự án đầu tư vào TP. Đà Nẵng trong thời gian qua góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế thành phố, giải quyết việc làm cho người lao động

Lũy đến đến 15/10/2021, thành phố có 718 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 149.114 tỷ đồng, trong đó có 343 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư hơn 121.500 tỷ đồng và 375 dự án đầu tư tại các KCN, khu công nghệ cao (CNC) với tổng vốn đầu tư 27.605 tỷ đồng. Thu hút được 909 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 3,865 tỷ USD, trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng vốn đầu tư với 48,02%; lĩnh vực bất động sản, bất động sản du lịch chiếm 33,45%; còn lại là các lĩnh vực khác. Nhóm quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất vào Đà Nẵng lần lượt là Nhật Bản, Singapore, Hàn quốc.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, các dự án đầu tư đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP thành phố; làm gia tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, đóng góp vào ngân sách nhà nước (khu vực công thương nghiệp ngoài kinh tế quốc doanh và khu vực FDI chiếm 38,16% tổng thu ngân sách thành phố giai đoạn 2016 – 2020), giải quyết việc làm cho hơn 1,1 triệu lao động,khu vực FDI còn giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư trong thời gian qua đóng góp tích cực vào tăng trưởng bình quân của xuất nhập khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên toàn thành phố và thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển thường hiệu Đà Nẵng – điểm đến đầu tư.

Dù vậy, công tác thu hút đầu tư của Đà Nẵng trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong đó, nổi bật là các dự án đầu tư trong nước mới chủ yếu tập trung vào các dự án bất động sản, dịch vụ khách sạn/nghỉ dưỡng, trong khi thu hút vào Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao mới chiếm tỷ trọng rất thấp (chỉ khoảng 9,64%). Thu hút FDI chưa được nhiều doanh nghiệp lớn, có tới 96,04% dự án FDI có vốn đăng ký dưới 5 triệu USD, quy mô ngành sản xuất và ngành dịch vụ có vốn đăng ký rất nhỏ. Các nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận quỹ đất để đầu tư do thành phố đang triển khai tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai. Một hạn chế lớn trong công tác thu hút đầu tư của TP. Đà Nẵng trong thời gian qua chính là thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ kém hiệu quả, chưa xác định được ngành công nghiệp hỗ trợ chủ đạo.

Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025
Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, R&D, công nghệ thông tin

Làm gì để "đón" được 3 tỷ vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025

Dịch Covid – 19 đã tác động tiêu cực đến tình hình đầu tư nước ngoài toàn cầu, tuy nhiên, đồng thời mở ra cơ hội cho Việt Nam đón dòng vốn FDI dịch chuyển. Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết đã có gần 300 doanh nghiệp từ các quốc gia/vùng lãnh thổ có kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu mở rộng/đàu tư mới tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn lớn thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao; thiết bị điện tử và phụ kiện; logistics, thương mại điện tử, bán lẻ….

Trong bối cảnh đó, TP. Đà Nẵng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 mà UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành, trong giai đoạn 2021 – 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút được 3 tỷ USD vốn đầu tư các dự án đầu tư vào thành phố (giai đoạn 2026 – 2030 đặt mục tiêu thu hút được thêm 4 tỷ USD). Đến năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao tăng 50% so với năm 2018; tỷ lệ nội địa hóa đạt 30%; tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt 75% (các mục tiêu này đến năm 2030 lần lượt là 100%, 40% và 80%)

TP. Đà Nẵng định hướng tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ cao (công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và cơ điện tử, công nghệ vật liệu mới…), R&D, công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí, cơ khí chính xác, điện – điện tử, …

Để thực hiện mục tiêu trên, ngoài các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư đã ban hành, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đề xuất, xây dựng thêm các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư như cơ chế chính sách đặc thù hình thành trung tâm tài chính, khu phi thuế quan, chính sách khuyến khích phát triển R&D, chính sách để phát triển trung tâm du thuyền quốc tế trên địa bàn thành phố; rà soát, điều chỉnh, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… đảm bảo tính khả thi trong việc áp dụng vào thực tiễn.

Cùng với các chính sách, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng logistics phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ thông tin đón dòng vốn dịch chuyển hậu Covid – 19.

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trong đó, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và nước ngoài đến làm việc tại thành phố; triển khai công tác dự báo cung cầu lao động của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đối với ngành, lĩn hvực đang kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các ngành mũi nhọn và công nghệ cao.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Vũ Lê