Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/06/2020 06:54

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam: Kiểm tra giúp minh bạch hoạt động

08:00 | 14/08/2019
Công tác kiểm tra được Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam thực hiện đúng quy định ngay từ đầu nhiệm kỳ đã giúp cho hoạt động công đoàn hiệu quả hơn. 
kiem tra giup minh bach hoat dong
Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam, hiện có 40 công đoàn cơ sở (CĐCS), với hơn 15.000 đoàn viên công đoàn ở các vùng, miền khác nhau trên cả nước. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn Tổng công ty đã ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác công đoàn, tập trung vào các nội dung: Việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn; công tác tài chính, tài sản công đoàn; chuyên đề. Qua kiểm tra, các CĐCS đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở và người lao động…

Năm 2018, UBKT Công đoàn Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra 20 CĐCS theo kế hoạch; chỉ đạo các UBKT CĐCS kiểm tra 68 cuộc, trong đó, kiểm tra cùng cấp 29 cuộc, cấp dưới 39 cuộc. Các CĐCS được kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, chương trình toàn khóa, quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành với chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chấp hành. Đồng thời, duy trì chế độ sinh hoạt bảo đảm theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hệ thống số ghi biên bản họp ban chấp hành, ban thường vụ đầy đủ, rõ ràng.

Qua giám sát chế độ, chính sách bảo vệ quyền, lợi ích người lao động, tất cả các CĐCS đều đã có thỏa ước lao động tập thể. 100% người lao động ở các đơn vị trong hệ thống được ký hợp đồng lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Đối với công tác an toàn lao động, CĐCS đã duy trì mạng lưới an toàn viên - vệ sinh viên tốt, giải quyết các chế độ chính sách cho mạng lưới an toàn viên bảo đảm theo quy định. 100% CĐCS xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành và thủ trưởng chuyên môn cùng cấp; thực hiện và triển khai đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

Đối với kiểm tra công đoàn cùng cấp, năm 2018, UBKT Công đoàn Tổng công ty đã triển khai kiểm tra duyệt quyết toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2017, quản lý tài chính công đoàn và hồ sơ duyệt chi Đại hội Công đoàn Tổng công ty khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả, đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định của nhà nước, quy định của công đoàn cấp trên và phù hợp với quy chế của Tổng công ty Thép Việt Nam; thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở và người lao động.

Không chỉ hỗ trợ các CĐCS trang thiết bị phục vụ trực tiếp điều kiện làm việc, hoạt động văn hóa - thể thao, công trình phúc lợi cho người lao động…, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam còn thực hiện tốt việc chấp hành chế độ kế toán theo quy định, chứng từ thu - chi, hạch toán kế toán rõ ràng, minh bạch, được lưu trữ gọn gàng theo thứ tự thời gian…

Thanh Tâm