Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 29/11/2020 17:35

Công đoàn Điện lực Việt Nam có chủ tịch mới

17:58 | 01/09/2020
Tại Quyết định số 1256/QĐ-TLĐ ngày 26/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận kết quả bầu đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký Quyết định số 1256/QĐ-TLĐ về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2020.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ VIII, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100% phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Đỗ Đức Hùng. Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VIII cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Đỗ Đức Hùng.

5748-congdoanthamtangquahn061120
Đồng chí Đỗ Đức Hùng (người thứ 4 từ phải qua) tặng quà cho CBCNV Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội mùa nắng nóng 2020

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, được bầu vào Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tháng 7/2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng chí Đỗ Đức Hùng được bầu vào Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tại Hội nghị BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VIII được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng có 30 năm thâm niên công tác trong ngành Điện. Từ năm 1989, làm việc tại Công ty Truyền tải Điện 1 (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia); Tham gia BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2008 - 2013); tham gia Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực khóa IV (nhiệm kỳ 2013 - 2018) và khóa V (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Đồng chí Đỗ Đức Hùng từng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải Điện 1 (giai đoạn 2009 đến tháng 5/2013); Chánh Văn phòng Công đoàn ĐLVN (từ tháng 6/2013 đến tháng 2/2015). Từ tháng 3/2015 đến ngày 25/8/2020 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Từ ngày 26/8/2020 được bầu và công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trước đó, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đồng chí Khuất Quang Mậu, sau hơn 30 năm công tác, đồng chí Khuất Quang Mậu được nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/9/2020.

PV