Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 30/11/2021 01:35

Công ty Thủy điện Sơn La sản xuất 11,56 tỷ kWh năm 2020

09:13 | 16/01/2021
Thông tin được Công ty thủy điện Sơn La đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
11,56 tỷ kWh là sản lượng mà Công ty Thủy điện Sơn La sản xuất được năm 2020.
Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Công ty Thủy điện Sơn La được EVN giao quản lý vận hành 02 nhà máy là Nhà máy thủy điện Sơn La (2.400MW) và NM Thủy điện Lai Châu (1.200 MW) cách xa nhau hơn 300Km. Mặc dù năm 2020 tình hình khí tượng thủy văn tiếp tục diễn biến phức tạp, lưu lượng nước về các hồ trong 7 tháng đầu năm thấp hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng chịu sự tác động lớn từ đại dịch Covid - 19 diễn ra trên toàn cầu làm ảnh hưởng đến việc cung ứng vật tư thiết bị nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật của chuyên gia nước ngoài. Xong tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La đã không ngừng phấn đấu, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất, phối hợp vận hành đảm bảo đúng quy trình, tận dụng tối đa nguồn nước và an toàn tuyệt đối cho công trình, thượng và hạ lưu hồ chứa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, vận hành 02 công trình thủy điện quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia, với kết quả đạt được như:

Ngày 11/10/2020, Công ty đã vui mừng đón nhận sự kiện sản lượng điện sản xuất lũy kế của 2 nhà máy đã đạt mốc 100 tỷ kWh (trong đó thủy điện Sơn La đạt 80 tỷ kWh, thủy điện Lai châu đạt 20 tỷ kWh). Tổng sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy năm 2020 là 11,56/11,21 tỷ kWh đạt 103,12% so với kế hoạch EVN giao (NMTĐ Sơn La: 7,863/7,458 tỷ kWh, vượt 5,44% so với kế hoạch giao; NMTĐ Lai Châu: 3,698/3,753 tỷ kWh, đạt 98,53% so với kế hoạch giao). Quản lý vận hành an toàn và hiệu quả 02 Công trình (TĐ Sơn La và TĐ Lai Châu), đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật do EVN giao. Thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”. Hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng.

Công ty đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ tại 2 Công trình thủy điện Sơn La và Lai Châu, đã thực hiện hoàn thành 43 danh mục SCL, 60 danh mục SCTX, 27 danh mục DVMN, 08 danh mục ĐTXD. Các danh mục/hạng mục đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Năm 2020 Công ty đã nộp ngân sách là 2.346 tỷ đồng (trong đó nộp tại tỉnh Sơn La 1.033 tỷ đồng, tại tỉnh Lai Châu 750 tỷ đồng, tại tỉnh Điện Biên 149 tỷ đồng và Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam 414 tỷ đồng). Giá trị và tỷ trọng đóng góp ngân sách lớn đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khu vực Tây Bắc.

Công ty luôn đảm bảo việc làm, thu nhập tiền lương, tiền thưởng, chế độ trích nộp BHXH, BHYT, quyết toán BHXH hàng tháng, chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động… đảm bảo đúng, đủ và kịp thời theo chế độ quy định của Nhà nước, hướng dẫn của EVN. Tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, động viên thăm hỏi con CBCNV trong công ty...tạo đời sống văn hóa, tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh cho người lao động yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

11,56 tỷ kWh là sản lượng mà Công ty Thủy điện Sơn La sản xuất được năm 2020.
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đạt được trong năm 2020; một năm đầy khó khăn thử thách do đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt miền Trung; nhưng các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc lại hạn hán, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu thấp hơn so với hàng năm. Cũng tại Hội nghị đông chí cũng đã cung cấp thông tin kết quả và 10 thành tích nổi bật của EVN đã đạt được trong năm 2020. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong suốt các năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Đây là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể CBCNV, NLĐ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời là sự khích lệ để Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa ngành Điện lực Việt Nam phát triển vững mạnh toàn diện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm mà Công ty thủy điện Sơn La cần triển khai thực hiện trong năm 2021 cụ thể như: Tập trung thực hiện thành công chủ đề năm 2021 mà EVN chọn là năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn, phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Do vậy đề nghị Công ty bám sát chủ đề này, đẩy mạnh tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí; Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2021 với tổng sản lượng phát 2 nhà máy là: 11,983 tỷ kWh trong đó (TĐ Sơn La: 8.391 Triệu kWh tăng 12,5% so với KH giao 2020; TĐ Lai Châu: 3.592 Triệu kWh giảm 4,28% so với KH giao 2020); Đảm bảo vận hành an toàn công trình, thiết bị, theo dõi, quan trắc, đánh giá theo quy định. Phối hợp cùng Trung tâm điều độ Quốc gia (A0) vận hành sử dụng nước hiệu quả trong mùa khô, đảm bảo nhu cầu nước hạ du và hoàn thành kế hoạch tích nước cuối năm để chuẩn bị vận hành năm 2021. Đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng EVN giao cho năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác; Phối hợp Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) thực hiện tốt các công tác sửa chữa trong năm 2021; Phối hợp, hỗ trợ các Ban QLDA, các đơn vị trong EVN trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại địa bàn Công trình như: đường dây 220kV Mường Tè – Lai Châu, các dự án truyền tải điện, trung hạ áp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và điều hành sản xuất; khai thác, sử dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm do EVN triển khai; Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật để tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động. Tập đoàn luôn hỗ trợ và ghi nhận các sáng kiến của các tập thể, cá nhân; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo tổng thể, đảm bảo có lực lượng kế cận đủ năng lực và kinh nghiệm cho giai đoạn 3-5 năm tiếp theo.

Tại Hội nghị Phó Tổng giám đốc EVN, thừa uỷ quyền của Ủy ban Quản lý vôn Nhà nước đã trao Cờ Thi đua cho tập thể Phân xưởng Thủy công của Công ty; Cờ thi đua và Bằng khen của EVN cho 03 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng đã trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La vì đã đoạt giải Khuyến Khích trong Cuộc thi sáng tạo Video clip Bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đồng thời nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể và cá nhân của Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La đã phối hợp thực hiện hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cũng như hoạt động Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng đã trao 02 Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 02 cá nhân; 01 Bằng khen toàn diện của Công đoàn ĐLVN cho 01 tập thể.

Một số hình ảnh Hội nghị.

11,56 tỷ kWh là sản lượng mà Công ty Thủy điện Sơn La sản xuất được năm 2020.
Toàn cảnh Hội nghị
11,56 tỷ kWh là sản lượng mà Công ty Thủy điện Sơn La sản xuất được năm 2020.
Ông Khương Thế Anh – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị
11,56 tỷ kWh là sản lượng mà Công ty Thủy điện Sơn La sản xuất được năm 2020.
Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Trưởng phòng KTAT phát biểu tham luận tại Hội nghị

PV