Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 01/12/2021 14:20

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng: Giảm sự cố, tăng độ tin cậy cấp điện

15:00 | 22/11/2021
Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng 9 tháng đầu năm 2021, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho an sinh xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế của thành phố, đặc biệt việc cấp điện cho công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được công ty đảm bảo an toàn, ổn định.

Cấp điện an toàn, ổn định

Đánh giá về kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) điện năng tháng 9 và 9 tháng năm 2021, đại diện công ty cho biết: Toàn công ty, tháng 9 năm 2021 thực hiện 675,38 triệu kWh, tăng 8% so cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng năm 2021, thực hiện 5.603,83 triệu kWh, tăng 16,07% so cùng kỳ năm 2020, đạt 76,14% kế hoạch Tổng công ty vừa điều chỉnh. Ngoài ra, 14/15 điện lực có sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2021 tăng trưởng so với năm 2020, có 9 đơn vị tăng trưởng ở mức cao.

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng: Giảm sự cố, tăng độ tin cậy cấp điện

Vận hành cung cấp điện ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội thành phố

Với tốc độ tăng trưởng sản lượng điện như hiện tại, dự kiến chỉ tiêu điện thương phẩm năm 2021 đạt 7.287/7.360 triệu kWh, tuy có tăng 13,8% so với năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) điều chỉnh giao” – đại diện công ty cho hay.

Về tình hình triển khai các trạm biến áp (TBA) không người trực, đến hết tháng 9/2021, công ty đã cải tạo và vận hành 7 TBA không người trực/tổng số 24 TBA đang vận hành. Bên cạnh đó, công ty đã duy trì chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung trong lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đúng theo quy định của Nhà nước và của ngành; đã ban hành 121 văn bản chỉ đạo trên cơ sở triển khai 82 văn bản chỉ đạo của Tổng công ty về công tác ATVSLĐ. Kế hoạch ATVSLĐ năm 2021 cũng xây dựng phù hợp với quy định của EVNNPC giao, với tổng kinh phí được duyệt là 21,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, về giá bán điện, nhìn chung bình quân 9 tháng đầu năm 2021 của công ty tăng 45,72 đ/kWh so với năm 2020, nhưng mức tăng chưa cao là do một số nguyên nhân các khách hàng khối công nghiệp phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của dịch covid-19 – đối tượng tăng, thương phẩm cao nhưng giá bình quân thấp. Bên cạnh đó, chính sách giảm giá tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3, 4, 5 năm 2021 cho khách hàng lưu trú du lịch và cách ly covid-19 không thu phí cũng làm tác động đến giá bán điện bình quân.

Cụ thể, tháng 9/2021 giảm giá điện do Covid-19 ước 4,34 tỷ đồng doanh thu, làm giá bình quân tháng 9 giảm 6,43 đ/kWh. Lũy kế 9 tháng bình quân giảm 0,78 đ/kWh (giá bình quân 9 tháng trước khi giảm ước đạt 1.806,75 đ/kWh). Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 1.793,59 đ/kWh; giảm 0,61 đồng so với kế hoạch năm EVNNPC giao.

Song hành với hoạt động kinh doanh, công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành. Nhờ đó, tình hình đăng ký dịch vụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử và dịch vụ điện cấp độ 4 đã được công ty thực hiện có hiệu quả. Tháng 9, toàn công ty tiếp nhận 1.734/1.737 yêu cầu thực hiện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ tiếp nhận 99.83%. Lũy kế đến 30/9/2021, toàn công ty đã tiếp nhận 14.872/14.939 yêu cầu thực hiện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ tiếp nhận 99,55%, vượt kế hoạch được giao.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Những kết quả đã đạt được nói trên chính là nền tảng để công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Theo đó, mục tiêu được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đề ra là tiếp tục thực hiện các phương án để cung cấp điện an toàn, phục vụ cho an sinh xã hội và đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế của thành phố. Với tiêu chí không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, công ty đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thành phố và EVNNPC giao.

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng: Giảm sự cố, tăng độ tin cậy cấp điện

Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động về người và vật tư thiết bị

Để đạt được mục tiêu đó, công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác vận hành, kiểm tra thường xuyên tình trạng lưới điện; kịp thời xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ an sinh xã hội, đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế của thành phố, công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD điện năng; đầu tư xây dựng lưới điện. Thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đạt tiến độ công ty giao. Giảm lượng vật tư tồn kho để phù hợp với định mức giao và có cơ sở mua sắm vật tư, thiết bị mới thay thế đáp ứng công tác quản lý vận hành. Tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên làm công tác kinh doanh và kỹ thuật thực hiện nghiêm các quy định của ngành.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” bằng việc tiếp tục thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp đã đề ra tại Hội nghị Người lao động tổ chức đầu năm 2021 như nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, giảm tổn thất điện năng, kiểm tra, giám sát mua bán điện.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn cấp điện và sẵn sàng ứng cứu khi TBA lân cận có sự cố. Vận hành cung cấp điện ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội thành phố. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động về người và vật tư thiết bị trong quá trình SXKD.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và ý thức chấp hành nội quy lao động, quy trình kinh doanh, quy trình về công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật và quy phạm về ATVSLĐ của người lao động.

Thực hiện nghiêm chế độ kiểm soát, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi kết thúc công việc. Phổ biến, tập huấn pháp luật về hoạt động điện lực; bảo vệ và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra định kỳ các thiết bị điện, lưu ý kiểm tra và khắc phục ngay nối đất an toàn và nối đất chống sét để bảo vệ cho người và các thiết bị quan trọng khác.

Thực hiện theo dõi đặc biệt với các thiết bị, đường dây hay xảy ra sự cố để có biện pháp cụ thể ngăn ngừa sự cố lặp lại. Đẩy mạnh việc kiểm tra công tác quản lý vận hành và thực hiện các quy định tại từng đơn vị để nâng cao chất lượng quản lý vận hành giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cấp điện.

Song hành với hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành. Nhờ đó, tình hình đăng ký dịch vụ qua cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử và dịch vụ điện cấp độ 4 đã được công ty thực hiện có hiệu quả.

P.V