Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 31/05/2020 04:58

Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

10:00 | 10/02/2019
Vào năm thứ 90 trong bước đường hình thành và phát triển, Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Thuốc lá Sài Gòn) đã có bước phát triển vượt bậc và đang hướng đến các mục tiêu chiến lược cho giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 với mục tiêu chính là giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành sản xuất, kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam và xuất khẩu.  

Mục tiêu lớn

Theo Ban lãnh đạo Thuốc lá Sài Gòn, các mục tiêu, tầm nhìn chiến lược và các giá trị cốt lõi của công ty đều thấm đến mỗi CBCNV, người lao động (NLĐ). Đó là giữ vị trí dẫn đầu trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu; phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, quan tâm đến sức khỏe cộng đồng; nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh của công ty, tương xứng với nguồn lực. Muốn vậy, phải tuân theo các giá trị cốt lõi: Luôn ý thức được chất lượng sản phẩm quyết định sự tồn tại của công ty; luôn đổi mới và sáng tạo thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng; hợp tác, chia sẻ để cùng phát triển; đoàn kết, chuyên nghiệp, năng động.

cong ty thuoc la sai gon huong den muc tieu phat trien ben vung

Để thực hiện mục tiêu, Thuốc lá Sài Gòn tái cơ cấu hệ thống quản trị và nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Có chiến lược tài chính dài hạn, sử dụng vốn hiệu quả, tập trung nguồn lực tài chính của nhóm công ty để đầu tư chiều sâu; tập trung phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thương hiệu, tránh cạnh tranh nội bộ.

Thống nhất trong chỉ đạo

Năm 2018 và những năm gần đây Thuốc lá Sài Gòn luôn đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh cao và bền vững. Có được thành tích trên là nhờ Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty luôn đoàn kết, thống nhất cao trong định hướng, giải pháp sản xuất, kinh doanh. Cụ thể tập trung vào các khâu then chốt như: Phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư phát triển thương hiệu, định hướng thị trường nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, mở rộng và đa dạng hóa thị trường; phát huy lợi thế mua hàng quy mô lớn trong giao dịch quốc tế. Công ty cũng tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị cho sản xuất, đo lường và phân tích để giành ưu thế trong ngành.

Nhờ vậy sản xuất, kinh doanh năm 2018 của công ty duy trì mức tăng khá: Doanh thu ước tính đạt 5.781,94 tỷ đồng; nộp ngân sách ước tính 3.327,49 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 244,71 tỷ đồng tăng hơn 4% so với năm 2017.

Để người lao động gắn bó với công ty

Người lao động tại CT.TLSG luôn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động. 100% công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) được đóng BHXH, BHYT, BHTN… và đảm bảo thu nhập, đời sống ổn định, NLĐ yên tâm sản xuất và gắn bó với công ty.

Công đoàn công ty phối hợp với Đảng ủy, chính quyền thực hiện tốt chế độ tiền lương chế độ làm việc của NLĐ; các chế độ phúc lợi, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi ốm đau; mua bảo hiểm tai nạn 24/24…

Công đoàn đã đề xuất trợ cấp khó khăn cho 243 CNVCLĐ với số tiền 219 triệu đồng; thăm hỏi 46 đoàn viên công đoàn; giao cho các công đoàn bộ phận trực tiếp thăm hỏi công nhân ốm đau nằm viện và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đề xuất 72 trường hợp công nhân vay tiền sửa chữa nhà ở, số tiền: 1,080 tỷ đồng và 3 trường hợp vay tiền chữa bệnh cho người thân, số tiền 60.000.000đồng/người; duy trì tốt bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho công nhân.

Công đoàn tổ chức nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, NLĐ như tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, tay nghề; phong trào cải tiến kỹ thuật, xanh sạch đẹp; tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Trần Khanh