Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 24/09/2020 17:27

Cục Xúc tiến thương mại: Thông báo gia hạn và điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động

14:09 | 22/05/2020
Tiếp theo thông báo số 757/TB-XTTM ngày 3/4/2020 của Cục Xúc tiến thương mại về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2020; căn cứ Công văn số 3408/BCT-TCCB ngày 13/5/2020 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại thông báo về gia hạn và điều chỉnh đối với một số vị trí tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020 như sau.

1. Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng với các vị trí sau:

- Vị trí Tư vấn xúc tiến thương mại;

- Vị trí Kỹ thuật viên công nghệ thông tin;

- Vị trí bảo vệ của Cục Xúc tiến thương mại.

Thời gian gia hạn: đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2020

1. Điều chỉnh vị trí tuyển dụng đối với các vị trí sau:

- Vị trí Tư vấn xúc tiến thương mại;

- Vị trí Kỹ thuật viên công nghệ thông tin.

Thông tin chi tiết tại: http://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-gia-han-va-dieu-chinh-vi-tri-tuyen-dung-vien-chuc-va-hop-dong-lao-dong-theo-nghi-dinh-so-682000nd-cp