Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 00:23

Công ty than Mạo Khê đưa Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng vào cuộc sống

17:14 | 11/01/2019
Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐU của Đảng ủy Than Quảng Ninh, vừa qua, Đảng uỷ Công ty than Mạo Khê đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho trên 160 đồng chí là cán bộ chủ chốt.

Hội nghị đã được đồng chí Lương Xuân Sớm – Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, trong đó tập trung học tập, nghiên cứu làm rõ những quan điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

cong ty than mao khe dua nghi quyet trung uong 8 khoa xii cua dang vao cuoc song
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 cho cán bộ chủ chốt

Sau hội nghị học tập của cán bộ chủ chốt, tính đến hết ngày 10/1/2019 vừa qua, 40 chi bộ trong toàn Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng tới cấp ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Thông qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên trong công ty nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng trên cơ sở đảm bảo tính chủ động, sáng tạo, từ đó nghiên cứu áp dụng phù hợp với đặc điểm của đơn vị, gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác góp phần cùng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Phạm Cừ - Than Mạo Khê