Công ty Thủy điện Sông Bung chuyển đổi số để bắt kịp với xu thế của thời đại

Công ty Thủy điện Sông Bung với mong muốn bắt kịp với xu thế của thời đại đã đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng ứng dụng các công nghệ hiện đại.
Bước đầu thực hiện công tác chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung

Hiện nay, Chuyển đổi số là yếu tố bắt buộc để doanh nghiệp “sống sót” trên thị trường. Công ty Thủy điện Sông Bung với mong muốn bắt kịp với xu thế của thời đại đã đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng mới nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của đơn vị.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Nhìn lại quá khứ chúng ta đã trải qua nhiều cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử nhân loại. Đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng Công nghiệp 4.0) mọi người kết nối với nhau mà không còn ranh giới nữa. Với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 con người có thể tạo ra trí tuệ nhân tạo thay thế bộ não con người làm rất nhiều công việc đòi hỏi cao về an toàn và hiệu quả cao trong sản xuất và quản lý. Để tồn tại và phát triển mỗi chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn về “Chuyển đổi số”.

Theo sổ tay chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thì Chuyển đổi số (digital transformation) được định nghĩa: Là quá trình thay đổi tổng thể toàn diện của mỗi cá nhân, tổ chức về cách làm việc và phương thức sản xuất trên môi trường số dựa trên các công nghệ mang tính đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) như Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial intelligence), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT– Internet of Things) và chuỗi khối (Block Chain)...v.v.

Xác định được mục tiêu của EVN là cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022. Đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Công ty Thủy điện Sông Bung nói riêng và Tổng công ty Phát điện 2 nói chung, ngay từ ban đầu luôn xác định rằng, công tác chuyển đổi số là một việc vô cùng quan trọng và cần làm ngay một cách nghiêm túc hiệu quả và có chiều sâu. Chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay mang đến nhiều cơ hội và là thách thức đối với mỗi đơn vị.

Tại Tổng công ty Phát điện 2, Ban lãnh đạo và các ban Tổng công ty thực hiện nhiều chương trình đào tạo nhận thức và triển khai các công việc gắn với thực tế điều kiện và môi trường của các đơn vị nơi quản lý và vận hành các Nhà máy Thủy điện và Nhiệt điện trong đơn vị. Hơn hai năm qua, trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tuy nhiên bằng sự nỗ lực rất lớn từ Ban Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 thì các công việc quan trọng trong việc triển khai công tác chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung, các đơn vị nói riêng và tại Tổng công ty Phát điện 2 nói chung luôn được đảm bảo hiệu quả và có chiều sâu bao gồm rất nhiều nhóm lĩnh vực.

Triển khai hệ thống báo cáo điều hành BI
Triển khai hệ thống báo cáo điều hành BI

Công ty Thủy điện Sông Bung cũng đã tham gia nhiều chương trình, khóa đào tạo vô cùng thiết thực như: i. Đào tạo “Chiến lược doanh nghiệp số” - khoá học cho các cán bộ, lãnh đạo - những người đóng vai trò xác định tầm nhìn và dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị; ii. Đào tạo nhận thức về mô hình dữ liệu vận hành và bảo dưỡng (O&M) tập trung là giải pháp thể hiện rõ sự hội tụ của hệ thống IT và OT trong quản lý vận hành các nhà máy điện. Với việc nghiên cứu áp dụng mô hình tổ chức dữ liệu vận hành & bảo dưỡng tập trung; iii. Hội thảo trực tuyến về công tác chuyển đổi số với mục tiêu hỗ trợ EVNGENCO2 đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số nhanh chóng, bền vững và hiệu quả (EVNGENCO2 phối hợp với Microsoft và OSIsoft tại Việt Nam tổ chức). iv. Hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính với mục tiêu tìm ra giải pháp tối ưu và định hướng áp dụng chuyển đổi số đối với công tác tài chính kế toán của EVNGENCO2 (EVNGENCO2 phối hợp với các đối tác FPT, Tableau, Fidelity và SAP tổ chức); v. Hội thảo Chuyển đổi số Trung tâm giám sát vận hành từ xa nhằm ứng dụng công nghệ để xây dựng các trung giám sát vận hành từ xa …

Ảnh minh họa (nguồn Fanpage Tổng công ty Phát điện 2)
Ảnh minh họa (nguồn Fanpage Tổng công ty Phát điện 2)

Xác định được mục tiêu và kế hoạch chiến lược chuyển đổi số của Công ty bám sát kế hoạch Tổng công ty giao. Công ty Thủy điện Sông Bung rất được chú trọng và triển khai các đầu mục công việc theo kế hoạch của Tổng công ty, bám sát các chỉ đạo của EVNGENCO2 để triển khai cho đơn vị.

Các nội dung công tác chuyển đổi số của đơn vị đã triển khai là: i. Công ty đã tổ chức kiện toàn nhân sự tham gia công tác chuyển đổi số tại đơn vị và cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 2; ii. Công ty đã tổ chức thường xuyên việc phát động các ý tưởng cải tiến thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 theo hướng giảm tải bớt việc thao tác hay nhập số liệu thủ công bằng tay hay việc cải tiến các công nghệ cũ đã lỗi thời và không được tin cậy bằng những công nghệ tiên tiến với tuổi đời lâu hơn (Thay mới hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 nhằm phục cho công việc truyền số liệu của Nhà máy đến A0, A3 và việc theo dõi vận hành thiết bị an toàn tin cậy hơn); iii. Công ty đã triển khai và áp dụng thành công công tác bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM trên phần mềm Quản lý kỹ thuật PMIS. Công ty đã đã hoàn thành phân tích RCM toàn bộ hệ thống thiết bị cho cả 02 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 & Sông Bung 4 và lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn năm 2022 theo RCM được EVNGENCO2 phê duyệt cho các danh mục như Trung tu H2 - Sông Bung 2, Trung tu H1 - Sông Bung 4, Đại tu Đập tràn – Cửa nhận nước Sông Bung 4; iv. Công ty đã tổ chức lớp đào tạo việc sử dụng và cập nhập cơ sở dữ liệu của hệ thống PMIS cho cả 02 Nhà máy và thực hành thao tác giao nhận ca, cấp phiếu công tác, lệnh công tác, giao nhận đề xuất vật tư trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS; v. Công ty đã hoàn thiện trên 90% cơ sở dữ liệu của hệ thống PMIS cho cả 02 Nhà máy, trong đó thiết bị được số hóa, được cập nhật đầy đủ về số lượng và thông tin theo qui định vào hệ thống phần mềm PMIS; vi. Công ty đã áp dụng việc quản lý kho thiết bị dựa trên nền tảng thành tựu của việc chuyển đổi số …

Hệ thống giám sát PCTT&TKCN từ xa của Công ty Thủy điện Sông Bung
Hệ thống giám sát PCTT&TKCN từ xa của Công ty Thủy điện Sông Bung

Công tác Chuyển đổi số đòi hỏi sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Chuyển đổi số phải gắn với những công việc thực tiễn từ công việc hằng ngày và hiện trạng thiết bị. Với những công việc đã và đang triển khai tại Công ty Thủy điện Sông Bung và Tổng công ty Phát điện 2, chúng ta có quyền hi vọng về những hiệu quả mong đợi mà chuyển đổi số mang lại cho Tổng Công ty nói chung và Công ty Thủy điện nói riêng trong thời gian tới. Chuyển đổi số không chỉ có vai trò quan trọng tại đơn vị mà chuyển đổi số còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội.

Chuyển đổi số mang lại cho các đơn vị cơ hội “mở ra nhiều tiềm năng hơn nữa” bằng cách cho phép chúng ta mở rộng quy mô hiệu quả, cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp chúng ta truy cập vào lượng dữ liệu tài nguyên khổng lồ. Chúng ta có thể theo dõi tất cả các loại chỉ số, thông số vận hành và tuổi thọ của các thiết bị. Ngoài ra chuyển đổi số còn cho phép chúng ta sắp xếp các dữ liệu của mình một cách trực quan và dễ dàng truy cập cũng như cho phép chúng ta đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu ấy một cách chính xác, nhanh chóng hơn.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2
Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2

Sự thúc đẩy chuyển đổi số giúp Công ty Thủy điện Sông Bung, các đơn vị trong Tổng công ty được có cơ hội cạnh tranh về sự đổi mới, tốc độ và khả năng thích ứng để cùng nhau phát triển. Các đơn vị cần tìm ra giải pháp phù hợp để nâng cao trải nghiệm và đáp ứng các yêu cầu của công việc trong hiện tại và tương lai. Ngoài ra còn cho phép mọi người giữa các bộ phận trực tiếp và gián tiếp trong toàn bộ đơn vị được giao tiếp tốt và thường xuyên hơn. Nhờ việc sử dụng các nền tảng ứng dụng quản trị tự động, các bộ phận có thể dễ dàng chia sẻ tất cả các loại thông tin, tài liệu dễ dàng bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Nhờ đó giúp cải thiện khả năng cộng tác, giúp cho chúng ta tiết kiệm tối đa chi phí cho các hoạt động của mình.

Nhìn chung, bằng việc ứng dụng chuyển đổi số, mỗi đơn vị chúng ta có thể tự động hóa các quy trình mà trước đây được thực hiện theo cách thủ công và rất tốn thời gian, ví dụ: Thu thập dữ liệu thông số thiết bị vận hành, quản lý tài chính, quản trị công việc, nhân sự, lập báo cáo,… Điều này sẽ có tác động tích cực đến năng suất và cải thiện sự hài lòng của cán bộ công nhân viên, vì chúng ta sẽ không còn phải thực hiện các nhiệm vụ đơn điệu và có thể sử dụng tốt hơn các kỹ năng của mình.

Với những quyết tâm của cán bộ công nhân viên cùng với chiến lược đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung chúng ta có quyền tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi số của đơn vị nói riêng và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) nói chung sẽ thành công, góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn công trình và hiệu quả trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Văn Nhân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty Thủy điện Sông Bung

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tổng công ty Điện lực miền Trung lập 28 đội xung kích ứng phó bão Noru

Tổng công ty Điện lực miền Trung lập 28 đội xung kích ứng phó bão Noru

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đang tập trung toàn lực, khẩn trương ứng phó cơn bão số 4 - bão Noru được dự báo đổ bộ vào các tỉnh miền Trung.
PC Đắk Lắk: Đẩy mạnh số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh

PC Đắk Lắk: Đẩy mạnh số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh

Ðể đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ điện, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã từng bước ứng dụng số hóa các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Tập đoàn MCC

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Tập đoàn MCC

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có buổi làm việc trực tuyến với Tập đoàn MCC để xử lý vướng mắc dự án TISCO2.
Growatt được xếp hạng trong số 3 nhà cung cấp biến tần hàng đầu trên toàn cầu

Growatt được xếp hạng trong số 3 nhà cung cấp biến tần hàng đầu trên toàn cầu

Sự nỗ lực về công nghệ, sản phẩm chất lượng đã giúp Công ty Growatt nhận danh hiệu là 1 trong 3 nhà cung cấp biến tần hàng đầu thế giới.
Ứng dụng VinShop và cuộc cách mạng "một chạm" cho tạp hoá truyền thống

Ứng dụng VinShop và cuộc cách mạng "một chạm" cho tạp hoá truyền thống

Với ứng dụng VinShop, các chủ tiệm tạp hóa chỉ bằng “một chạm” trên thiết bị di động đã và đang dần thay đổi mô hình bán lẻ truyền thống.

Tin cùng chuyên mục

PC Kon Tum: Đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện

PC Kon Tum: Đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện

Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã có nhiều giải pháp đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện và phòng tránh tai nạn, sự cố cháy nổ về điện.
C.P. Việt Nam đạt top 10 “Thương hiệu uy tín - Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng 2022”

C.P. Việt Nam đạt top 10 “Thương hiệu uy tín - Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng 2022”

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã giúp C.P. Việt Nam vinh danh “Thương hiệu uy tín - Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng 2022”.
Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19

Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19

Báo chí Thanh Hóa sẽ đồng hành, chia sẻ những khó khăn, nhân rộng những điển hình doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa sau đại dịch Covid-19.
Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam: Đồng hành để phát triển và thành công

Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam: Đồng hành để phát triển và thành công

Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam diễn ra từ ngày 21- 23/9/2022 tại Đà Nẵng do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức đã thành công tốt đẹp.
PC Đắk Lắk: Hoàn thành 5 căn nhà tình nghĩa do EVNCPC hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

PC Đắk Lắk: Hoàn thành 5 căn nhà tình nghĩa do EVNCPC hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) hoàn thành 2 căn nhà cuối cùng trong số 5 căn nhà mà Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III

Ngày 23/9/2022, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2 dự án truyền tải điện khu vực Tây Bắc gặp khó khăn về mặt bằng

2 dự án truyền tải điện khu vực Tây Bắc gặp khó khăn về mặt bằng

Ngày 23/9, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung đã tới kiểm tra, đốc thúc tiến độ các dự án truyền tải điện khu vực Tây Bắc.
Giải pháp bền vững tại doanh nghiệp hàng tiêu dùng

Giải pháp bền vững tại doanh nghiệp hàng tiêu dùng

Một trong những giải pháp cho bức tranh tiêu dùng bền vững mà Unilever Việt Nam đang hướng tới chính là mô hình kinh tế tuần hoàn.
Công ty Xây dựng Trương Gia tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy nhân sự

Công ty Xây dựng Trương Gia tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy nhân sự

Công ty Trương Gia đang tái cấu trúc nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân sự tốt hơn, đảm bảo triển khai dự án khu biệt thự Nghỉ dưỡng VS Phoenix Villa
Khởi công Dự án cẩu khung đầu tiên của Việt Nam thương hiệu Tân cảng Sài Gòn

Khởi công Dự án cẩu khung đầu tiên của Việt Nam thương hiệu Tân cảng Sài Gòn

Công ty CP Tân cảng Gantry tổ chức lễ khởi công dự án “Đóng mới cẩu RTG”, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu sản xuất cẩu khung đầu tiên của Việt Nam.
Tín hiệu tích cực ngày càng rõ, Vinamilk đón đà hồi phục trong cuối năm 2022 – Đầu năm 2023?

Tín hiệu tích cực ngày càng rõ, Vinamilk đón đà hồi phục trong cuối năm 2022 – Đầu năm 2023?

Nhu cầu tiêu thụ đón đà hồi phục từ nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023 trong khi giá nguyên liệu đầu vào có xu hướng giảm sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận của Vinamilk.
LILAMA gia công chế tạo thiết bị cho nhà máy sản xuất hydro tại Hoa Kỳ

LILAMA gia công chế tạo thiết bị cho nhà máy sản xuất hydro tại Hoa Kỳ

Vừa qua, LILAMA đã ký hợp đồng với đối tác Thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA để gia công chế tạo thiết bị cho nhà máy sản xuất hydro tại Hoa Kỳ.
Hội thảo giới thiệu Chỉ số Kinh doanh liêm chính Việt Nam: Tham nhũng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực

Hội thảo giới thiệu Chỉ số Kinh doanh liêm chính Việt Nam: Tham nhũng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực

Chỉ số Kinh doanh liêm chính Việt Nam được đánh giá là một công cụ đánh giá mức độ thực hiện liêm chính trong kinh doanh của doanh nghiệp.
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy và hệ liên kết năm 2022

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy và hệ liên kết năm 2022

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học công lập trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1.
Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng Profit500

Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng Profit500

Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022.
Công ty TNHH Affina Việt Nam và PTI Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược

Công ty TNHH Affina Việt Nam và PTI Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 19/9, Công ty TNHH Affina Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược cùng PTI Hồ Chí Minh- công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
Trung Nguyên Legend khai trương mô hình thế giới cà phê đầu tiên tại Thượng Hải

Trung Nguyên Legend khai trương mô hình thế giới cà phê đầu tiên tại Thượng Hải

Ngày 21/9/2022, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên trên thế giới đã khai trương tại trung tâm Thượng Hải, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam.
Điểm danh Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2022

Điểm danh Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2022

Ngày 21-9 tại Hà Nội, Brand Finance và Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam đã công bố Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.
EVN lý giải vì sao doanh thu tăng 4%, vẫn lỗ gần 16.600 tỷ đồng

EVN lý giải vì sao doanh thu tăng 4%, vẫn lỗ gần 16.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng tăng hơn 4% nhưng lỗ sau thuế hợp nhất 16.586 tỷ đồng.
Bảo hiểm PVI lần thứ hai liên tiếp được vinh danh Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Bảo hiểm PVI lần thứ hai liên tiếp được vinh danh Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Bảo hiểm PVI lần thứ 2 liên tiếp là được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2020-2021 và 2021-2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động