Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/10/2020 16:28

Công tác xây dựng Đảng được Chi ủy Cục Phòng vệ thương mại quan tâm trên cả 3 mặt trận

22:16 | 07/06/2020
Hoà trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025, mới đây Chi bộ Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đã tổ chức thành côg Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, cùng các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Cục Phòng vệ thương mại đã nghiêm túc việc quán triệt, tổ chức thực hiện điều lệ Đảng; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản theo quy định; duy trì chế độ báo cáo thường xuyên; cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động bám sát nhiệm vụ chính trị của Cục. Duy trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đảng viên; tăng cường, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là công tác giám sát thường xuyên.

cong tac xay dung dang duoc chi uy cuc phong ve thuong mai quan tam tren ca 3 mat tran

Trong công tác chuyên môn với lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng vệ thương mại (PVTM) Chi ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Cục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao như: xây dựng các chương trình, đề án, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về PVTM, hoàn thành nội dung đàm phán PVTM trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP); tiếp tục đàm phán về PVTM trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Isarel; triển khai nghiên cứu tiền khả thi về PVTM trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Mercosur; chủ động theo dõi, nghiên cứu, thường xuyên xây dựng báo cáo về tác động của tranh chấp thương mại Mỹ - Trung.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các biện pháp PVTM (bán phá giá, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp PVTM) để bảo vệ ngành sản xuất trong nước đã góp phần bảo vệ công ăn việc làm của hơn 150.000 người lao động thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích sản xuất trong nước phát triển và hỗ trợ cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. Với việc tăng thuế nhập khẩu, các biện pháp PVTM được áp dụng cũng đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước với mức thuế thu được ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

cong tac xay dung dang duoc chi uy cuc phong ve thuong mai quan tam tren ca 3 mat tran

Việc xây dựng Đề án 824 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo khuôn khổ đồng bộ, tổng thể cho các hoạt động ngăn ngừa, phòng chống, phát hiện và xử lý các hành vi lẩn tránh bất hợp pháp, gian lận xuất xứ. Đồng thời đề ra các giải pháp toàn diện, cụ thể nhằm đấu tranh chống các hành vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp PVTM. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PVTM cũng luôn được Cục chú trọng, coi là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới các đối tượng là các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Công tác xây dựng Đảng đã được Chi ủy Cục PVTM quan tâm trên cả 3 mặt trận tư tưởng, chính trị và tổ chức. Chi bộ Cục đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị được phát huy đồng bộ và có hiệu quả.

cong tac xay dung dang duoc chi uy cuc phong ve thuong mai quan tam tren ca 3 mat tran

Chi bộ Cục cũng đã tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt thiết thực, phong phú hơn; quan tâm đến nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Với kết quả đạt được như trên, trong giai đoạn 2017-2020, Chi bộ Cục liên tục đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Chi bộ Cục vẫn còn một số tồn tại bởi đây là lĩnh vực chuyên môn sâu, công tác điều tra, xử lý PVTM chịu ảnh hưởng, sức ép từ các chính sách bảo vệ ngành sản xuất nội địa của các nước thành viên WTO, số lượng vụ việc về PVTM ngày càng gia tăng cùng với tính chất và mức độ phức tạp của mỗi vụ việc.

cong tac xay dung dang duoc chi uy cuc phong ve thuong mai quan tam tren ca 3 mat tran

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với tự do hóa thương mại ngày càng sâu rộng nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Cục Phòng vệ thương mại, sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Công Thương cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Chi bộ Cục Phòng vệ thương mại đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Bên cạnh những thành tích, Chi bộ vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục như nghiên cứu, bổ sung thêm các ý kiến góp ý tại Đại hội để có giải pháp thực hiện tốt hơn; cơ chế tài chính phục vụ hoạt động PVTM còn thiếu và chưa có cơ chế riêng, cơ chế đặc thù cho lĩnh vực PVTM dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ sẽ có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến hoạt động của ngành Công Thương, các biện pháp bảo hộ của các nước dự kiến sẽ gia tăng trong bối cảnh tự do hóa thương mại ngày càng sâu rộng, theo đó, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Chi ủy Cục PVTM tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tạo sự đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới.

cong tac xay dung dang duoc chi uy cuc phong ve thuong mai quan tam tren ca 3 mat tran

Nhiệm vụ cốt lõi và quan trọng của Chi bộ là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao như: nghiên cứu, rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; tiếp tục đẩy mạnh thực thi pháp luật phòng vệ thương mại, nhằm bảo vệ sản xuất trong nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra và áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam; nỗ lực phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ là những vấn đề then chốt trong hội nhập đặc biệt là sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được Quốc hội thông qua; tăng cường nhận thức và giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII; 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, quan tâm đến hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên; quan tâm công tác kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Triệu Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu Bí thư khóa mới.