Công đoàn EVN: 2 đột phá và 9 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn EVN lần thứ VI đã đề ra 15 chỉ tiêu phấn đấu, 2 khâu đột phá và 9 nhóm giải pháp.
Công đoàn EVN hoàn thành vượt mức chương trình 1 triệu sáng kiến Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam: Phát huy tinh thần đổi mới để phát triển

Chăm lo cho người lao động

Theo báo cáo của Công đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù còn nhiều nhưng Công đoàn EVN đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, chăm lo thiết thực đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Công đoàn EVN: 2 đột phá và 9 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới
Công tác chăm lo cho người lao động và an sinh xã hội (Ảnh EVN)
Công đoàn EVN: 2 đột phá và 9 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới
Phong trào thi đua và những thành tích đạt được của Công đoàn EVN (Ảnh EVN)

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn EVN - Đặng Hoàng An đã ghi nhận, biểu dương các cấp công đoàn EVN đã làm tốt vai trò của mình, nhất là việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động; thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn.

Tuy nhiên, giai đoạn tới, toàn Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều lĩnh vực. Trong đó điển hình là tình hình cung cấp điện được dự báo còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực phía Bắc; vấn đề đảm bảo cân bằng tài chính toàn Tập đoàn vẫn còn nhiều thách thức, chưa thể khắc phục trong thời gian ngắn.

Các khó khăn này sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý người lao động và đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn của tỉnh cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động nhất là trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; trong công tác tuyên truyền, thu hút và tập hợp người lao động.

Công đoàn EVN: 2 đột phá và 9 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo Đại hội

Do đó, để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, ông Đặng Hoàng An đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn EVN nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần duy trì thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn EVN; Bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn EVN để tuyên truyền, vận động người lao động chia sẻ khó khăn của Tập đoàn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Khơi dậy tinh thần khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị và EVN trong cán bộ công nhân viên. Phối hợp với bộ phận chuyên môn cùng cấp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm cấp bách trong các năm 2023, 2024 và thời gian tới.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dành cho người lao động để chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phối hợp với chuyên môn triển khai các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tăng cường các biện pháp mạnh mẽ để giảm thiểu tai nạn lao động và tai nạn giao thông.

Các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ cơ sở để đảm bảo quyền của người lao động trong đóng góp phát triển của đơn vị, của Tập đoàn, quyền giám sát của người lao động. Đổi mới công tác tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, giám sát thiết thực, tránh hình thức. Chú trọng công tác đào tạo, bồi huấn đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn. Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động.

Ông Đặng Hoàng An cũng đã yêu cầu Công đoàn EVN không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong thời gian tới để góp phần khắc phục các khó khăn của Tập đoàn, đồng thời đảm bảo chế độ và thu nhập của người lao động.

Công đoàn EVN: 2 đột phá và 9 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới

Thực hiện 2 khâu đột phá và 9 nhóm giải pháp

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 xác định trong giai đoạn 2023 – 2025 là thời kỳ rất khó khăn trong việc đảm bảo cung ứng điện, nhất là điện cho khu vực miền Bắc. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của EVN sẽ chịu nhiều tác động, ảnh hưởng của yếu tố thị trường. Trong quá trình tái cơ cấu để đáp ứng yêu cầu thị trường điện, công tác tổ chức lại bộ máy điều hành, sắp xếp các đơn vị, bố trí lại lực lượng lao động,... sẽ diễn ra ở nhiều đơn vị và trong tất cả các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối điện. Đồng thời, các hiện tượng biến đổi môi trường và khí hậu cực đoan có thể tác động xấu, thường xuyên hơn tới sản xuất, kinh doanh điện của tập đoàn.

Đặc biệt, các tổ chức đại diện cho người lao động được phép thành lập và hoạt động sẽ là một thách thức không nhỏ đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải có nhìn nhận đánh giá đúng, đầy đủ về thuận lợi, khó khăn, từ đó có phương thức hoạt động phù hợp, nhằm đảm bảo vai trò là đại diện duy nhất bảo vệ và chăm lo cho người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để khắc phục những khó khăn trên, Công đoàn ĐLVN đề ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động; Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và đời sống người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao; Đảm bảo an toàn cho người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động; Đảm bảo các quyền dân chủ của người lao động; Tham gia quản lý doanh nghiệp hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vượt mọi khó khăn và phát triển; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân.

Trong đó, Công đoàn EVN đề xuất 15 chỉ tiêu phấn đấu trong từng năm và cả nhiệm kỳ gồm 9 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn và 6 chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện.

Để thực hiện các mục tiêu này, 2 khâu đột phá được Công đoàn EVN xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, tâm huyết, uy tín, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp; ứng dụng mạnh mẽ kết quả chuyển đổi số của chuyên môn vào hoạt động công đoàn và văn phòng công đoàn các cấp.

Công đoàn EVN cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện. Trong đó, trọng tâm là tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội; Tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của EVN; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp; Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn và xây dựng Công đoàn vững mạnh; Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới…

Công đoàn EVN: 2 đột phá và 9 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới
Đại hội bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả làm việc của phiên thứ nhất; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các tham luận đóng góp ý kiến thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã bầu ra 33 đồng chí vào Ban chấp hành khoá VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Song Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kiến nghị không tính thuế hàng hoá biếu tặng trong nước với mục đích từ thiện

Kiến nghị không tính thuế hàng hoá biếu tặng trong nước với mục đích từ thiện

VCCI vừa có góp ý Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng, trong đó có nội dung liên quan đến tính thuế hàng hoá biếu tặng trong nước với mục đích từ thiện
Tập đoàn TKV: Phát triển sản xuất gắn liền với việc bảo vệ môi trường

Tập đoàn TKV: Phát triển sản xuất gắn liền với việc bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, việc phát triển sản xuất của Tập đoàn TKV luôn gắn liền với việc bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”.
Doanh nghiệp phản ánh gì về thuế GTGT khi tổ chức kinh doanh theo mô hình tập đoàn?

Doanh nghiệp phản ánh gì về thuế GTGT khi tổ chức kinh doanh theo mô hình tập đoàn?

Một số doanh nghiệp phản ánh đến VCCI tình trạng bất bình đẳng về thuế giá trị gia tăng khi tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình tập đoàn kinh tế.
Phái đoàn USABC sang Việt Nam dự kiến có số lượng doanh nghiệp cao kỷ lục

Phái đoàn USABC sang Việt Nam dự kiến có số lượng doanh nghiệp cao kỷ lục

Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng KD Mỹ-ASEAN cho biết, năm nay USABC sẽ phá kỷ lục của chính mình về số lượng các DN Mỹ đến Việt Nam.
Bà Vũ Kim Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

Bà Vũ Kim Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2024-2028). Bà Vũ Kim Hạnh tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Tin cùng chuyên mục

2 tháng đầu năm 2024: 22,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

2 tháng đầu năm 2024: 22,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

2 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 218,7 nghìn tỷ đồng.
Năm 2023, sản lượng điện của EVNGENCO2 đạt hơn 16 tỷ kWh

Năm 2023, sản lượng điện của EVNGENCO2 đạt hơn 16 tỷ kWh

Bằng sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, năm 2023 EVNGENCO2 đã hoàn thành đạt và vượt mọi chỉ tiêu được giao.
Nỗ lực đóng góp cho nền nông nghiệp Việt Nam

Nỗ lực đóng góp cho nền nông nghiệp Việt Nam

Năm 2024, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đặt mục tiêu sản xuất hơn 220.000 tấn phân bón các loại phục vụ bà con nông dân và nền nông nghiệp nước nhà.
PC Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền an toàn, tiết kiệm điện trong trường học

PC Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền an toàn, tiết kiệm điện trong trường học

PC Thừa Thiên Huế phối hợp với các trường học tuyên truyền tiết kiệm điện, phổ biến cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn -Tiết kiệm -Hiệu quả".
Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương” cho hơn 1.400 trẻ em

Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương” cho hơn 1.400 trẻ em

Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình “Xuân YêuThương” cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các Trung tâm Casa Herbalife Việt Nam trên toàn quốc.
Hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Ngày 25/2/2024, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Bình Điền- MeKong đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển sản xuất cà phê hiệu quả
J&T Express tuyển dụng thêm 3.000 – 4.000 shipper ngay sau dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.

J&T Express tuyển dụng thêm 3.000 – 4.000 shipper ngay sau dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.

“Lội ngược dòng” thị trường chuyển phát nhanh, J&T Express tuyển dụng thêm 3.000 – 4.000 shipper ngay sau dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều thành tích, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều thành tích, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Tập đoàn TKV phấn đấu thu nhập bình quân người lao động trên 17 triệu/tháng

Tập đoàn TKV phấn đấu thu nhập bình quân người lao động trên 17 triệu/tháng

Đây là thông tin tại Hội nghị Người lao động năm 2024 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) diễn ra ngày 26/2/2024.
Công đoàn TKV: Triển khai chuyên đề Chính sách – Pháp luật năm 2024 đến cán bộ làm công tác công đoàn

Công đoàn TKV: Triển khai chuyên đề Chính sách – Pháp luật năm 2024 đến cán bộ làm công tác công đoàn

Vừa qua, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề Chính sách - Pháp luật (CSPL) năm 2024.
Công ty Môi trường - TKV: Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường

Công ty Môi trường - TKV: Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường

Công ty Môi trường - TKV vừa báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú USD

Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú USD

Cập nhật mới nhất từ Forbes cho thấy, Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang đã trở lại danh sách tỷ phú USD trên thế giới với khối tài sản 1 tỷ USD.
PepsiCo tăng cổ tức

PepsiCo tăng cổ tức

Lần tăng cổ tức trong năm 2024 là lần tăng thứ 52 liên tiếp của Pepsi. Tăng trưởng doanh số của công ty vẫn chậm, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại đang mở rộng.
Giới thiệu nhân sự mới giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giới thiệu nhân sự mới giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc tập đoàn.
Nhiều đơn vị thuộc EVN tổ chức Tết trồng cây 2024

Nhiều đơn vị thuộc EVN tổ chức Tết trồng cây 2024

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức phát động và trồng nhiều cây xanh.
Áp dụng đóng khẩn cấp van đường ống áp lực thủy điện Sông Bung 2 bằng điện thoại

Áp dụng đóng khẩn cấp van đường ống áp lực thủy điện Sông Bung 2 bằng điện thoại

Thủy điện Sông Bung 2 thông qua điện thoại thông minh thực hiện đóng khẩn cấp van đường ống áp lực nhà máy, để nâng cao độ tin cậy vận hành, giảm thiểu rủi ro.
Petrovietnam: Phát huy chuỗi liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới

Petrovietnam: Phát huy chuỗi liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới

Thời gian qua, Petrovietnam đã đẩy mạnh triển khai chuỗi liên kết giá trị, liên kết các nguồn lực, phát triển hệ sinh thái, biến thách thức thành cơ hội mới.
Hải Hà - Kotobuki Khẳng Định Vị Thế Bền Vững Trên Thị Trường Bánh Kẹo

Hải Hà - Kotobuki Khẳng Định Vị Thế Bền Vững Trên Thị Trường Bánh Kẹo

Sở hữu 2 nhà máy hiện đại và đội ngũ chuyên nghiệp, hơn 30 năm qua, Hải Hà- Kotobuki trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng và đối tác.
VinFast chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Ấn Độ

VinFast chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Ấn Độ

VinFast Auto vừa công bố tổ chức Lễ động thổ Dự án cơ sở sản xuất xe điện tích hợp tại TP. Thoothukudi, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) vào ngày 25/02.
Thọ Xuân Đường 370 năm vì sức khỏe nhân dân

Thọ Xuân Đường 370 năm vì sức khỏe nhân dân

Trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nhà thuốc Thọ Xuân Đường với truyền thống 17 đời liên tục trị bệnh cứu người bằng phương pháp y học cổ truyền.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động