Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Khẳng định vai trò đồng hành và bảo vệ người lao động

CĐDKVN đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ đoàn viên, người lao động dầu khí, góp phần cho thành công chung cuả Tập đoàn
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần Lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIV Sức hút từ giải giao hữu thể thao của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Suốt thời gian qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ đoàn viên, người lao động dầu khí, góp phần cho thành công chung của Tập đoàn.

32 năm không ngừng vươn lên

Cách đây 32 năm, ngày 16/12/1991, CĐDKVN được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển và trưởng thành của đội ngũ công nhân lao động Dầu khí. Sự ra đời của CĐDKVN là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của toàn thể đoàn viên, người lao động Dầu khí, ghi nhận sự trưởng thành mạnh mẽ của giai cấp công nhân Dầu khí Việt Nam và tổ chức Công đoàn Dầu khí đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Khẳng định vai trò đồng hành và bảo vệ người lao động
Thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao khen thưởng cho Công đoàn DKVN suất sắc trong phong trào thi đua

Bà Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch CĐDKVN chia sẻ, ngay từ những ngày đầu thành lập, CĐDKVN đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công đoàn: Chủ động tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các quy chế, quy định của Tập đoàn có liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động. Phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của công đoàn các cấp trong thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Từ đó, nhiều chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động có lợi hơn so với luật định đã được ban hành và đi vào đời sống. Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công đoàn.

Cùng với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, giai đoạn 2018-2023, đội ngũ CNLĐ Dầu khí cũng không ngừng phát triển lớn mạnh, trong đó Tập đoàn cùng các đơn vị đều tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, đảm bảo tinh gọn mà phát huy hiệu quả, cơ cấu bố trí lao động hợp lý, từ đó phát huy tối đa nguồn lực lao động, nâng cao hiệu suất và năng suất lao động, thích ứng, đáp ứng tốt với tình hình điều kiện mới. Tổng số lao động toàn Tập đoàn hiện nay là 57.050 người; đoàn viên công đoàn có 56.466 người, trong đó, đoàn viên nữ là 15.209 người, chiếm 26,93%.

Giai đoạn 2018-2023 là giai đoạn rất khó khăn trong hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên do ảnh hưởng bởi giá dầu biến động và những tác động ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh Covid 19. Mặc dù vậy, Tập đoàn và đại đa số các đơn vị thành viên cùng tổ chức công đoàn các cấp đã có biện pháp, giải pháp ứng phó hiệu quả, duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh. Ngoại trừ giai đoạn người lao động phải làm việc 3 tại chỗ, làm việc luân phiên để thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phải ngừng việc do ảnh hưởng cục bộ của đại dịch, sau đại dịch tình hình đời sống việc làm, thu nhập của người lao động từng bước nhanh chóng ổn định, có nhiều bộ phận người lao động ở một số doanh nghiệp tăng thu nhập và có nhiều chính sách phúc lợi được cải thiện và nâng cao.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Khẳng định vai trò đồng hành và bảo vệ người lao động
Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 nhiều tập thể, cá nhân trong toàn Tập đoàn DKVN được lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn trao khen thưởng

Cụ thể, có khoảng 95% lao động bình quân được bố trí việc làm ổn định thường xuyên; có khoảng 5% lao động có những giai đoạn phải nghỉ chờ việc, làm luân phiên, 3 tại chỗ do dịch bệnh, hoặc do đơn vị, doanh nghiệp cắt giảm lao động. Thu nhập bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt khoảng trên 17 triệu đồng/người/tháng (tăng từ 10% -15% so với đầu nhiệm kỳ).

Hầu hết người lao động trong Tập đoàn được tham gia và bảo đảm chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tập đoàn và nhiều đơn vị thành viên quan tâm tạo được nhiều chính sách phúc lợi tốt cho người lao động như chế độ bảo hiểm phúc lợi trả sau, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm thân thể PVI Care… Nhiều chính sách hoạt động chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần được công đoàn và doanh nghiệp quan tâm thực hiện thông qua các công trình phúc lợi tập thể và các hình thức hoạt động khác của tổ chức công đoàn.

Công đoàn khẳng định vai trò bảo vệ người lao động

Khẳng định vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, thời gian qua, Công đoàn DKVN đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến vào việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn, Luật Dầu khí, Luật thi đua khen thưởng... Bên cạnh đó, tham gia nhiều cuộc hội thảo để đóng góp ý kiến vào việc ban hành các thông tư, hướng dẫn, quy định, chương trình hoạt động có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và tổ chức công đoàn.

Các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở đã chủ động tích cực tham gia xây dựng nội quy lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế trả lương, quy chế thưởng, tham gia xây dựng hệ thống thang bảng lương, quy chế, quy định quản lý thu chi quỹ phúc lợi; các chính sách nhân viên tại các đơn vị doanh nghiệp có vốn nước ngoài được công đoàn cơ sở tham gia ý kiến, Công đoàn DKVN và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp chỉ đạo hỗ trợ tích cực khi cần thiết nhằm đảm bảo để tổ chức công đoàn các cấp tham gia và đảm bảo quyền của người lao động.

Giai đoạn 2018-2023, Công đoàn DKVN đã cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình mục tiêu nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, chủ động tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, phương án bố trí việc làm, sắp xếp nhân sự nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập, tâm tư của đoàn viên, NLĐ; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào nội dung các quy chế, quy định của Tập đoàn, đơn vị có liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Bà Nghiêm Thuỳ Lan chia sẻ thêm, đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới và thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia

Nhằm thúc đẩy và không ngừng phát triển phong trào thi đua – lao động sáng tạo (PTTĐ-LĐST) trong CNLĐ Tập đoàn Dầu khí, trong 5 năm qua, Công đoàn DKVN đã cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ và chỉ đạo định hướng phong trào thi đua, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của Tập đoàn, từng đơn vị, từng công trình, dự án phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn DKVN và phong trào LĐST của tổ chức công đoàn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Khẳng định vai trò đồng hành và bảo vệ người lao động
Lãnh đạo Công đoàn DKVN điều hành Hội nghị tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến

Kết quả, hàng năm có hàng ngàn sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mang lại giá trị lớn về kinh tế, tiết giảm chi phí hàng trăm tỷ đồng, nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, tâm huyết của người lao động. Trong quá trình tổ chức thi đua, Công đoàn DKVN luôn chú trọng công tác sơ kết, tổng kết phong trào theo từng giai đoạn để kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: Tổ chức tuyên dương khen thưởng, nêu gương điển hình lao động giỏi, lao động sáng tạo, NLĐ Dầu khí tiêu biểu xuất sắc hàng năm.

Điển hình là các Phong trào như Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

Ngoài ra, Phong trào thi đua liên kết trên các công trình dự án trọng điểm Dầu khí tiếp tục được Công đoàn DKVN tổ chức hiệu quả, tạo động lực để đội ngũ người lao động nỗ lực vượt khó, phát huy sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đưa công trình dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình trình, đảm bảo an toàn trong lao động. Mặt khác, thông qua phong trào thi đua đó tổ chức công đoàn các cấp đơn vị phát huy tốt vai trò đồng hành quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần động viên người lao động, tạo ra khí thế vui tươi phấn khởi trên công trường.

Nhờ làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ đoàn viên, NLĐ dầu khí, CĐ DKVN đã góp phần tạo động lực cho đội ngũ NLĐ vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam diễn ra an toàn, ổn định, góp phần quan trọng bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển bền vững.

Nhiệm vụ quan trọng cho giai đoạn tới

Phát huy thành tựu của giai đoạn trước, trong bối cảnh và những thách thức đang đặt ra trong tình hình mới, đòi hỏi Công đoàn DKVN cần tiếp tục đổi mới hoạt động giai đoạn 2023 - 2028, với mục tiêu: “Đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi đoàn viên, tạo động lực cho người lao động Dầu khí phát huy trí tuệ, khát vọng, chuyên nghiệp, sáng tạo, nghĩa tình, góp phần cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn Năng lượng hàng đầu quốc gia và khu vực”.

Giai đoạn 2023 – 2028, CĐ DKVN xác định tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động.

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo công đoàn; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, truyền thông Công đoàn góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của tổ chưc Công đoàn và đội ngũ NLĐ Dầu khí trong bối cảnh mới.

Tiếp tục đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới theo Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quan tâm thu hút người lao động tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, tham gia xây dựng đội ngũ công nhân lao động Dầu khí hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, đồng hành cùng Tập đoàn phát triển bền vững. Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn. Tiếp tục xây dựng phong trào nữ CNLĐ góp phần xây dựng phong trào CNLĐ toàn Ngành phát triển mạnh mẽ và thúc đẩy công tác Bình đẳng giới trong toàn Tập đoàn.

Dự kiến, Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào ngày 05 – 06/10/2023 tại Hà Nội.

Kim Tuyến
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Gạo Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 nằm trong nhóm gạo Việt được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2023”

Gạo Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 nằm trong nhóm gạo Việt được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2023”

Hai giống lúa đặc biệt của Lộc Trời đã cùng với 4 giống lúa của hai doanh nghiệp khác từ Việt Nam đã được vinh danh Gạo ngon nhất thế giới.
Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí Kíp Vàng đã trở thành người bạn quen thuộc của bà con nông dân,chia sẻ những thông tin hữu ích, hỗ trợ bà con bắt kịp xu hướng công nghệ số trong nông nghiệp
Amanotes được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Amanotes được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Công ty về âm nhạc tương tác Amanotes vừa chính thức được vinh danh trong bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2023 do Anphabe bình chọn.
Bố cáo thay đổi tên công ty và một số thông tin có liên quan

Bố cáo thay đổi tên công ty và một số thông tin có liên quan

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 10, Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam thông báo về việc thay đổi tên gọi của công ty.
Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Chuyển đổi số đã thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số để tạo ra luồng trải nghiệm độc đáo.

Tin cùng chuyên mục

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Trong thời gian qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng hiệu quả mô hình kinh doanh.
Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Công ty CP công nghệ chống giả Việt Nam và Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu đã hợp tác phân phối sản phẩm của nhau để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.
Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã trao xe ô tô Mercedes Benz GLC 200 cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm – Đại lý Nghiêm Thủy ở An Giang.
PV Power có Phó Tổng giám đốc mới

PV Power có Phó Tổng giám đốc mới

Ngày 30/11/2023, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

Ngày 29/11, PC Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối Dịch vụ - Thương mại 1.
Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Từ bỏ nghề giáo viên “theo chồng” về Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng công tác, chị Dương Thị Định đã trở thành tấm gương cán bộ trẻ tận tâm, trách nhiệm.
Mobifone Meet - Nền tảng họp trực tuyến của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Mobifone Meet - Nền tảng họp trực tuyến của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Giải pháp họp trực tuyến thế hệ mới Mobifone Meet là ứng dụng số đồng hành trong việc tiết kiệm chi phí,tăng hiệu suất công việc cho các doanh nghiệp và cá nhân
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp làm việc với TKV

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp làm việc với TKV

Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp do ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với TKV.
Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Trụ sở chính hãng sữa Nanomilk có địa chỉ tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; nhà máy sản xuất tại lô CN – 2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội).
TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

Tổng công ty TNS Holdings (mã CK: TN1) đang tập trung đầu tư cho công nghệ, mâng cao trải nghiệm khách hàng, nhờ vậy, công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng
MobiFone Meet được công nhận là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến

MobiFone Meet được công nhận là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến

Là nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến, MobiFone Meet là dịch vụ số được tin dùng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu đầu tư có chiều sâu cho chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo giá thành hợp lý đến tay người dùng.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ trong sản xuất…, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.
Dầu khí -

Dầu khí - 'Đầu tàu' của nền kinh tế Việt Nam

Sau 62 năm, đến nay, ngành Dầu khí Việt Nam, chủ lực là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành “đầu tàu” của nền kinh tế.
Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Việc trang bị một hệ sinh thái giúp xây dựng "Văn phòng điện tử trực tuyến" là rất cần thiết. Nó giúp các tổ chức xây dựng môi trường làm việc một cách dễ dàng.
Quyết tâm hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ

Quyết tâm hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ

Trải qua hơn 6 thập niên với biết bao thăng trầm, các thế hệ người lao động dầu khí đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện ước nguyện của Bác Hồ.
VinFuture cải thiện hình ảnh quốc gia và kích thích đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

VinFuture cải thiện hình ảnh quốc gia và kích thích đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Giải thưởng VinFuture là nhân tố đột phá giúp cải thiện hình ảnh quốc gia, đồng thời là nguồn cảm hứng kích thích đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Chuyển đổi số hiệu quả cùng Hợp đồng điện tử có “tích xanh” MobiFone eContract

Chuyển đổi số hiệu quả cùng Hợp đồng điện tử có “tích xanh” MobiFone eContract

MobiFone triển khai chương trình ưu đãi, miễn phí sử dụng, trải nghiệm hợp đồng điện tử có tích xanh eContract với khách hàng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Xí nghiệp 11 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Xí nghiệp 11 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Sáng 25/11, Xí nghiệp 11 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã long trọng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (25/11/1973 - 25/11/2023).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động