Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 03:59

Công đoàn Công Thương luôn đồng hành cùng công đoàn cơ sở

15:00 | 08/11/2020
Luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn và phối hơp cùng công đoàn cơ sở là nội dung được quan tâm tại Hội nghị trao đổi về hoạt động công đoàn ngành Công Thương các tỉnh, thành phố do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức ngày 6/11/2020 tại Hà Nội.

Tính đến nay, cả nước có 22 Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và chỉ đạo phối hợp của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, số lượng Công đoàn Công Thương địa phương đã giảm 15 đơn vị và có xu hướng tiếp tục giảm. Hiện nay, 22 Công đoàn Công Thương địa phương có tổng số 999 công đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên ngành Công Thương là 172.435 đoàn viên/187.752 người lao động.

2109-dsc-0020-copy
Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ hướng công đoàn ngành cơ sở tới các hoạt động mang đặc trưng nghề nghiệp

Theo Công đoàn Công Thương Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động; vẫn còn doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn Công Thương địa phương đã bị tác động. Bình quân thu nhập của đoàn viên, người lao động đạt 5.562.000 đồng/người/tháng.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Công Thương Việt Nam, thời gian qua các đơn vị đã kịp thời thăm hỏi đoàn viên công đoàn trực thuộc ngành có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn và trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đã hỗ trợ xây 5 nhà Mái ấm công đoàn với tổng trị giá là 150 triệu đồng cho các đơn vị, đã hỗ trợ 450 suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các Công đoàn Công Thương địa phương, mỗi suất 500.000 đồng/người.

2205-dsc-0021-copy
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Trần Quang Huy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao hỗ trợ cho Công đoàn Công Thương các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trước đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chuyển hỗ trợ tới Công đoàn Công Thương các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Tổng số tiền hỗ trợ 6 đơn vị là 300 triệu đồng (mỗi đơn vị 50 triệu đồng).

Được biết trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công nhân viên chức lao động trong toàn ngành; triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

2304-dsc-0023-copy
Trao hỗi trợ cho các Công đoàn Công Thương cơ sở

Đặc biêt, theo ông Trần Quang Huy, Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ quan tâm chỉ đạo công đoàn ngành địa phương tăng cường các hoạt động mang đặc trưng ngành nghề.

Cùng đó chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Nâng cao chất lượng ký thỏa ước lao động tập thể, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công nhân viên chức lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đề xuất, lựa chọn cán bộ làm công tác Công đoàn, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn. Tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo, đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở. Tăng cường công tác đôn đốc việc trích nộp 2% kinh phí công đoàn và 1% đoàn phí công đoàn tại công đoàn cơ sở.

Quang Lộc