Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới

Năm 2023, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo động lực, vững tin trong năm 2024.
Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội, trong đó, có hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, với sự đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động để thích ứng, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo động lực, vững tin trong năm 2024.

Đổi mới để thích ứng

Nhìn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng như năm 2023, ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) - chia sẻ: Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, có những diễn biến mới phát sinh, song với tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) CĐCTVN đã đoàn kết, vững tâm vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới
Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mang trọng trách bảo vệ và chăm lo NLĐ, các cấp công đoàn ngành Công Thương luôn nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tích cực thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”; tham gia cùng chuyên môn phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách NLĐ tại các doanh nghiệp; nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại công đoàn cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho NLĐ...

Xác định công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nội dung trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược quyết định sự tồn tại của tổ chức công đoàn, hệ thống tổ chức CĐCTVN không ngừng phát triển mạnh mẽ. Tổ chức công đoàn các cấp được củng cố, hoàn thiện về mô hình, tổ chức và nâng cao năng lực, đổi mới nội dung hoạt động; đa dạng về phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, NLĐ; mọi hoạt động đều hướng về cơ sở và vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Qua đó, từng bước đáp ứng được yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Đáng chú ý, các cấp công đoàn ngành Công Thương còn tổ chức nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, coi đó là "chìa khóa vạn năng" để mở ra những chặng đường phát triển mới của doanh nghiệp. Các đơn vị trong ngành luôn duy trì tốt phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm”, “Bảo đảm vệ sinh an toàn lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện lao động; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, thông qua hoạt động cụ thể cũng như chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ, hay Tháng công nhân… với nhiều hoạt động thiết thực.

Hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cũng là điểm nhấn thể hiện rõ nét kết quả của sự đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐCTVN trong tình hình mới. Các cấp công đoàn đã thể hiện rõ vai trò trong tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua các hoạt động thương lượng, đối thoại, vai trò làm chủ của đoàn viên, NLĐ được phát huy, góp phần tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò quan trọng của công đoàn trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động

Năm 2024 cũng như nhiệm kỳ 2023 - 2028, nền kinh tế dự báo còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; sự phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... ảnh hưởng tới hoạt động ngành Công Thương, tác động tới phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Sự chuyển dịch lao động vào khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ sẽ tăng nhanh về số lượng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong lực lượng lao động xã hội. Cơ cấu lao động ngành Công Thương tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh có thể bị giải thể, phá sản, làm mất đi cơ hội việc làm của NLĐ...

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới
Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - cùng đoàn công tác thăm và động viên người lao động Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội

Bối cảnh đó đặt ra mục tiêu cho CĐCTVN trong những năm tới, đó là: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tập trung công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, vì việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phát huy vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để đạt được mục tiêu đề ra, CĐCTVN đã đề ra nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức công đoàn, NLĐ; chủ động và phối hợp rà soát chính sách đối với lao động làm các vị trí, công việc nặng nhọc, độc hại; tăng cường nắm bắt, tổng hợp, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chế độ, chính sách, pháp luật còn bất cập và những kiến nghị của đoàn viên, NLĐ báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn...

Đồng thời, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn; hình thành mạng lưới luật sư, luật gia của tổ chức công đoàn. Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Tổ chức triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến đoàn viên, NLĐ, nhất là Bộ Luật Lao động năm 2019.

Hơn thế, công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về lao động, tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ ký hợp đồng lao động, tổ chức đối thoại, đại diện thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia hội đồng hòa giải cơ sở; tăng tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, chú trọng nâng cao chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể.

Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; công đoàn cơ sở tập trung vận động người sử dụng lao động thực hiện tốt hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, chia sẻ khó khăn, thực hiện các phúc lợi cho NLĐ.

Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phù hợp thực tiễn từng ngành, lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của ngành, doanh nghiệp. Vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia các cuộc vận động như: “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tăng cường nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Ngắm cầu đi bộ Trần Nhật Duật biến hình thành công trình nghệ thuật

Hà Nội: Ngắm cầu đi bộ Trần Nhật Duật biến hình thành công trình nghệ thuật

Dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tạo thêm một điểm nhấn tham quan cho người dân và du khách.
Bộ Công Thương nỗ lực thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương nỗ lực thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương đã và đang tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Vietravel Airlines tăng chuyến bay đêm trong dịp lễ 30/4 và hè 2024

Vietravel Airlines tăng chuyến bay đêm trong dịp lễ 30/4 và hè 2024

Vietravel Airlines đã tăng tần suất khai thác khung giờ bay đêm để hành khách có thêm sự lựa chọn, dự kiến tăng thêm 60 chuyến trong dịp lễ 30/04 và hè 2024.
Cận cảnh trận địa oanh liệt nhất chiến trường Điện Biên Phủ - Đồi A1

Cận cảnh trận địa oanh liệt nhất chiến trường Điện Biên Phủ - Đồi A1

Cứ điểm A1 là trận đánh ác liệt nhất, kéo dài nhất, hy sinh nhiều nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 70 năm, A1 hôm nay vẫn sừng sững một thời "hoa lửa".
Mau lẹ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Mau lẹ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn phải hành động mau lẹ hơn, với những công việc cụ thể.

Tin cùng chuyên mục

Dự án Cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh: Nguy cơ chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng

Dự án Cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh: Nguy cơ chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng

Tình trạng chậm giải phóng mặt bằng một số đoạn tuyến và khu tái định cư Dự án Cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh đang có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Cần có “sân chơi” riêng để thu hút sinh viên giỏi ngành công nghiệp bán dẫn

Cần có “sân chơi” riêng để thu hút sinh viên giỏi ngành công nghiệp bán dẫn

Để thu hút nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, nhiều trường đại học đã có cơ chế, thậm chí mở “sân chơi” riêng cho các sinh viên để tạo ra sản phẩm...
Thị trường xe điện Việt Nam và xu hướng chuyển đổi xanh

Thị trường xe điện Việt Nam và xu hướng chuyển đổi xanh

Thị trường xe điện Việt Nam đã và đang nhận được những tín hiệu “bùng nổ” mạnh mẽ khi Chính phủ ra chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh.
Bộ Y tế ra văn bản yêu cầu bảo đảm an toàn cho người bệnh

Bộ Y tế ra văn bản yêu cầu bảo đảm an toàn cho người bệnh

Ngày 24/4, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa.
Lương hưu, trợ cấp tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5

Lương hưu, trợ cấp tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, dự kiến lương hưu, trợ cấp háng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5 và có thể sẽ không có gì thay đổi.
Quảng Ninh: Những trăn trở ở khu tái định cư làng chài Hà Phong

Quảng Ninh: Những trăn trở ở khu tái định cư làng chài Hà Phong

Cuộc sống của các hộ dân khu tái định cư làng chài Hà Phong (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều chuyển biến, song vẫn tồn tại nhiều khó khăn.
Thêm 6 ngành đào tạo của EPU được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Thêm 6 ngành đào tạo của EPU được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Sáng 24/4, EPU đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên đại học chính quy khóa D14 và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân 2024

Sáng 24/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên trong Ngày hội việc làm EPU năm 2024

Hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên trong Ngày hội việc làm EPU năm 2024

Với chủ đề "Ngày hội việc làm-Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024" của Trường Đại học Điện lực đã mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho các em sinh viên.
Hà Nội: Thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn xác thực định danh số nhà, dữ liệu dân cư

Hà Nội: Thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn xác thực định danh số nhà, dữ liệu dân cư

UBND TP. Hà Nội vừa triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà, dữ liệu dân cư trên địa bàn.
Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ

Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ

Đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ.
Học sinh lớp 12 có 5 ngày thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Học sinh lớp 12 có 5 ngày thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Từ 24/4 đến hết 28/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống quản lý thi để học sinh trên cả nước thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.
Thời tiết hôm nay ngày 24/4/2024: Miền Bắc mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay ngày 24/4/2024: Miền Bắc mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/4/2024: Miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 24/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4, đêm gió mạnh dần lên cấp 4-5.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/4/2024: Hà Nội có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/4/2024: Hà Nội có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét.
Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Đó là khẳng định của Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với đội ngũ trí thức, nhà khoa học vào chiều ngày 23/4 tại Hà Nội.
Hà Nội: Cận cảnh cứu hộ gấu ngựa bị nuôi nhốt 22 năm tại nhà dân

Hà Nội: Cận cảnh cứu hộ gấu ngựa bị nuôi nhốt 22 năm tại nhà dân

Ngày 23/4, Tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một hộ gia đình ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.
Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 2 tỉnh trong dịp giáp hạt

Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 2 tỉnh trong dịp giáp hạt

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có các quyết định xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân ở Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024
Tuyên truyền tham gia cuộc thi video clip ‘Người lính tôi yêu’ và viết ‘Chuyện kể ở đại đội’

Tuyên truyền tham gia cuộc thi video clip ‘Người lính tôi yêu’ và viết ‘Chuyện kể ở đại đội’

Hội Nhà báo VN vừa có công văn về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi video clip “Người lính tôi yêu” và cuộc thi viết “Chuyện kể ở đại đội".
Phát triển nghề cá bền vững là căn cốt để giải quyết vấn đề khai thác IUU

Phát triển nghề cá bền vững là căn cốt để giải quyết vấn đề khai thác IUU

Việt Nam đã xây dựng và đang triển khai thực hiện đồng bộ chiến lược, các đề án theo hướng xây dựng và phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động