Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: Đại hội đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

Vừa qua, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.  

Tại đại hội, lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết: Đại hội đổi mới với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới- Phát triển” và xác định nhiệm vụ ưu tiên tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chăm lo nguồn nhân lực, phát triển đảng.

4525 dai hoi
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 08/5/2020 đến ngày 09/5/2020

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đảng bộ công ty; trọng tâm là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp đó là: sản xuất, kinh doanh, đồng thời chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

4526 dai hoi 3
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 08/5/2020 đến ngày 09/5/2020

Đồng thời lãnh đạo cũng cho biết, trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt và người lao động của công ty đã quyết tâm, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II đã đề ra.

4528 dai hoi 4
Lần lượt từ trái sang: Đ/c Lê Việt Cường - PTGĐ Công ty; Đ/c Ngô Sinh Nghĩa - Phó Bí thư, Phụ trách Đảng ủy Công ty; Phó Tổng giám đốc, Thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty; Đ/c Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch công đoàn Công ty

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đã đạt được nhiều kết quả: công tác lãnh đạo, chỉ đạo SXKD của Công ty đã cơ bản đạt kết quả rất tích cực, sản lượng điện sản xuất luôn giữ mức tăng trưởng cao; kiện toàn mô hình tổ chức và định biên lao động của Công ty theo mô hình tổ chức và định biên lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo thu nhập cho người lao động; ứng dụng Công nghệ thông tin trong SXKD, đã được Công ty đã áp dụng thực hiện triệt để, đồng bộ các hệ thống, các phần mềm quản lý khác. Công tác quản trị các hệ thống, cơ sở dữ liệu được thực hiện thuận tiện, an toàn và bảo mật đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và các hoạt động của các tổ chức được Đảng ủy Công ty chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới với trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, hằng năm Đảng bộ có từ 80 - 95% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ....

4525 dai hoi 2
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự báo tình hình trong giai đoạn tới, đại hội đã tiến hành thảo luận, đề ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Nâng cao trình độ, hiệu quả quản lý của đội ngũ cán bộ; Khai thác tốt các nguồn lực, bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tạo ra động lực mới trong quản lý, xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững; Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là sản xuất và kinh doanh điện, đảm bảo việc phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cán bộ công nhân viên, người lao động; Đảm bảo ổn định an ninh, chính trị và an toàn trong sản xuất kinh doanh. Quản lý, khai thác tốt các công trình đã đầu tư; Tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp và cải tạo các công trình, thiết bị có trọng tâm, trọng điểm và mang tính chiến lược lâu dài; Thực hiện cải tạo, nâng cao công tác bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Phòng chống cháy nổ, nhằm luôn đảm bảo cho đơn vị và địa bàn an toàn.

4530 dai hoi 6
Đ/c Nguyễn Hữu Thọ - Uỷ viên Ban thường vụ ,Thủ trưởng cơ quan tổ chức - nội vụ TP Hạ Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy TP.Hạ Long, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Uỷ viên Ban thường vụ,Thủ trưởng cơ quan tổ chức - nội vụ TP Hạ Long đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty trong 5 năm qua, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và công tác xây dựng Đảng của thành phố Hạ Long.

Trong giai đoạn tới, tình hình kinh tế trong nước và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, thành phố Hạ Long cũng sẽ có nhiều thay đổi, lĩnh vực và không gian phát triển rộng hơn với mục tiêu xây dựng thành phố Hạ Long là thành phố thông minh, yêu cầu đối với Đảng bộ Công ty là tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý kỹ thuật; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, bổ sung nguồn cho Đảng.

4531 dai hoi 9
Đ/c Phùng Văn Sinh - Ủy viên Ban thường vụ, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát điện 1 tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí có đủ ủy tín, năng lực để điều hành các hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

4533 dai hoi 10
Đ/c Phùng Văn Sinh - Ủy viên Ban thường vụ, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát điện 1 tặng hoa chúc mừng đại hội
Kim Tuyến
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam duy trì ổn định sản lượng khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực, nộp ngân sách Nhà nước 66,1 nghìn tỷ đồng.
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 15 năm xây dựng và phát triển

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 15 năm xây dựng và phát triển

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 239 – QĐ⁄ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất các phương án đảm bảo cấp điện an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.
EVNHANOI: Tra cứu thông tin tiền điện dễ dàng trên ứng dụng Zalo

EVNHANOI: Tra cứu thông tin tiền điện dễ dàng trên ứng dụng Zalo

Khách hàng sử dụng điện tại Hà Nội có thể dễ dàng tra cứu thông tin tiền điện hàng tháng của gia đình ngay trên ứng dụng Zalo của EVNHANOI.
Công ty PVCoating tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty PVCoating tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating, mã chứng khoán: PVB) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn VNPT

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn VNPT

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tổng thể, toàn diện giai đoạn 2022-2026.
BRG Đà Nẵng Golf Resort được vinh danh trong Top 100 Sân gôn tốt nhất thế giới 2022

BRG Đà Nẵng Golf Resort được vinh danh trong Top 100 Sân gôn tốt nhất thế giới 2022

Tạp chí gôn hàng đầu thế giới Golf Digest vừa công bố danh sách Top 100 Sân gôn tốt nhất thế giới 2022, trong đó có sân gôn BRG Đà Nẵng Golf Resort.
Những bước tiến dài của ngành thép Việt Nam

Những bước tiến dài của ngành thép Việt Nam

Tăng trưởng ngành thép Việt Nam những năm gần đây đều ở mức hai con số. Sản lượng sản xuất thép thô (phôi thép) của doanh nghiệp trong nước vào năm 2021.
Ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Điều hành CLB.
Khánh thành trạm sạc xe điện VinFast đầu tiên tại cửa hàng xăng dầu PV OIL

Khánh thành trạm sạc xe điện VinFast đầu tiên tại cửa hàng xăng dầu PV OIL

VinFast và Tổng công ty Dầu Việt Nam chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện đầu tiên tại cửa hàng xăng dầu PVOIL tại Cát Hải, Hải Phòng.
Ứng dụng VinShop - trụ cột giúp One Mount được Google vinh danh

Ứng dụng VinShop - trụ cột giúp One Mount được Google vinh danh

Ứng dụng VinShop (thuộc Tập đoàn One Mount) trụ cột giúp Tập đoàn được Google vinh danh là đối tác có chuỗi cung ứng và logistics xuất sắc nhất năm 2022.
Fukuoka và Nagoya (Nhật Bản) nồng hậu chào đón hành khách Vietjet

Fukuoka và Nagoya (Nhật Bản) nồng hậu chào đón hành khách Vietjet

Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Fukuoka và Nagoya được chào đón nồng hậu bởi nghi thức vòi rồng và quà lưu niệm của người dân.
Đoàn Thanh niên EVN: Xung kích trong hoạt động đổi mới, sáng tạo

Đoàn Thanh niên EVN: Xung kích trong hoạt động đổi mới, sáng tạo

Với 622 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát huy sức trẻ trong các hoạt động đổi mới, sáng tạo.
Vietjet chào đón du khách trở lại thành phố biển Busan (Hàn Quốc)

Vietjet chào đón du khách trở lại thành phố biển Busan (Hàn Quốc)

Vietjet đã trở lại thành phố biển Busan (Hàn Quốc) với đường bay Hà Nội - Busan (Hàn Quốc) với 3 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ tư, sáu, chủ nhật.
Cần có cái nhìn khách quan, công bằng với giá phân bón

Cần có cái nhìn khách quan, công bằng với giá phân bón

Một vài tháng trở lại đây, giá phân bón trong nước đã bắt đầu giảm, tuy nhiên mức giá hiện nay vẫn còn rất cao so với giá của 2 năm trước.
Ấm áp chương trình Hiến máu nhân đạo của Đoàn thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Ấm áp chương trình Hiến máu nhân đạo của Đoàn thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Đoàn thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2022.
Sunshine Group ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Sunshine Group ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Sáng ngày 01/7, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) và Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF Group).
Dòng đèn LED chuyên dụng của Tập đoàn Signify đoạt Giải thưởng Red Dot Design Award 2022

Dòng đèn LED chuyên dụng của Tập đoàn Signify đoạt Giải thưởng Red Dot Design Award 2022

Dòng đèn LED chuyên dụng Philips GreenPerform Highbay Gen5 của Tập đoàn Signify vừa đoạt giải thưởng về thiết kế sản phẩm Red Dot Design Award 2022.
Sony Electronics Việt Nam lên kệ các dòng Smart TV BRAVIA XR 2022

Sony Electronics Việt Nam lên kệ các dòng Smart TV BRAVIA XR 2022

Sony Electronics Việt Nam chính thức công bố giá bán các sản phẩm mới thuộc thế hệ Smart TV BRAVIA XR 2022 với kích thước đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dùng.
Tập đoàn FrieslandCampina: Thành công nhờ con đường phát triển bền vững

Tập đoàn FrieslandCampina: Thành công nhờ con đường phát triển bền vững

Chủ tịch ngành hàng F&B của Tập đoàn FrieslandCampina, phát triển bền vững không chỉ dừng ở việc bảo vệ môi trường mà còn là đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.
Tổng công ty Khí Việt Nam: Công tác tài chính kế toán luôn chủ động sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Tổng công ty Khí Việt Nam: Công tác tài chính kế toán luôn chủ động sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tài chính kế toán cho toàn thể cán bộ công nhân viên làm công tác Tài chính Kế toán trong toàn Tổng công ty.
VNPT Money nhận chứng chỉ bảo mật PCI-DSS cấp độ cao nhất

VNPT Money nhận chứng chỉ bảo mật PCI-DSS cấp độ cao nhất

Chỉ một năm sau khi nhận chứng chỉ PCI DSS 3.2.1 Level 2, VNPT Money đã vinh dự được nhận chứng chỉ bảo mật PCI-DSS cấp độ 1 do Tập đoàn CMC cấp.
Top 100 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2022 gồm những sản phẩm nào?

Top 100 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2022 gồm những sản phẩm nào?

Hanwha Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Top 100 sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em” dành cho sản phẩm Life Fun:D – Sống thoả chất.
Từ ngày 1/7/2022: Điện lực TP. Hồ Chí Minh thay đổi mẫu hóa đơn tiền điện

Từ ngày 1/7/2022: Điện lực TP. Hồ Chí Minh thay đổi mẫu hóa đơn tiền điện

Từ ngày 1/7/2022, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mẫu hóa đơn tiền điện mới đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Petrovietnam và Tổng công ty Khí Việt Nam ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng

Petrovietnam và Tổng công ty Khí Việt Nam ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng

Ngày 27/6, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động