Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 04:19

Đã kiến nghị kỷ luật 74 cán bộ đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý

15:10 | 12/12/2018
Đây là thông tin được Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ cho biết tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội, ngày 12/12/2018.

Theo đó, từ đầu khóa XII đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (T.Ư) đã kiến nghị kỷ luật các mức độ đối với 74 cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; trong đó khai trừ 1 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, kỷ luật và kiến nghị kỷ luật 13 đồng chí Ủy viên và nguyên Ủy viên T.Ư Đảng và 59 cán bộ đảng viên khác do Trung ương quản lý.

da kien nghi ky luat 74 can bo dang vien thuoc dien trung uong quan ly

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế T.Ư Trương Xuân Cừ, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII trên cơ sở các bước làm bài bản, thận trọng, lắng nghe ý kiến các đồng chí T.Ư và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW).

da kien nghi ky luat 74 can bo dang vien thuoc dien trung uong quan ly
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Đào Minh Hải phát biểu tại hội nghị

“Việc ban hành Quy định số 08-QĐi/TW vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính kế thừa các Quy định số 101-QÐ/TW, 55-QĐ/TW trước đây của Trung ương về trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời có các nội dung mới phù hợp với thực tiễn, thể hiện rõ quyết tâm chống tham nhũng, tăng cường sức chiến đấu của chi bộ Đảng”, đồng chí Trương Xuân Cừ nói.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ đã giới thiệu nhiều nội dung quan trọng được thảo luận và quyết nghị tại Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII) trong đó có Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Đồng thời làm rõ thêm nhiều nội hàm quan trọng của các quyết sách được đưa ra tại hội nghị.

da kien nghi ky luat 74 can bo dang vien thuoc dien trung uong quan ly
Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan T.Ư Trương Xuân Cừ giới thiệu nội dung Hội nghị T.Ư 8

Tại hội nghị này, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương đã được nghe giới thiệu Dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII). Một trong những mục tiêu của chương trình được đề ra là tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII) của Đảng. Phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Chương trình hành động cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan kịp thời cụ thể hóa, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung Hội nghị T.Ư 8 vào chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm của cấp ủy, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị ngày từ năm 2019. Kiểm tra giám sát việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ bí thư chi bộ, vụ trưởng và tương đương trở lên, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 20/1/2019.

Dự thảo chương trình hành động yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc chỉ đạo các chi bộ phổ biến, quán triệt đầy đủ toàn bộ nội dung Quy định số 08-QĐi/TW tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 và tháng 1/2019, bảo đảm 100% cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu rõ nội dung Quy định số 08-QĐi/TW

Trong việc thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đối với tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị báo chí, xuất bản, truyền thông, Dự thảo Chương trình hành động yêu cầu phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin và khát vọng dân tộc.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả công tác thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí. Phòng ngừa, ứng phó khắc phục kịp thời các sự cố mất an toàn thông tin, an ninh mạng.

Được biết, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện học tập, quán triệt và triển khai nội dung Hội nghị Ban chấp hành T.Ư lần thứ 8 (khóa XII). Các đảng viên trên cơ sở nội dung được quán triệt tiến hành viết bài thu hoạch ngay tại hội nghị. Đồng thời khi được quán triệt nội dung hội nghị, các đảng viên sẽ dành thời gian cho việc thảo luận về nội dung hội nghị tại chi bộ trong cùng ngày với hội nghị quán triệt.

Quang Lộc