Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu: Phát huy khối đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh

Sáng ngày 2/6, Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Công đoàn Báo Công Thương: Chung tay xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh Công đoàn Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, người lao động, hoạt động công đoàn của Cục Xuất nhập khẩu trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu: Phát huy khối đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh
Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu là công đoàn cơ sở của Công đoàn Bộ Công Thương, hiện có 84 đoàn viên. Báo cáo tại Đại hội cho thấy, hầu hết các đoàn viên công đoàn đều nhiệt tình trong công tác đoàn thể, có tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023 là một nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hoạt động công đoàn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và Công đoàn Bộ Công Thương, với tinh thần chủ động Ban Chấp hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ công đoàn trực thuộc quan tâm, sâu sát tới đoàn viên công đoàn trong phòng chống dịch, khắc phục những khó khăn, tích cực thực hiện và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu: Phát huy khối đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh
Đồng chí Phan Văn Chinh – Bí thư Đảng Ủy, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu phát biểu tại Đại hội

Cụ thể, thời gian qua, công đoàn luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, phối hợp với chuyên môn quan tâm, chăm lo đời sống của đoàn viên; xây dựng khối đoàn kết, tạo đồng thuận cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hàng năm, công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị công chức viên chức đúng quy định, đảm bảo yêu cầu, phát huy vai trò của đoàn viên trong thực hiện dân chủ cơ quan, tham gia ý kiến vào xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan; phát huy vai trò bảo vệ, giám sát các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

Thực tế trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Văn phòng Cục thực hiện đầy đủ chế độ về chi hỗ trợ cho công chức, người lao động nhân dịp lễ, Tết từ nguồn kinh phí công đoàn; phối hợp với chuyên môn triển khai các hoạt động để tăng cường nguồn quỹ công đoàn và thực hiện tiết kiệm chi hành chính tăng thu nhập tháng lương thứ 13 cho đoàn viên, hỗ trợ thu nhập tăng thêm vào ngày lễ, Tết, dịp kỷ niệm lớn trong năm.

Bên cạnh đó, công đoàn còn thường xuyên tham mưu với Lãnh đạo Cục giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, như: Nâng lương định kỳ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, nghỉ sinh...

Đồng thời tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chương trình, kế hoạch của Công đoàn Bộ Công Thương đối với các tổ công đoàn trực thuộc; Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, lập hồ sơ, chứng từ thu - chi tài chính công đoàn đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ…

Khắc phục hạn chế, mang lại niềm tin cho người lao động

Bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đó là: Cơ sở vật chất của Cục cũng như điều kiện kinh phí còn khó khăn, số lượng đoàn viên mỏng, không tập trung, do vậy việc tham gia, hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, việc tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn chưa được thường xuyên; chế độ sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt của Công đoàn Cục chưa thực hiện đều đặn; phương thức sinh hoạt chưa đổi mới, chưa sáng tạo được nhiều nội dung tạo hấp dẫn, bổ ích để thu hút, tập hợp đoàn viên…

Từ thực tiễn hoạt động công đoàn, bám sát phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn Cục đã đề ra mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đó là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đoàn viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên...

Theo đó, phấn đấu 100% đoàn viên, công chức, người lao động được học tập, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện kỷ cương hành chính, tác phong, đạo đức công vụ, gương mẫu thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hoạt động phong trào do công đoàn tổ chức, phát động. 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đoàn viên bị xử lý kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

Xây dựng đơn vị từng bước hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Hàng năm phấn đấu tập thể Cục Xuất nhập khẩu đạt Tập thể lao động tiên tiến trở lên; 100% các đơn vị thuộc Cục đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên, trong đó có trên 80% đơn vị tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15% chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thực hiện đầy đủ phúc lợi cho đoàn viên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ đoàn viên, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tham quan, du lịch cho đoàn viên hàng năm.

Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu: Phát huy khối đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh
Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới ra mắt Đại hội

Phấn đấu hàng năm bình quân giới thiệu từ 3 -5 đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân Cục theo hướng thiết thực, thường xuyên và hiệu quả, nhằm mang lại niềm tin yêu cho công chức, người lao động.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong gắn kết người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, đồng chí Phan Văn Chinh - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - nhấn mạnh: Qua đánh giá chung của chính quyền trong nhiệm kỳ qua, các đoàn viên công đoàn Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bình quân từ năm 2017 đến nay, Cục Xuất nhập khẩu đã trình Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương ký ban hành 6 nghị định và gần 100 thông tư, điều này cũng thể hiện trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong công tác xây dựng và kiểm tra thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua phong trào thể thao cũng đã gắn kết các công đoàn với nhau…

Tuy nhiên, Cục trưởng Phan Văn Chinh mong muốn trong thời gian tới, công đoàn tổ chức thực hiện tốt giao kết thi đua với các tổ chức khác, với các phòng với nhau; có mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện tốt công tác dân vận, dân vận công đoàn. Rà soát đánh giá lại văn hóa công sở phục vụ trong công việc, giữa công chức với nhau cũng như người đến công tác...

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên công đoàn Cục Xuất nhập khẩu trong nhiệm kỳ qua đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ lưu ý: Với đặc thù công việc là tổ chức thuộc Bộ Công Thương thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, thương mại biên giới, xuất xứ hàng hóa, dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại quốc tế, mua bán hàng hóa quốc tế... công đoàn cần tăng cường giáo dục chính sách, quy định nhà nước, nội quy quy chế của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương để người lao động nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, biết vận dụng thực tế, phù hợp với điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả cao.

Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu: Phát huy khối đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh
Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của công đoàn Cục Xuất nhập khẩu nhiệm kỳ qua

Đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, hoạt động công đoàn cần gắn với chuyên môn để đáp ứng yêu cầu mới; thông qua các tổ công đoàn, phòng ban chuyên môn để có phong trào thi đua, hoạt động công đoàn lồng ghép.

Ban chấp hành Công đoàn cũng chú trọng bồi dưỡng công đoàn viên để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng; làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại với công nhân viên chức. Chủ động nắm bắt tư tưởng công đoàn viên và người lao động, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện để công đoàn viên ở xa được giao lưu, kết nối, thu hút nhiều công đoàn viên tham gia xây dựng khối đoàn kết...

Đặt người lao động là trọng tâm nên trong nhiệm vụ Công đoàn Cục Xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2023 - 2028 cũng đề cao việc thực hiện tốt chức năng chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức hàng năm, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, các chế độ, chính sách của đoàn viên thông qua chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của công đoàn đến tận cán bộ, đoàn viên. Đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện văn hóa công sở và cải cách hành chính.

Phát động sâu rộng phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công việc, đẩy mạnh phong trào “Tự học tập nâng cao trình độ” gắn với xây dựng tác phong, lề lối làm việc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, chú ý nội dung sinh hoạt phải đáp ứng nhu cầu lợi ích thiết thực của đoàn viên và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vụ học sinh hành hung giáo viên: Cô giáo liên tục bị học trò khiêu khích, trêu tức

Vụ học sinh hành hung giáo viên: Cô giáo liên tục bị học trò khiêu khích, trêu tức

Cô H cho biết, đây không phải lần đầu tiên cô bị học trò khiêu khích, trêu tức. Những lần trước, cô đều báo cáo lãnh đạo nhà trường nhưng không được giải quyết.
Hà Nội sẽ xây dựng đề án riêng 12 tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ xây dựng đề án riêng 12 tuyến đường sắt đô thị

Chiều 7/12, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố sẽ trình Bộ Chính trị một đề án riêng về phát triển hệ thống 12 tuyến đường sắt đô thị.
Tập đoàn nước ngoài có nhiều công ty thành viên tại Việt Nam nộp thuế tối thiểu toàn cầu thế nào?

Tập đoàn nước ngoài có nhiều công ty thành viên tại Việt Nam nộp thuế tối thiểu toàn cầu thế nào?

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu có hiệu lực từ 1/1/2024.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cử tri bức xúc dự án khu đô thị 27 năm chưa hoàn thành

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cử tri bức xúc dự án khu đô thị 27 năm chưa hoàn thành

Sau 3 lần gia hạn, 7 lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, dự án Khu đô thị Chí Linh (Tp. Vũng Tàu) vẫn chưa hoàn thành khiến cử tri bức xúc.
TP. Hồ Chí Minh: Nhân viên Bệnh viện quận 7 liên tiếp bị hành hung, Sở Y tế lên tiếng

TP. Hồ Chí Minh: Nhân viên Bệnh viện quận 7 liên tiếp bị hành hung, Sở Y tế lên tiếng

Liên quan đến việc một số nhân viên y tế tại Bệnh viện quận 7, TP. Hồ Chí Minh bị hành hành hung khi đang làm nhiệm vụ, Sở Y tế đã kịch liệt lên án hành vi này.

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nhiều phóng viên, biên tập viên của cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài vừa đến các vườn cà phê canh tác theo mô hình bền vững NESCAFÉ Plan...
Quảng Nam: Xử phạt người đàn ông đăng tin xúc phạm uy tín Chủ tịch UBND thị trấn

Quảng Nam: Xử phạt người đàn ông đăng tin xúc phạm uy tín Chủ tịch UBND thị trấn

Ông P.T.T. bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân" trên mạng xã hội.
Quảng Bình: 3 xe đầu kéo gây tai nạn nghiêm trọng ở tuyến đường lên cửa khẩu Cha Lo

Quảng Bình: 3 xe đầu kéo gây tai nạn nghiêm trọng ở tuyến đường lên cửa khẩu Cha Lo

Xe tải mang BKS Lào Un-4072 kéo rơ-moóc đang lưu thông từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve thì bị hỏng máy nằm bên đường khiến ba xe mắc kẹt nhau.
Chuyển đổi số báo chí: Con đường tất yếu nhưng không dễ đi

Chuyển đổi số báo chí: Con đường tất yếu nhưng không dễ đi

Bên cạnh cơ hội thì chuyển đổi số báo chí cũng mang lại không ít thách thức, trong đó phải kể đến sự cạnh tranh quyết liệt của mạng xã hội…
BASF Việt Nam truyền đam mê khoa học cho học sinh qua thí nghiệm trực tuyến mới

BASF Việt Nam truyền đam mê khoa học cho học sinh qua thí nghiệm trực tuyến mới

BASF Việt Nam vừa ra mắt thêm hai thí nghiệm khoa học phiên bản tiếng Việt trên nền tảng “Phòng thí nghiệm ảo BASF” dành cho học sinh tiểu học.
Huy động hơn 600 tỷ đồng thực hiện các dự án phòng tránh thiên tai

Huy động hơn 600 tỷ đồng thực hiện các dự án phòng tránh thiên tai

Trong 15 năm, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động hơn 600 tỷ đồng để thực hiện các dự án, chương trình phòng tránh thiên tai phục vụ cộng đồng.
Đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025

Đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025

Bộ Y tế đang lấy ý kiến cơ quan liên quan về Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó có 3 phương án tăng mức đóng bảo hiểm y tế mới.
Đà Nẵng: Thiên tai, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế hơn 10.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Thiên tai, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế hơn 10.000 tỷ đồng

Từ năm 1998 đến nay, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của 115 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, làm 449 người chết và bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 10.000 tỷ đồng.
Vụ học sinh hành hung giáo viên ở Tuyên Quang: Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng

Vụ học sinh hành hung giáo viên ở Tuyên Quang: Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng

Ông Trần Duy Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú, bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ cô giáo bị học sinh nhốt, xúc phạm, ném dép.
Quảng Nam: Cảnh báo giả danh cảnh sát PCCC và CNCH để bán tài liệu

Quảng Nam: Cảnh báo giả danh cảnh sát PCCC và CNCH để bán tài liệu

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số đối tượng giả danh cảnh sát PCCC & CNCH liên hệ đến cơ quan, doanh nghiệp để bán tài liệu.
Những điều nên làm để có sức đề kháng trong mùa đông

Những điều nên làm để có sức đề kháng trong mùa đông

Điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như cách chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt lành mạnh giúp cơ thể chúng ta có sức đề kháng để chống lại sự mệt mỏi trong mùa đông.
Nợ bảo hiểm xã hội: Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe

Nợ bảo hiểm xã hội: Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe

Nợ bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp, đặc biệt tại doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.
Người dân cần lưu ý gì để được hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân?

Người dân cần lưu ý gì để được hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân?

Khi có căn cứ xác định số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế phải nộp, những cá nhân có thu nhập chịu thuế đủ điều kiện sẽ được xem xét để hoàn thuế.
Công an vào cuộc xác minh vụ quán xôi chè nổi tiếng ở Hàng Bồ bị tố chửi khách thậm tệ

Công an vào cuộc xác minh vụ quán xôi chè nổi tiếng ở Hàng Bồ bị tố chửi khách thậm tệ

Công an phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang xác minh, điều tra làm rõ sự việc một quán xôi chè có tiếng trên địa bàn bị tố chửi khách thậm tệ.
Lợi ích sức khỏe từ bơ đậu phộng

Lợi ích sức khỏe từ bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, là nguồn protein tuyệt vời, cung cấp các axit amin mà nó còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 7/12/2023: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 7/12/2023: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Thời tiết biển hôm nay 7/12, Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Xác lập 10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam

Xác lập 10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam

Mười Kỷ lục châu Á mới gồm Bánh mỳ Sài Gòn (TP.HCM), Cơm Hến (Thừa Thiên-Huế), Lẩu thả Phan Thiết (Bình Thuận), Nem nướng Ninh Hòa (Khánh Hòa), Bún nước lèo (Sóc Trăng).
Thời tiết hôm nay 7/12/2023: Bắc Bộ trời rét, vùng núi dưới 11 độ

Thời tiết hôm nay 7/12/2023: Bắc Bộ trời rét, vùng núi dưới 11 độ

Dự báo thời tiết hôm nay 7/12/2023: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, vùng núi phổ biến 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 7/12/2023: Hà Nội tạnh ráo, trưa chiều hửng nắng, rét về sáng và đêm

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 7/12/2023: Hà Nội tạnh ráo, trưa chiều hửng nắng, rét về sáng và đêm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 7/12/2023, Hà Nội ngày nắng nhưng sáng và đêm trời rét.
Vụ học sinh quây cô giáo vào góc lớp ở Tuyên Quang: Cần làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường

Vụ học sinh quây cô giáo vào góc lớp ở Tuyên Quang: Cần làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường

Liên quan vụ học sinh quây cô giáo vào góc lớp ở Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, cần làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động